SOLPROS   Enhancing Sustainability Effectively

        

 

 

 

  Home        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

            

 

      

 

 

 

 

 

 

 

          

         

 

 

 

Aurinkolämmön mitoitusohjelma

SOLPROS on laatinut SELFSOL 2000-ohjelman aurinkolämpöjärjestelmien mitoitukseen ja energialaskentaan. Ohjelma soveltuu erityisesti aurinkolämmön suunnitteluun lämpimän käyttöveden ja lämmityssovelluksissa. Ohjelma on helppokäyttöinen. 

Yksityishenkilöt saavat käyttää SELFSOL2000 © ohjelmaa ilman korvausta .Kaupalliseen tai yrityskäyttöön tarvitaan erillinen lisenssi SOLPROSilta.(Käyttö tapahtuu omalla vastuulla eikä SOLPROS vastaa ohjelman mahdollisista virheistä tai mistään aiheutuvista vahingoista).

SELFSOL2000 ohjelman voi ladata (selfsol.zip-tiedosto 4,32Mt). Ohjelman purkamiseen tarvitaan WinZip purkuohjelma. Alla olevia kuvia painamalla voi ladata em. ohjelmat.

                                                     Download WinZip 8.0 for Windows 95/98/NT/2000/Me

SELFSOL2000 ©                                               WinZip®

 

Ohje SELFSOL2000-pakkauksen purkamiseen WinZipillä

1. Käynnistä Winzip

2. Avaa selfsol-pakkaus klikkaamalla "Open".
3. Valitse selfsol-pakkaus ja avaa se.

4. Pura selfsol-pakkaus klikkaamalla "Extract".
5. Valitse hakemisto, johon selfsolin setup-tiedosto puretaan ja klikkaa "Extract".
6. Tiedostot puretaan valittuun kohteeseen.

Ohje SELFSOL2000-ohjelman asennukseen

1. SELFSOL toimii  Windows 95 tai 98 käyttöjärjestelmässä

2. Hakemisto, johon ohjelma asennetaan, tulee olla ilman välilyöntejä ja korkeintaan 35 merkkiä. (esimerkiksi C:\SELFSOL on oikein, C:\Program Files\Selfsol on väärin)

3. Tarkista, että säätiedoston hakemistopolku on oikea. Säätiedostot löytyvät alihakemistosta WEA. (esimerkiksi C:\SELFSOL\WEA\sodankyla.wth on oikein).

4. Ohjelma käyttää desimaalipistettä (.) ei desimaalipilkkua (,). (esimerkiksi 10.5 on oikein, 10,5 on väärin)

5. Lähtötiedostoon tehdyt muutokset tallennetaan painamalla levykkeen kuvaa tai valitsemalla File/Save.

6. Ohjelma tallentaa viimeksi käytetyn tiedoston ja tarvitsee sen ohjelmaa uudelleen käynnistettäessä. Älä tuhoa viimeksi käyttämääsi tiedostoa.

7. Lähtötiedostojen nimet ovat korkeintaan 7 merkkiä ja nimessä ei tule olla erikoismerkkejä. (esimerkiksi input1 on oikein, tiedosto1 on väärin).

8. SELFSOL ohjelmaa saa käyttää vapaasti oman aurinkolämpö järjestelmän suunnitteluun ja henkilökohtaiseen käyttöön. Ohjelman käyttö kaupalliseen tarkoitukseen tai taloudellisessa hyötymistarkoituksessa edellyttää erillistä lisenssiä.

Ohjelman käyttöohjeet

1. Input tietojen syöttö:

Valitse File -> New
Valitse ylävalikosta Input ja syötä lähtötietoja alla olevien ohjeiden mukaisesti.

PROJEKTITIEDOT

VALMISTAJA/TOIMITTAJA... järjestelmän toimittaja
NIMI/PAIKKAKUNTA ... projektin nimi ja sijainti
PÄIVÄMÄÄRÄ ... simuloinnin päivämäärä
SÄÄTIEDOSTO ... säätiedoston täydellinen nimi. tiedostopolulla (c:\directory\wea\file.wth). hakemistossa
     löytyvät valmiinasäätiedostot kahdelle paikkakunnalle: Sodankylä, Wien

LÄMMIN KÄYTTÖVESI JA LÄMMITYS

LÄMMITYSTARVE ... rakennuksen lämmittämiseen tarvittava lämpö vuodessa
PALUULÄMPÖTILA ...lämmityspiirin veden paluulämpötila (30...50 °C)
MENOLÄMPTÖILA ....lämmityspiirin veden menolämpötila (60...90 °C)
LÄMMIN KÄYTTÖVESI ... lämpimän veden tarve päivässä (100-180 l/talous)
LÄMMIN KÄYTTÖVESI KESÄLLÄ ... sama kuin edellä mutta kesä-elokuussa
PUTKISTON LÄMPÖHÄVIÖT ... % lämmitystarpeesta (10-30%)

AURINKOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

KERÄINTYYPPI ... käytettävä aurinkokeräin; jos "oma" anna myös lämpöhäviökerroin ja optinen hyötysuhde ; muiden vaihtoehtojen kohdalla nämä on esiohjelmoitu
OPTINEN HYÖTYSUHDE ... keräimen lasin ja absorptiopinnan kerroin
LÄMPÖHÄVIÖKERROIN ... keräimen k-arvo
KERÄIMEN VIRTAUS ... yleensä 20-60 l/m2,tunnissa
KERÄIMEN PINTA-ALA ... aurinkokeräimen kokonaispinta-ala
KERÄIMEN SUUNTAUS ... 0=etelä, -=itä, +=länsi
KERÄIMEN KALLISTUS ... 0...90°
VARAAJAN TILAVUUS ... litraa
VARAAJAN ERISTYSPAKSUUS ... cm vuorivillaa
VARAAJATYYPPI ... erilaisia varaajavaihtoehtoja
2. Talleta input tiedot levykkeen kuvakkeesta.

3. Käynnistä laskenta Run ylävalikosta

4. Output tiedot
     numeerisessa muodossa -> output -> output data
     graafisessa muodossa -> output -> graphics

5. Tietojen tulostaminen

SELFSOL-ohjelmaan on saatavissa säätiedot kolmelle peruspaikkakunnalle Suomessa (etelä-Suomi/Helsinki, keski-Suomi/Jyväskylä, pohjois-Suomi/Sodankylä). Lisäksi voidaan säätiedostoja luoda mielivaltaiselle paikkakunnalle. Euroopasta löytyy 40 paikkakuntaa, joihin on saatavissa säätiedosto. Lisäsäätiedostot tulevat kaupallisen lisenssin mukana.

 

 

 

 

Send mail to solpros@kolumbus.fi with questions or comments about this web site.
The contents of this site may not be copied or otherwise commercially used without prior agreement with SOLPROS AY. Copyright © 2003-2006 SOLPROS AY, all rights reserved
Last modified: toukokuu 19, 2007