Maritimhistoriska föreningen Sydaby rf
in English  Maritime Historical Society    
Suomeksi  Merihistoriallinen Yhdistys
    
Skonertskeppet Kuunarilaiva Barquentine LEO
Skeppsbyggnadsplatser i Sideby under 1800-talet
Under 7 decennier av 1800-talet byggdes minst 140, förmodligen närmare 200 segelfartyg i Sideby socken.