SUOMENVIROLAISET

Suomen Virolaisten Liitto ry

pieni tietopaketti suomenvirolaisista

Katso myös vironkielistä nettijulkaisua, joka löytyy tästä

Tällä sivulla kerromme vastauksia niihin kysymyksiin, joita meille yleensä esitetään. Jos et löydä valmista vastausta, lähetä meille kysymyksesi - pyrimme siihen vastaaman niin hyvin kuin pystymme.


* Kuka on suomenvirolainen? Kuinka paljon virolaisia on Suomessa?

Suomenvirolaisiksi lasketaan kaikki viroa äidinkielenään puhuvat henkilöt, joiden pääasiallinen asuinpaikka on Suomessa.

Pääluvuksi voi laskea 20 000. Lukumäärä kaipaa kuitenkin selitystä. Väestörekisterissä viroa äidinkielenään puhuvia on 12 000. Toisen Maailmansodan jälkeen Suomeen jääneet virolaiset eivät ainakaan merkinneet mihinkään asiapapereihin äidinkieleksi viroa. 12 000 lisäksi kuitenkin myös työluvilla Suomessa asuvat virolaiset ja osa inkeriläisistä paluumuuttajista. Noin puolet inkeriläisinä Suomeen muuttaneista puhuvat todellisuudessa äidinkielenään viroa. Virallisissa asiakirjoissa heidän äidinkielenä on kuitenkin suomi.

 

* Tuleeko virolaisia Suomeen paljon lisää, kun Virosta tulee EU:n jäsen?

Virolaisten määrä tulee kasvamaan vähän. Tyypillisimmillään Virosta Suomeen töihin tuleva virolainen tulee ansaitakseen sosiaalista ja taloudellista pääomaa jota hän haluaa käyttää Virossa. Suuri osa Viron yrittäjistä on ansainneet aloituspääomansa Suomessa. Toisilla tämä pääoma on enemmän sosiaalista: verkostoidutaan, saadaan ideoita ja kokemuksia.

Ilmiötä, että virolaiset tulisivat Suomeen yrittämään, ei ole havaittu. Yrittäminen Virossa koetaan varmempana ja tuottoisampana.

 

* Miksi virolaiset ovat Suomessa?

Suurimmat syyt on tietenkin rakkaus, työ ja seikkailunhimo. Jos jätämme sivuun henkilökohtaiset syyt kuten rakkaus, niin työ. Suomessa pystyy ansaitsemaan paremmin tai on paremmat mahdollisuudet edetä uralla. Otetaan esimerkiksi läkärit. Virossa he joutuvat valmistumisensa jälkeen toimimaan harjoittelijana - ilman vastuuta ja käytännössä ilman palkkaa. Tämä vastaa Suomessa erikoistumisaikaa. Suomessa erikoistuva lääkäri toimii oikeana lääkärinä ja saa tämänmukaista palkkaa. Monet kunnat ovat hakeneet lääkärinsä Virosta.

Mitä virolaiset Suomessa tekevät?

Tyypillistä ammattia ei löydy. Yli puolet ovat kuitenkin akateemisissa ammateissa. Niissähän näkökenttä on avarampi ja työmarkkinat totutusti kansainvälisiä. Rakentaja, kapellimestari, lääkäri, viron kielen opettaja, tutkija - ensimmäiseksi mieleeni tulevia ammatteja. Siivoojaksi Suomeen tuleminen yleensä ei kannata, sillä työ on tyypillisesti osa-aikaista.

 

Mikä on virolaisen hinta - eli palkka?

Kuten todettu, virolainen tulee Suomeen ansaitakseen rahaa. Verojen, asumisen, ruuan ja Viron ja Suomen välillä matkustamisen jälkeen täytyy jäädä jotakin säästöönkin. Tästä on vielä maksettava Virossa sijaitsevan varsinaisen kodin ylläpitokulut jne jne. Eli virolainen ei missään tapauksessa voi tyytyä pienempään palkkaan kuin suomalainen. Suomalainen palkkatasohan on muutenkin minimissä - vuokralla asuen siitä ei jää kovin paljon käteen. Ja suomessahan virolaiset asuvat tyypillisesti vuokralla. Siispä, turha toivo saada virolainen työntekijä edullisemmin. Korkeintaan hän voi työskennellä joustavammin, mikäli hänen palkka siitä nousee. Virolaisen palkkaamisesta saatava hyöty voi olla toisenlainen. Hän voi piristää työilmapiiriä tai tuoda mukanansa kielitaitoa tai kontakteja.

Suomen Virolaisten Liiton vironkielinen nettijulkaisu löytyy tästä.