REGERINGEN

ERLANDER    11.10.1946-1.10.1951

S

FÖRÄNDRINGAR 11.4-1.7.1947,24.9.1948-1.7.1949,21.10.1949-4.1.1950,1.7.1950-17.3.1951

Statsminister

Tage Erlander

s

11.10.1946

-

1.10.1951

Utrikesminister

Östen Undén

s

11.10.1946

-

1.10.1951

Justitieminister

Herman Zetterberg

s

11.10.1946

-

1.10.1951

Försvarsminister

Allan Vougt

s

11.10.1946

-

30.9.1951

Socialminister

Gustav Möller

s

11.10.1946

-

1.10.1951

Kommunikationsminister

Torsten Nilsson

s

11.10.1946

-

1.10.1951

Finansminister

Ernst Wigforss

s

11.10.1946

-

30.6.1949

  Finansminister

David Hall

s

1.7.1949

-

17.10.1949

   Finansminister

Per Edvin Sköld

s

21.10.1949

-

1.10.1951

Ecklesiastikminister

Josef Weijne

s

11.10.1946

-

8.3.1951

  Ecklesiastikminister

Hildur Nygren

s

8.3.1951

-

1.10.1951

Jorbruksminister

Per Edvin Sköld

s

11.10.1946

-

28.10.1948

  Jorbruksminister

Gunnar Sträng

s

28.10.1948

-

1.10.1951

Handelsminister

Gunnar Myrdal

s

11.10.1946

-

11.4.1947

  Handelsminister

Axel Gjöres

s

11.4.1947

-

24.9.1948

   Handelsminister

John Ericsson

s

24.9.1948

-

1.10.1951

Folkhushållningsminister

Axel Gjöres

s

11.10.1946

-

11.4.1947

  Folkhushållningsminister

Gunnar Sträng

s

11.4.1947

-

28.10.1948

   Folkhushållningsminister

Karin Kock-Lindberg

s

28.10.1948

-

29.12.1949

    Folkhushållningsminister

John Ericsson

s

29.12.1949

-

30.6.1950

Inrikesminister

Eije Mossberg

s

1.7.1947

-

1.10.1951

Civilminister

John Lingman

s

1.7.1950

-

1.10.1951

Konsultativt statsråd

N.Quensel

s

11.10.1946

-

1.10.1951

Konsultativt statsråd

G.Danielsson

s

11.10.1946

-

1.10.1951

Konsultativt statsråd

Eije Mossberg

s

11.10.1946

-

30.6.1947

Konsultativt statsråd

John Ericsson

s

11.10.1946

-

24.9.1948

  Konsultativt statsråd

Per Edvin Sköld

s

29.10.1948

-

21.10.1949

Konsultativt statsråd

Gunnar Sträng

s

11.10.1946

-

11.4.1947

  Konsultativt statsråd

Karin Kock-Lindberg

s

11.4.1947

-

28.10.1948

   Konsultativt statsråd

Sven Andersson

s

28.10.1948

-

1.10.1951

Konsultativt statsråd

John Lingman

s

4.1.1950

-

30.6.1950

Konsultativt statsråd (UD)

Dag Hammarskjöld

s

6.2.1951

-

1.10.1951