Colostygia Hübner, 1825
turbata (Hübner, 1799)

pohjanmataramittari (FIN), mörkbrämad fältmätare (SWE)

Colostygia turbata (lineolata) young caterpillar

This larva is still in its medium instars.

Finland, InL: Kaunispää, ex ovo July 1989, Leg: K. Silvonen
Photo: 17 July 1989 © Kimmo Silvonen

Literature

INDEX