Pelipaikka punainen kiinteistö isomassa kartassa

sininen kiinteistö ylläolevassa kartassa Skomakarbölevägenin yläpuolella