Sydaby links model of Kil harbour and local museum

Barquentine

Kilens två stapelbäddar på 1800-talet låg på norra sidan om Fisksalteriet på modellen

  Skeppsbyggnad
Gästbok
  Sjökort
   Signalmast
Väderkvarn
  Sköthagen
  Jannegården
  Byskola
  Centralin
  Byamuseum
  Fransgården
  Värdshus
  Ellida stugan
  Rökbastu

Kil revived (in English)


Ingångssida
  Hantverkardag
  Foton
  Barkbröd
  Kilen historik
  Stiftelse
  Fotocollage
  Gästbok

Kilen model
Rökpörte från Remos Väderkvarnen Rökbastu Sauna Ellida stugan Värdshuset Fransgården Henriksdals bymuseum Telefonmuseum Byskolor Jannegården Sjökort Sköthagen Stormmast Skeppsbyggnadsutställning