Pohjoismaiden ensimmäinen skyenterriereitä harrastava yhdistys perustettiin 17.9.1970. Tuolloin kokoontui joukko skyenterrieriharrastajia yhteen todettuaan että kerho olisi tarpeen. Järjestäytymiskokous pidettiin kennel Skyelinessä ja läsnä olivat Hjördis Westerholm, Solveig ja Sven Söderholm, Maija-Liisa Varis ja Aulis Hainola.

Yhdistyksen nimeksi valittiin The Skye Terrier Club of Scandinavia rodun englantilaista kerhoa mukaellen. Skandinaviaan viitattiin, koska lähes samanaikaisesti perustettiin Ruotsiin oma kerho, joka kantoi samaa nimeä. Ruotsin ja Suomen skyekerhoilla olikin erittäin tiivis yhteistyö koko 1970-ja 1980-lukujen ajan. Ruotsin kerho toimi alussa alaosastona, jonka vetäjänä oli Folke Westerholm. Vuonna 1973 Ruotsin alajaosto aloitti toimintansa itsenäisenä yhdistyksenä.

Suomen Kennelliitto hyväksyi klubin rotua harrastavaksi yhdistykseksi vuonna 1973. 1970-luvun lopulla katsottiin tarpeelliseksi eriytyä ruotsalaisista ainakin nimen osalta ja kerhon nimi muutettiin 1978 The Skye Terrier Club of Finland'iksi. Englantilainen nimi muutettiin sitten yksinkertaisesti Skyenterrierikerhoksi 18.10.1979.

1980-luvulle tultaessa kerholla oli 272 jäsentä. Kerhon 10-vuotisjuhlassa kunniajäseneksi kutsuttiin rouva Hjördis Westerholm. Kerhon jäsenten maantieteellinen jakautuma oli pysynyt lähes samana, 70-80 % jäsenistöstä asui pääkaupunkiseudulla.

Vuonna 1990 kerholla oli 223 varsinaista jäsentä, 15 tuomarijäsentä sekä kaksi kunniajäsentä (rouva Hjördis Westerholm ja maisteri Heikki Caselius). Alueellinen jakautuma oli edelleenkin liki muuttumaton. Heikki Caselius toimi monia vuosia kerhon jalostustoimikunnassa eräänlaisena neuvonantajana. Hän kasvatti itse cairnterriereitä.

2000-luvulla kunniajäseniksi nimitettiin yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Rolf Dahlbom sekä nykyajan merkittävin skyenterrierikasvattaja, amerikkalainen Olga Smid (kennel Olivia). Rekisteröintien laskun vaikutuksesta yhdistyksen jäsenmäärä on jäänyt reiluun sataan jäsenen. Merkittävin muutos jäsenkannassa on ulkomaisten jäsenten määrän kasvu: kerholla on jäseniä (2017) Pohjoismaiden lisäksi useassa manner-Euroopan maassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Yhdistyksen säännöt löytyvät tästä linkistä (pdf) ja Vuoden skye-kilpailun säännöt tästä linkistä (pdf).Puheenjohtaja
Hanna Granlund
puh. +358 40 180 5787 hanna.granlund@buckwheaters.net


Varapuheenjohtaja
Kirsi Sainio
puh. +358 50 323 4654
kirsi.sainio@helsinki.fi


Sihteeri
Tytti Kiviranta
puh. +358 50 401 0080
gatty133@hotmail.comRahastonhoitaja
Anu-Maarit Jokinen
puh. +358 400 952 481
anumaaritjokinen@gmail.comHallituksen jäsenet
Heidi Honkanen
Heidi Korpinen
Roosa Paitsola
Tuula Sorakari
Susanna Vuori

SKYE-lehti
Aineisto toimitetaan osoitteeseen skyenterrieri@gmail.com.
SKYE-lehti ilmestyy huhti- ja marraskuussa. Deadline on edellisen kuukauden viimeinen päivä.

Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä jäsensihteeriimme Karita Vikiöön. Skyenterrierikerhon jäsenenä olet automaattisesti myös Suomen Terrierijärjestön jäsen ja saat sekä SKYE- että Terrilife-lehdet. Jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat seuraavat:

Lehdensaaja 28 €
Perhejäsen 5 €
Kasvattajan maksama pentuejäsen 1. vuodelle 14 €
Henkilöjäsen, EU-maat 43 €
Henkilöjäsen, muu maailma 48 €

Kerhon tilinumero on Nordea FI03 1010 3000 204214.