SOLPROS   Enhancing Sustainability Effectively

        

 

 

 

  Home        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

            

 

      

 

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

 

Aurinkolämpö

- itserakentaminen

Keski-Euroopassa omakotitalojen omistajat ovat usein itse rakentaneet aurinkolämpöjärjestelmänsä ja ovat siten säästäneet työkustannuksissa. Itse rakennettu aurinkolämpöjärjestelmä tuottaa lämpöä kilpailukykyisesti.  Itävallassa on rakennettu yli 50.000 aurinkolämpöjärjestelmää tällä tavoin. 

SOLPROS on EU:n Thermie B-projektin puitteissa siirtänyt yhdessä itävaltalaisen itserakennusorganisaation kanssa  aurinkolämmön itserakennuskonseptin Suomeen kesällä 1999.

   

Kuva: Itserakennettu aurinkolämpöjärjestelmä. Vas. pumppuyksikkö, kesk. aurinkokeräimen lasin asennus, oik. järjestelmän käyttöönotto pannuhuoneessa ja testaus. (valokuvat © SOLPROS)

Asiasta kiinnostuneelle on alla lyhennelmä itävaltalaisesta itserakentamiskonseptista, jossa on selitetty miten aurinkolämpöjärjestelmä rakennetaan  (pdf-tiedosto 1,4 Mt). Raportti.

Aurinkolämpöopas selvittää aurinkolämmön hyödyntämisen ja itserakentamisen yleisperiaatteita  (raportti tehty yhteistyössä Motivan kanssa, pdf-tiedosto 1,2 Mt). Report.

Aurinkolämpöjärjestelmän mitoitusperiaatteet. Ohjelma

 

 

 

Send mail to solpros@kolumbus.fi with questions or comments about this web site.
The contents of this site may not be copied or otherwise commercially used without prior agreement with SOLPROS AY. Copyright © 2003-2006 SOLPROS AY, all rights reserved
Last modified: marraskuu 24, 2002