Euthrix Meigen, 1830
potatoria (Linnaeus, 1758)

The Drinker (ENG), heinänorsu (FIN), gräselefant (SWE), rohukedrik (EST), Grasglucke (GER)

Euthrix potatoria caterpillar

Finland, LK: Parikkala, ex ovo June 1990, Leg: J. Silvonen
Photo: 31 July 1990 © Kimmo Silvonen

Euthrix potatoria caterpillar

Finland, EH: Lammi, ex larva May 1986, Leg: S. Luuri
Photo: 31 May 1986 © Kimmo Silvonen

Literature

INDEX