Kilpailumääräykset

Turneringbestämmelser

Tournament Regulations

Alla on kopioituna viralliset kilpailumääräykset (norjaksi).

Undanför finns de officiella turneringbestämmelser (på norska).

Below are the official tournament regulations (in Norvegian).

_____________________________________________________________

Individuelt ungdom

1. Alle nordiske land har rett til å delta i mesterskapet, som arrangeres en gang i året - fortrinnsvis tredje helgen i februar. Turneringen avholdes på skift mellom landene etter nærmere avtale landene imellom.

2. Arrangørlandet skal sende ut innbydelser til de nordiske land senest 3 måneder før turneringen. De inviterte land skal besvare innbydelsen senest en måned før turneringen, og sende med en foreløpig deltagerliste samt navn og adresse til "lagets" kontaktperson.

3. Det spilles i fem forskjellige aldersklasser. Hvert land har rett til å stille med to representanter i hver klasse. Hver klasse skal bestå av 10 eller 12 spillere. Arrangørlandet skal sette inn egne spillere for å oppnå like antall, eller 10 spillere i klassen.

4. Klasseinndelingen er:
Klasse A: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller 18, 19 eller 20 år.
Klasse B: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller 16 eller 17 år.
Klasse C: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller 14 eller 15 år.
Klasse D: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller 12 eller 13 år.
Klasse E: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 11 år.

5. Turneringen spilles over 6 runder etter det danske Monrad-systemet eller et sveitser-system. Det systemet arrangøren velger skal komme frem i innbydelsen. Forøvrig gjelder følgende regler:

6. Mesterskapet anbefales spilt etter følgende tidsskjema:
Første dag: Ankomst
Annen dag: 1. og 2. runde
Tredje dag: 3. og 4. runde
Fjerde dag: 5. og 6. runde

7. Turneringen ledes av en turneringsleder som utpekes av det arrangerende land. Turneringslederens avgjørelser kan ikke appelleres. Arrangørlandet drager omsorg for, at resultaterne bliver indrapporteret til FIDE for rating, hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere med FIDE-rating.

8. Vinneren av hver klasse får tittelen "Nordisk mester i skolesjakk individuelt". Arrangøren fastsetter premieringen utfra følgende minimumsbestemmelser: De tre beste i hver klasse premieres med medalje eller trofé med inngravering. Alle deltagere tildeles diplom eller annet deltagerbevis.

9. I mesterskapet inngår en uoffisiell lagkonkurranse. Rekkefølgen avgjøres av summen av antall oppnådde partipoeng av inntil to spillere i hver klasse. Ved poenglikhet vinner det land som har lavest total plassiffer beregnet fra samme spillere. Arrangøren bestemmer om den ønsker å premiere beste nasjonslag og eventuelt på hvilken måte.

10. De deltagende land betaler selv reiseomkostninger for deres deltagere. Arrangørlandet står for utgifter under turneringen (kost, logi osv.) for maksimum ti spillere og en leder i inntil 4 døgn, avhengig av det enkelte lands reisemuligheter.

11. De enkelte lands forbund har ansvaret for at nærværende bestemmelser overholdes.

Vedtatt av møte i skolesjakkomiteen i Tjele 14. februar 2002 og revidert av skolesjakkomiteen i Oslo 19. februar 2005.