DEN1
                                                           

Danmarks regeringer 1900 - 1943

Sehested Deuntzer Christensen Neergaard
Holstein-Ledreborg Zahle Berntsen Zahle 2
Liebe Friis Neergaard 2 Neergaard 3
Stauning Madsen-Mygdal Stauning 2 Stauning 3
Stauning 4 Buhl Scavenius  

Danmarks regeringer 1848 - 1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIET  SEHESTAD 

27.4.1900 - 24.7.1901

H

Konseilspræsident

Hannibal Sehestad

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Udenriksminister

Hannibal Sehestad

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Indenrigsminister

Ludvig Bramsen

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Finansminister

William Scharling

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Krigsminister

Gustav Schnack

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Marineminister

Christian Middelboe

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Justitsminister

August Goos

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Minister for kirke- og undervisningsvæsenet Jens Jakobsen Bjerre

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Minister for offentliga arbejder Christian Juul-Rysensteen

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Landbrugsminister Frederik Friis

h

27.4.1900

-

24.7.1901

Minister for Island August Goos

h

27.4.1900

-

24.7.1901

 
         
MINISTERIET  DEUNTZER

24.7.1901 - 15.1.1905

V
ÆNDRINGER 15.2.1902 og 31.1.1904

Konseilspræsident

Johan Henrik Deuntzer

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Udenriksminister

Johan Henrik Deuntzer

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Indenrigsminister

Enevold Sørensen

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Finansminister

Christopher Hafe

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Krigsminister

Wilhelm Madsen

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Marineminister

Ferdinand Jøhnke

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Justitsminister

Peter Adler Alberti

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Minister for kirke- og undervisningsvæsenet Jens Christian Christiansen

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Minister for offentliga arbejder Viggo Hørup

v

24.7.1901

-

15.2.1902

  Minister for offentliga arbejder Christpher F.Hage

v

15.2.1902

-

15.1.1905

Landbrugsminister Ole Hansen

v

24.7.1901

-

15.1.1905

Minister for Island Peder Adler Alberti

v

24.7.1901

-

31.1.1904

  Minister for Island Hannes Th.Hafstein

31.1.1904

-

15.1.1905

MINISTERIET  CHRISTENSEN        

15.1.1905 - 11.10.1908

V

ÆNDRINGER  24.7.1908

Konseilspræsident

Jens Christian Christiansen

v

15.1.1905

-

12.10.1908

Udenriksminister

Frederik Raben Leventzau

v

15.1.1905

-

12.10.1908

Indenrigsminister

Sigurd Berg

v

15.1.1905

-

12.10.1908

Finansminister

Vilhelm Lassen

v

15.1.1905

-

6.4.1908

  Finansminister (ad interim)

Jens Christian Christiansen

v

6.4.1908

-

24.7.1908

   Finansminister

Niels Neergaard

v

24.7.1908

-

12.10.1908

Forsvarsminister

Jens Christian Christiansen

v

15.1.1905

-

12.10.1908

Justitsminister

Peter Adler Alberti

v

15.1.1905

-

24.7.1908

  Justitsminister

Svend Høgsbro

v

24.7.1908

-

12.10.1908

Minister for kirke- og undervisningsvæsenet Enevold Sørensen

v

15.1.1905

-

12.10.1908

Minister for offentliga arbejder Svend Høgsbro

v

15.1.1905

-

24.7.1908

  Minister for offentliga arbejder Jens Jensen-Sønderup

v

24.7.1908

-

12.10.1908

Landbrugsminister Ole Hansen

v

15.1.1905

-

24.7.1908

  Landbrugsminister Anders Nielsen

v

24.7.1908

-

12.10.1908

Minister for Island Hannes Th.Hafstein

15.1.1905

-

12.10.1908

MINISTERIET  NEERGAARD

12.10.1908 - 16.8.1909

V
ÆNDRING 31.3.1909

Konseilspræsident

Niels Neergaard

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Udenriksminister

Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Indenrigsminister

Klaus Bertsen

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Finansminister

Charles Brun

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Forsvarsminister

Niels Neergaard

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Justitsminister

Svend Høgsbro

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Minister for kirke- og undervisningsvæsenet Enevold Sørensen

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Minister for offentliga arbejder Jens Jensen-Sønderup

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Landbrugsminister Anders Nielsen

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Minister for handel og søfart Johan Hansen

v

12.10.1908

-

16.8.1909

Minister for Island Hannes Th.Hafstein

12.10.1908

-

31..3.1909

 Minister for Island Björn Jónsson

31..3.1909

-

16.8.1909

MINISTERIET HOLSTEIN-LEDREBORG

16.8.1909-28.10.1909

V
ÆNDRING 18.10.1909

Konseilspræsident

Ludvig Holstein-Ledreborg

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Udenriksminister

Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Indenrigsminister

Klaus Bertsen

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Finansminister

Niels Neergaard

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Forsvarsminister

Jens Christian Christiansen

v

16.8.1909

-

18.10.1909

  Forsvarsminister

Ludvig Holstein-Ledreborg

v

18.10.1909

-

28.10.1909

Justitsminister

Svend Høgsbro

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Minister for kirke- og undervisningsvæsenet Enevold Sørensen

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Minister for offentliga arbejder Thomas C.Larsen

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Landbrugsminister Anders Nielsen

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Minister for handel og søfart Johan Hansen

v

16.8.1909

-

28.10.1909

Minister for Island Björn Jónsson

16.8.1909

-

28.10.1909

MINISTERIET  ZAHLE

28.10.1909 - 5.7.1910

RV

Konseilspræsident

Carl Theodor Zahle

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Udenriksminister

Erik Scavenius

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Indenrigsminister

Peter Munch

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Finansminister

Edvard Brandes

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Forsvarsminister

Christoffer Krabbe

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Justitsminister

Carl Theodor Zahle

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Minister for kirke- og undervisningsvæsenet Michael Cosmus Nielsen

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Minister for offentliga arbejder Jens Jørgen Jensen-Onsted

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Landbrugsminister Poul Christensen

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Minister for handel og søfart Wilhelm Weimann

rv

28.10.1909

-

5.7.1910

Minister for Island Björn Jónsson

28.10.1909

-

5.7.1910

MINISTERIET  BERNTSEN

4.7.1910 - 21.6.1913

V
ÆNDRINGER 14.3.1911 og 25.7.1912

Konseilspræsident

Klaus Berntsen

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Udenriksminister

Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Indenrigsminister

Jens Jensen-Sønderup

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Finansminister

Niels Neergaard

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Forsvarsminister

Klaus Berntsen

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Justitsminister

Fritz Bülow

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Minister for kirke- og undervisningsvæsenet Jacob Appel

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Minister for offentliga arbejder Thomas C.Larsen

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Landbrugsminister Anders Nielsen

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Minister for handel og søfart Oscar B.Muus

v

4.7.1910

-

21.6.1913

Minister for Island Björn Jónsson

4.7.1910

-

14.3.1911

  Minister for Island Kristian Jónsson

14.3.1911

-

25.7.1912

   Minister for Island Hannes Th.Hafstein

25.7.1912

-

21.6.1913

MINISTERIET  ZAHLE 2

21.6.1913 - 30.3.1920

RV
ÆNDRINGER 24.6.1913,28.4.1916,30.6.1919 og 30.9.1919

Konseilspræsident

Carl Theodor Zahle

rv

21.6.1913

-

21.4.1918

  Statsminister

Carl Theodor Zahle

rv

21.4.1918

-

30.3.1920

Udenriksminister

Edvard Cohen Branders

rv

21.6.1913

-

24.6.1913

  Udenriksminister

Erik Scavenius

rv

21.6.1913

-

30.3.1920

Indenrigsminister

Ove Rode

rv

21.6.1913

-

30.3.1920

Finansminister

Edvard Brandes

rv

21.6.1913

-

30.3.1920

Forsvarsminister

Peter Munch

rv

21.6.1913

-

30.3.1920

Justitsminister

Carl Theodor Zahle

rv

21.6.1913

-

30.3.1920

Minister for kirke- og undervisningsvæsenet Sønrun Keiser-Nielsen

rv

21.6.1913

-

28.4.1916

  Undervisningsminister Sønrun Keiser-Nielsen

rv

28.4.1916

-

30.3.1920

  Kirkeminister Thorvald Poulsen

rv

28.4.1916

-

30.3.1920

Minister for offentliga arbejder Jens Hassing Jørgensen

rv

21.6.1913

-

30.3.1920

Landbrugsminister Kristjan Pedersen

rv

21.6.1913

-

30.3.1920

Minister for handel og søfart (ad interim) Jens Hassing Jørgensen

rv

21.6.1913

-

28.4.1916

  Minister for handel og søfart Christpher F.Hage

rv

28.4.1916

-

30.3.1920

Minister for  søderjyske anliggender H.P.Hanssen

30.6.1919

-

30.3.1920

Minister uden portefølje Christpher F.Hage rv

21.6.1913

-

28.4.1916

Minister uden portefølje Jens Christian Christensen v

30.9.1916

-

8.1.1918

Minister uden portefølje

Christian M.Rottbøll

kf

30.9.1916

-

8.1.1918

Minister uden portefølje Thorvald Stauning s

30.9.1916

-

30.3.1920

Minister for Island Hannes Th.Hafstein

21.6.1913

-

21.7.1914

  Minister for Island Sigurður Eggertz

21.7.1914

-

4.5.1915

   Minister for Island Einar Armórsson

4.5.1915

-

4.1.1917

MINISTERIET  LIEBE

30.3.1920 - 5.4.1920

forretningsministerium
ÆNDRING 2.4.1920

Statsminister

Otto Liebe

30.3.1920

-

5.4.1920

Udenriksminister

Henri Konow

30.3.1920

-

5.4.1920

Indenrigsminister

Waldemar Oxholm

30.3.1920

-

5.4.1920

Finansminister

Hans Peter Hjerl-Hansen

30.3.1920

-

5.4.1920

Forsvarsminister

Henri Konow

30.3.1920

-

5.4.1920

Justitsminister

Otto Liebe

30.3.1920

-

2.4.1920

  Justitsminister

Kristian Sindballe

2.4.1920

-

5.4.1920

Undervisningsminister Thorkild Rovsing

30.3.1920

-

5.4.1920

Kirkeminister Edvard Hass

30.3.1920

-

5.4.1920

Minister for offentliga arbejder Niels Christensen Monberg

30.3.1920

-

5.4.1920

Landbrugsminister Wademar Oxholm

30.3.1920

-

5.4.1920

Minister for handel og søfart M.N.Suensson

30.3.1920

-

5.4.1920

MINISTERIET  FRIIS 

5.4.1920 - 5.5.1920

forretningsministerium

Statsminister

Michael Pedersen Friis

5.4.1920

-

5.5.1920

Udenriksminister

Otto Scavenius

5.4.1920

-

5.5.1920

Indenrigsminister

Hendrik Vedel

5.4.1920

-

5.5.1920

Finansminister

Kristian Hansen Koefoed

5.4.1920

-

5.5.1920

Forsvarsminister

Michael Pedersen Friis

5.4.1920

-

5.5.1920

Justitsminister

Frederik C.G.Schrøder

5.4.1920

-

5.5.1920

Undervisningsminister Peder Jørgen Pedersen

5.4.1920

-

5.5.1920

Kirkeminister Emil Ammentoro

5.4.1920

-

5.5.1920

Minister for offentliga arbejder K.Riis-Hansen

5.4.1920

-

5.5.1920

Landbrugsminister Kristian Sonne

5.4.1920

-

5.5.1920

Minister for handel og søfart H.P.Prior

5.4.1920

-

5.5.1920

MINISTERIET   NEERGAARD 2

4.5.1920 - 9.10.1922

V

ÆNDRINGER  18.7.1921 og 15.8.1922

Statsminister

Niels Neergaard

v

5.5.1920

-

9.10.1922

Udenriksminister

Harald Scavenius

v

5.5.1920

-

9.10.1922

Indenrigsminister

Sigurd Berg

v

5.5.1920

-

18.7.1921

  Indenrigsminister

Oluf Krag

v

18.7.1921

-

9.10.1922

Finansminister

Niels Neergaard

v

5.5.1920

-

9.10.1922

Forsvarsminister

Klaus Berntsen

v

5.5.1920

-

9.10.1922

Justitsminister

Svenning Rytter

v

5.5.1920

-

9.10.1922

Undervisningsminister Jacob Appel v

5.5.1920

-

9.10.1922

Kirkeminister Jens Christian Christensen v

5.5.1920

-

15.8.1922

  Kirkeminister Jacob Appel v

15.8.1922

-

9.10.1922

Minister for offentliga arbejder Maruis Nielsen Slebsager v

5.5.1920

-

9.10.1922

Landbrugsminister Thomas Madsen-Mygdale v

5.5.1920

-

9.10.1922

Minister for handel og søfart Tyge J.Rothe v

5.5.1920

-

9.10.1922

MINISTERIET   NEERGAARD 3 

9.10.1922 - 23.4.1924

V

ÆNDRINGER  10.10.1922 og 16.10.1922

Statsminister

Niels Neergaard

v

9.10.1922

-

23.4.1924

Udenriksminister

Christian Cold

v

9.10.1922

-

23.4.1924

Indenrigsminister

Oluf Krag

v

9.10.1922

-

23.4.1924

Finansminister

Niels Neergaard

v

9.10.1922

-

23.4.1924

Forsvarsminister

Søren Brorsen

v

9.10.1922

-

23.4.1924

Justitsminister

Svenning Rytter

v

9.10.1922

-

23.4.1924

Undervisningsminister Jacob Appel v

9.10.1922

-

23.4.1924

Kirkeminister Jacob Appel v

9.10.1922

-

23.4.1924

Minister for offentliga arbejder Maruis Nielsen Slebsager v

9.10.1922

-

23.4.1924

Landbrugsminister Thomas Madsen-Mygdale v

9.10.1922

-

23.4.1924

Minister for handel og søfart Oluf Krag v

9.10.1922

-

10.10.1922

  Minister for handel og søfart Jørgen Christensen v

10.10.1922

-

23.4.1924

Minister uden portefølje Klaus Berntsen v 16.10.1922

-

23.4.1924

MINISTERIET  STAUNING

23.4.1924 - 13.12.1926

S

Statsminister

Thorvald Stauning

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Minister for industri,handel og søfart

Thorvald Stauning

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Udenriksminister

Carl Moltke

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Indenrigsminister

Christen Nielsen Hauge

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Justitsminister

Karl Kristian Steincke

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Forsvarsminister

Laust Rasmussen

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Undervisningsminister

Nina Bang

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Kirkeminister

N.Peter L.Dahl

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Landbruksminister

Kristen M.Bording

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Minister for offentlige arbejder

Johannes Friis-Skotte

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Finansminister

Carl Valdemar Bramsnæs

s

23.4.1924

-

13.12.1926

Socialminister

Frederik J.Borgbjerg

s

23.4.1924

-

13.12.1926

MINISTERIET  MADSEN-MYGDAL

14.12.1926 - 30.4.1929

V

ÆNDRING 6.10.1928

Statsminister

Thomas Madsen-Mygdal

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Landbruksminister

Thomas Madsen-Mygdal

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Udenriksminister

Laust Moltesen

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Indenrigsminister

Oluf Krag

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Minister for sundhedsvaesen

Victor Rubov

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Justitsminister

Svenning Rytter

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Forsvarsminister

Søren Brorsen

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Undervisningsminister

Jens Byskov

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Kirkeminister

Fritz Bruun-Rasmussen

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Minister for offentlige arbejder

Johannes P.Stensballe

v

14..12.1926

-

30.4.1929

Finansminister

Niels Neergaard

v

14.12.1926

-

30.4.1929

Minister for industri,handel og søfart

Marius Nielsen Slebsager

v

14.12.1926

-

3.10.1928

  Minister for industri,handel og søfart (ad interim)

Johannes P.Stensballe

v

6.10.1928

-

30.4.1929

MINISTERIET  STAUNING 2

30.4.1929 - 4.11.1935

S+RV

ÆNDRINGER 24.11.1932 og  31.5.1933

Statsminister

Thorvald Stauning

s

30.4.1929

-

4.11.1935

Landbruksminister

Kristen M.Bording

s

30.4.1929

-

4.11.1935

Udenriksminister

Peter Munch

rv

30.4.1929

-

4.11.1935

Indenrigsminister

Bertel Dahlgaard

rv

30.4.1929

-

4.11.1935

Socialminister

Karl Kristian Steincke

s

30.4.1929

-

4.11.1935

Justitsminister

Carl Theodor Zahle

rv

30.4.1929

-

4.11.1935

Forsvarsminister

Laust Rasmussen

s

30.4.1929

-

24.11.1932

  Forsvarsminister

Hans Peter Hansen

s

24.11.1932

-

31.5.1933

   Forsvarsminister

Thorvald Stauning

s

31.5.1933

-

4.11.1935

Undervisningsminister

Frederik J.Borgbjerg

s

30.4.1929

-

4.11.1935

Kirkeminister

N.Peter L.Dahl

s

30.4.1929

-

4.11.1935

Minister for offentlige arbejder

Johannes Friis-Skotte

s

30.4.1929

-

4.11.1935

Finansminister

Carl Valdemar Bramsnæs

s

30.4.1929

-

30.5.1933

  Finansminister

Hans Peter Hansen

s

30.5.1933

-

4.11.1935

Minister for handel og industri

Christen Nielsen Hauge

s

30.4.1929

-

4.11.1935

Minister for søfart og fiskeri

Thorvald Stauning

s

30.4.1929

-

31.5.1933

  Minister for søfart og fiskeri (ad interim)

Christen Nielsen Hauge

s

31.5.1933

-

4.11.1935

MINISTERIET  STAUNING 3

4.11.1935 - 8.7.1940

S+RV

ÆNDRING 20.7.1937,15.9.1939 og 10.4.1940

Statsminister

Thorvald Stauning

s

4.11.1935

-

8.7.1940

Minister for landbrug og fiskeri

Kristen M.Bording

s

4.11.1935

-

8.7.1940

Udenriksminister

Peter Münch

rv

4.11.1935

-

8.7.1940

Indenrigsminister

Bertel Dahlgaard

rv

4.11.1935

-

8.7.1940

Socialminister

L.udvig Christensen

s

4.11.1935

-

8.7.1940

Justitsminister

Karl Kristian Steincke

s

4.11.1935

-

15.9.1939

  Justitsminister

Svend Unmack Larsen

s

15.9.1939

-

8.7.1940

Undervisningsminister

Jørgen Jørgensen

rv

4.11.1935

-

8.7.1940

Kirkeminister

Johannes Th.C.Hansen

s

4.11.1935

-

8.7.1940

Minister for offentlige arbejder

Niels Peter Fisker

s

4.11.1935

-

15.9.1939 

  Minister for offentlige arbejder

Axel Sørensen

s

15.9.1939

-

8.7.1940

Finansminister

Hans Peter Hansen

s

4.11.1935

-

20.7.1937

  Finansminister

Wilhelm Buhl

s

20.7.1937

-

8.7.1940

Minister for handel,industri og søfart

Johannes Kjærbøl

s

4.11.1935

-

8.7.1940

Forsvarsminister

Alsing Andersen

s

4.11.1935

-

8.7.1940

Minister uden portefølje Søren Brorsen v

10.4.1940

-

8.7.1940

Minister uden portefølje Henning Hasle kf

10.4.1940

-

8.7.1940

Minister uden portefølje Henrik Hauch v

10.4.1940

-

8.7.1940

Minister uden portefølje Vilhelm Fibiger kf

10.4.1940

-

8.7.1940

Minister uden portefølje Oluf Krag v

10.4.1940

-

8.7.1940

Minister uden portefølje J.Christmas Møller kf

10.4.1940

-

8.7.1940

MINISTERIET  STAUNING 4

8.7.1940 -  4.5.1942

SAMLINGSREGERING

ÆNDRINGER  3.10.1940 og 9.71941 S+RV+V+H

Statsminister

Thorvald Stauning

s

8.7.1940

-

3.5.1942

Udenriksminister

Erik Scavenius

rv

8.7.1940

-

4.5.1942

Forsvarsminister

Søren Brorsen

v

8.7.1940

-

4.5.1942

Finansminister

Wilhelm Buhl

s

8.7.1940

-

4.5.1942

Justitsminister

Harald Petersen

-

8.7.1940

-

15.6.1941

  Justitsminister

Thune Jakobsen

-

15.6.1941

-

4.5.1942

Indenrigsminister

Knud Kristensen

v

8.7.1940

-

4.5.1942

Arbejds- og socialminister

Johannes Kjærbøl

s

8.7.1940

-

4.5.1942

Minister for handel,industri og søfart

J.Christmas Møller

kf

8.7.1940

-

3.10.1940

  Minister for handel,industri og søfart

Halfdan Hendriksen

kf

3.10.1940

-

4.5.1942

Minister for offentlige arbejder

Gunnar Larsen

-

8.7.1940

-

4.5.1942

Minister for landbrug og fiskeri

Kristen M.Bording

s

8.7.1940

-

4.5.1942

Kirkeminister

Vilhelm Fibiger

kf

8.7.1940

-

4.5.1942

Undervisningsminister

Jørgen Jørgensen

rv

8.7.1940

-

4.5.1942

REGERINGEN  BUHL

4.5.1942 - 9.11.1942

SAMLINGSREGERING

ÆNDRING 16.7.1942 S+RV+V+H

Statsminister

Wilhelm Buhl

s

4.5.1942

-

9.11.1942

Udenriksminister

Erik Scavenius

rv

4.5.1942

-

9.11.1942

Forsvarsminister

Søren Brorsen

v

4.5.1942

-

9.11.1942

Finansminister

Wilhelm Buhl

s

4.5.1942

-

16.7.1942

  Finansminister

Alsing Andersen

s

16.7.1942

-

9.11.1942

Indenrigsminister

Knud Kristensen

v

4.5.1942

-

9.11.1942

Justitsminister

Thune Jakobsen

-

4.5.1942

-

9.11.1942

Undervisningsminister

Jørgen Jørgensen

rv

4.5.1942

-

9.11.1942

Kirkeminister

Vilhelm Fibiger

kf

4.5.1942

-

9.11.1942

Minister for offentlige arbejder

Gunnar Larsen

-

4.5.1942

-

9.11.1942

Minister for landbrug og fiskeri

Kristen M.Bording

s

4.5.1942

-

9.11.1942

Minister for handel,industri og søfart

Halfdan Hendriksen

kf

4.5.1942

-

9.11.1942

Arbejds- og socialminister

Johannes Kjærbøl

s

4.5.1942

-

9.11.1942

REGERINGEN  SCAVENIUS SAMLINGSREGERING

9.11.1942 - 29.8.1943

S+RV+V+H

Statsminister

Erik Scavenius

rv

9.11.1942

-

29.8.1943

Udenriksminister

Erik Scavenius

rv

9.11.1942

-

29.8.1943

Forsvarsminister

Søren Brorsen

s

9.11.1942

-

29.8.1943

Finansminister

Kristian H.Koefoed

-

9.11.1942

-

29.8.1943

Indenrigsminister

Jørgen Jørgensen

rv

9.11.1942

-

29.8.1943

Justitsminister

Thune Jakobsen

-

9.11.1942

-

29.8.1943

Undervisningsminister

A.C.Højberg- Christensen

-

9.11.1942

-

29.8.1943

Kirkeminister

Valdemar Holbøll

-

9.11.1942

-

29.8.1943

Minister for offentlige arbejder

Gunnar Larsen

-

9.11.1942

-

29.8.1943

Trafikeminister

Niels Elgaard

v

9.11.1942

-

29.8.1943

Minister for landbrug og fiskeri

Kristen M.Bording

s

9.11.1942

-

29.8.1943

Minister for handel,industri og søfart

Halfdan Hendriksen

kf

9.11.1942

-

29.8.1943

Socialminister

Lauritz Hansen

s

9.11.1942

-

29.8.1943

Arbejdsminister

Johannes Kjærbøl

s

9.11.1942

-

29.8.1943