REGERINGEN

ERLANDER 2 1.10.1951-31.10.1957

S+BF

FÖRÄNDRINGAR 31.10.1951,31.3.1952,4.6.1953,30.11.1954,12.5.1955,1.2.1957-28.9.1957

Statsminister

Tage Erlander

s

1.10.1951

-

31.10.1957

Utrikesminister

Östen Undén

s

1.10.1951

-

31.10.1957

Justitieminister

Herman Zetterberg

s

1.10.1951

-

1.10.1957

  Justitieminister

Invar Lindell

s

1.10.1957

-

31.10.1957

Försvarsminister

Torsten Nilsson

s

1.10.1951

-

22.3.1957

  Försvarsminister

Sven Andersson

s

22.3.1957

-

31.10.1957

Socialminister

Gunnar Sträng

s

1.10.1951

-

12.9.1955

  Socialminister

John Ericsson

s

12.9.1955

-

23.3.1957

   Socialminister

Torsten Nilsson

s

23.3.1957

-

31.10.1957

Kommunikationsminister

Sven Andersson

s

1.10.1951

-

22.3.1957

  Kommunikationsminister

Sture Henriksson

s

22.3.1957

-

22.4.1957

   Kommunikationsminister

Gösta Skoglund

s

24.4.1957

-

31.10.1957

Finansminister

Per Edvin Sköld

s

1.10.1951

-

12.9.1955

  Finansminister

Gunnar Sträng

s

12.9.1955

-

31.10.1957

Ecklesiastikminister

Ivar Persson

bf

1.10.1951

-

31.10.1957

Jordbruksminister

Sam Norup

bf

1.10.1951

-

1.2.1957

  Jordbruksminister

Bernhard Näsgård

bf

1.2.1957

-

8.7.1957

   Jordbruksminister

Nils G.Hansson

bf

8.7.1957

-

31.10.1957

Handelsminister

John Ericsson

s

1.10.1951

-

12.9.1955

  Handelsminister

Gunnar Lange

s

12.9.1955

-

31.10.1957

Inrikesminister

Gunnar Hedlund

bf

1.10.1951

-

31.10.1957

Civilminister

John Lingman

s

1.10.1951

-

30.11.1954

  Civilminister

Gunnar Lange

s

30.11.1954

-

12.9.1955

   Civilminister

Sigurd Lindholm

s

12.9.1955

-

31.10.1957

Konsultativt statsråd

N.Quensel

s

1.10.1951

-

31.10.1951

  Konsultativt statsråd

Ingvar Lindell

s

31.10.1951

-

20.9.1957

   Konsultativt statsråd

Ragnar Edenman

s

28.9.1957

-

31.10.1957

Konsultativt statsråd

G.Danielsson

s

1.10.1951

-

31.3.1952

  Konsultativt statsråd

Allan Nordenstam

s

31.3.1952

-

1.2.1957

   Konsultativt statsråd

Herman Kling

s

1.2.1957

-

31.10.1957

Konsultativt statsråd (UD)

Dag Hammarskjöld

s

1.10.1951

-

8.4.1953

  Konsultativt statsråd (UD)

Ulla Lindström

s

4.6.1954

-

31.10.1957

Konsultativt statsråd

Hjalmar Nilsson

bf

1.10.1951

-

1.2.1957

  Konsultativt statsråd

Lars Eliasson

bf

1.2.1957

-

31.10.1957