Skolas Storfest - Unga Talanger 2000

SCHACK

Intervju av Timo Munukka, koordinator inom delomrodet schack:
 

Schack deltat i evenemanget
 

Timo Munukka från Finlands schackförbund svarar för delområdet schack i Unga Talanger 2000.

Munukka började spela schack för ungefär 20 år sedan och han har i 13 år deltagit i organisationsverksamheten inom schack. Han är även ordförande för Helsingfors Schackförbund.

Hans egentliga uppgift inom Finlands schackförbund är att vara värd för schackhemmet, att assistera Schackförbundets verksamhetsledare och att handha uppgifter i anslutning till schackverksamheten i helsingforsregionen.

Han verkar som Finlands Schackförbunds kontaktperson i Unga Talanger 2000 och ansvarar bl.a. för skolschackprojektet i Helsingfors skolor.

Sommaren 1998 bad f.d. överborgmästaren och Schackförbundets ordförande Kari Rahkamo att jag skulle vara kontaktperson inom området schack i Unga Talanger 2000. Samtidigt startade också vårt skolschackprojekt och vår avsikt är att kombinera projektet som en förberedande del till Unga Talanger 2000. Under lågkonjunkturen minskade schackets andel av verksamheten i skolklubbar, och nu erbjöds ett lämpligt tillfälle att med skolschackprojektet återuppliva schackspelet i skolorna. En annan orsak till att jag deltar i Unga Talanger 2000 är att jag som helsingforsare är intresserad av detta jätteevenemang som arrangeras i min hemstad, samt att jag själv en gång i min skola i Esbo inte klarade uttagningarna, berättar Munukka. Skolelevernas FM-tävlingar i schack hålls årligen och deltagarantalet har varit vid ca 200 trots lågkonjunkturen. FM-tävlingarna har sitt ursprung i Skolans Storfestival i Tammerfors 1980.

Ändå är det svårt att locka med nya utövare. Jag hoppas att skolschackprojektet samt evenemanget Unga Talanger 2000 gör att intresset för schack ökar och att intresset förblir på en högre nivå, säger han förhoppningsfullt och klart övertygad om sin sak.

Våra långsiktsplaner är att det varje vår skall arrangeras ett skolschackprojekt parallellt med FM-tävlingar i schack för skolelever. I Sverige hålls för fjärdeklassister varje år en sådan tävling, Schackfyran. Där deltar över 1 000 skolelever, berättar han vidare.
 
 
Nuori Osaaja shakkitoimihenkilöt
Unga Talanger schackfunktionärer
HSL / Shakkikoti
HSF / Schackhemmet
Ylen teksti-tv:n Shakkisivut
Yles text-tv Schacksidor
Nuori Osaaja Shakkisivut
Unga Talanger Schacksidor
Suomen Shakkiliitto
Finlands Schackförbund
ShakkiNet kotisivu
ShakkiNet hemsidan
Nuori Osaaja kotisivut
Unga Talanger hemsidor
Suomen shakkikerhot
Finlands schackklubbar
Shakkilinkkejä
Schacklänkar

Sivu päivitetty / Sidan uppdaterad 11.3.2000 19:00 (OEZ)

Lisätietoja / Tilläggsuppgifter