EST1
Eesti Vabariigi Valitsused  1918-1940,1944                                    

Päts Päts 2 Päts 3 Strandman
Tõnisson Birk Tõnisson 2 Piip
Päts 4 Kukk Päts 5 Akel
Jaakson Teemant Teemant 2 Teemant 3
Tõnisson 3 Rei Strandman 2 Päts 6
Teemant 4 Einbund Päts 7 Tõnisson 4
Päts 8 Eenpalu Uluots Vares
Tief      

 

 

 

 

 

 

 

 

VALITSUS PÄTS

24.2.1918 - 12.11.1918

-

MUUTUS

Ministrite nõukogu esimees

Konstantin Päts

emrl

24.2.1918

-

12.11.1918

Välisminister

Jaan Poska

ede

24.2.1918

-

12.11.1918

Sõjaminister

Andres Larka

-

24.2.1918

-

12.11.1918

Siseminister

Konstantin Päts

emrl

24.2.1918

-

12.11.1918

Kohtuminister

Jüri Vilms

esdtp

24.2.1918

-

12.11.1918

Raha- ja riigivaranduste minister

Juhan Kukk

esdtp

24.2.1918

-

12.11.1918

Haridusminister

Peeter Põld

ede

24.2.1918

-

12.11.1918

Kaubandus-ja tööstusminister

Konstantin Päts

emrl

24.2.1918

-

12.11.1918

Põllutöö- ja toitlusminister

Jaan Raamot

emrl

24.2.1918

-

12.11.1918

Töö- ja hoolekandeminister

Villem Maasik

esdtp

24.2.1918

-

12.11.1918

Teedeminister

Ferdinand Peterson

ete

24.2.1918

-

12.11.1918

VALITSUS PÄTS 2

12.11.1918 - 27.11.1918

-

MUUTUS 16.11.1918

Peaminister

Konstantin Päts

emrl

12.11.1918

-

27.11.1918

Peaministri asetäija ja kohtuminister

Jaan Poska

ede

12.11.1918

-

27.11.1918

Rahaminister

Juhan Kukk

ete

12.11.1918

-

27.11.1918

Sõjaminister

Andres Larka

-

12.11.1918

-

27.11.1918

Haridusminister

Peeter Pöld

ede

12.11.1918

-

27.11.1918

Teedeminister

Ferdinand Peterson

ete

12.11.1918

-

27.11.1918

Kaubandusministri kt

Nikolai Köstner

esdtp

16.11.1918

-

27.11.1918

Põllutöö- ja toitlusminister

Jaan Raamot

emrl

12.11.1918

-

16.11.1918

  Töö- ja hoolekandeministri kt

August Tulp

esdtp

16.11.1918

-

27.11.1918

Välisminister

Otto Strandman

etel

12.11.1918

-

27.11.1918

Minister ilma portfellita Jaan Tõnisson ede

12.11.1918

-

27.11.1918

VALITSUS  PÄTS 3

 27.11.1918 - 8.5.1919

-

MUUTUS 23.12.1918 ja 12.3.1919

Peaminister

Konstantin Päts

emrl

27.11.1918

-

8.5.1919

Peaministri asetäija

August Rei

esdtp

24.1.1919

-

8.5.1919

Välisminister

Jaan Poska

ede

27.11.1918

-

8.5.1919

Sõjaminister

Konstantin Päts

emrl

27.11.1918

-

8.5.1919

Siseminister

August Peet

-

27.11.1918

-

8.5.1919

Kohtuminister

Jüri Jaakson

ede

27.11.1918

-

8.5.1919

Rahaminister

Juhan Kukk

ete

27.11.1918

-

8.5.1919

Haridusminister

Karl Friedrich Luts

esdtp

27.11.1918

-

12.3.1919

  Haridusminister

Harald Laksberg

-

12.3.1919

-

8.5.1919

Põllutööminister

Otto Strandman

ete

27.11.1919

-

8.5.1919

Töö- ja hoolekandeminister

August Rei

esdtp

27.11.1918

-

23.12.1918

  Töö- ja hoolekandeministri kt

Karl Ast-Rumor

esdtp

23.12.1918

-

5.2.1919

Teedeminister

Eduard Sakk

ete

27.11.1918

-

8.5.1919

Tööstus- ja kaubandusminister

Nikolai Köstner

esdtp

27.11.1918

-

12.3.1919

  Tööstus- ja kaubandusminister

August Jansson

esrp

12.3.1919

-

8.5.1919

Toitlusminister

Jaan Raamot

emrl

27.11.1918

-

5.2.1919

  Toitlusminister

Eduard Aule

-

5.2.1919

-

8.5.1919

Saksa rahvusminister

Hermann Koch

see

28.11.1918

-

8.5.1919

Rootsi rahvusminister

Hans Pöhl

-

11.12.1918

-

8.5.1919

Vene rahvusminister

Aleksei Sorokin

vkk

28.2.1919

-

8.5.1919

Täisvoliline minister välismaal Jaan Tõnisson

ede

27.11.1918

-

8.5.1919

VALITSUS  STRANDMAN

9.5.1919 - 18.11.1919

ETE+ESDTP+ER

MUUTUS 27.5.1919 ja 9.10.1919

Peaminister

Otto Strandman

ete

9.5.1919

-

18.11.1919

Välisminister

Jaan Poska

er

9.5.1919

-

20.9.1919

  Välisminister

Ants J.Piip

ete

9.10.1919

-

16.11.1919

Sõjaminister

Otto Strandman

ete

9.5.1919

-

18.11.1919

Siseminister

Aleksander Oinas

esdtp

9.5.1919

-

18.5.1919

  Siseminister

Aleksander Hellat

esdtp

27.5.1919

-

18.11.1919

Kohtuminister

Jüri Jaakson

er

9.5.1919

-

20.9.1919

  Kohtuminister

Lui Olesk

ete

9.10.1919

-

18.11.1919

Rahaminister

Juhan Kukk

ete

9.5.1919

-

18.11.1919

Haridusminister

Johannes Kartau

esdtp

9.5.1919

-

18.11.1919

Põllutöö- ja toitlusminister

Theodor Pool

ete

9.5.1919

-

18.11.1919

Töö- ja hoolekandeminister

Anton Palvadre

esdtp

9.5.1919

-

18.11.1919

Kaubandus-,tööstus- ja teede-minister

Nikolai Köstner

esdtp

9.5.1919

-

18.11.1919

VALITSUS  TÕNISSON

18.11.1919- 28.7.1920

ER+ESDTP+ETE

Peaminister

Jaan Tõnisson

er

18.11.1919

-

28.7.1920

Välisminister

Ado J.Birk

er

18.11.1919

-

28.7.1920

Sõjaminister

August Hanko

-

18.11.1919

-

28.7.1920

Siseminister

Aleksander Hellat

esdtp

18.11.1919

-

28.7.1920

Kohtuminister

Jüri Jaakson

er

18.11.1919

-

28.7.1920

Rahaminister

Juhan Kukk

ete

18.11.1919

-

28.7.1920

Haridusminister

Konstantin Treffner

-

18.11.1919

-

28.7.1920

Põllutööminister

Theodor Pool

ete

18.11.1919

-

28.7.1920

Töö- ja hoolekandeminister

Anton Palvadre

esdtp

18.11.1919

-

28.7.1920

Teedeminister

Eduard Sakk

ete

18.11.1919

-

28.7.1920

Kaubandus- ja tööstusminister

Nikolai Köstner

esdtp

18.11.1919

-

28.7.1920

Toitlusminister

Jaan Kriisa

er

18.11.1919

-

28.7.1920

VALITSUS  BIRK

28.7.1920 - 30.7.1920

ER+ETE+KRE

Peaminister

Ado J.Birk

er

28.7.1920

-

30.7.1920

Välisminister

Karel Pusta

-

28.7.1920

-

30.7.1920

Sõjaminister Aleksander Tõnisson -

28.7.1920

-

30.7.1920

Siseminister

Karl Einbund

er

28.7.1920

-

30.7.1920

Kohtuminister

Jüri Jaakson

er

28.7.1920

-

30.7.1920

Rahaminister

Tõnis Vares

-

28.7.1920

-

30.7.1920

Haridusminister

Konstantin Treffner

kre

28.7.1920

-

30.7.1920

Põllutööminister

Theodor Pool

ete

28.7.1920

-

30.7.1920

Töö- ja hoolekandeminister

Adam Bachman

er

28.7.1920

-

30.7.1920

Teedeminister

Aleksander Bürger

er

28.7.1920

-

30.7.1920

Kaubandus- ja tööstusminister

Viktor Pihlak

er

28.7.1920

-

30.7.1920

Toitlusminister

Gustav Viard

-

28.7.1920

-

30.7.1920

VALITSUS  TÕNISSON 2

30.7.1920 - 26.10.1920

ER

Peaminister

Jaan Tõnisson

er

30.7.1920

-

26.10.1920

Välisminister

Ado J.Birk

er

30.7.1920

-

26.10.1920

Sõjaminister

Alexander Tõnisson

-

30.7.1920

-

26.10.1920

Siseminister

Karl Einbund

er

30.7.1920

-

25.10.1920

Kohtuminister

Jüri Jaakson

er

30.7.1920

-

26.10.1920

Rahaminister

Tõnis Vares

-

30.7.1920

-

26.10.1920

Haridusminister

Friedrich Sauer

-

30.7.1920

-

26.10.1920

Põllutööminister

August Kerem

er

30.7.1920

-

26.10.1920

Töö- ja hoolekandeminister

Adam Bachman

er

30.7.1920

-

26.10.1920

Teedeminister

Aleksander Bürger

er

30.7.1920

-

26.10.1920

Kaubandus- ja tööstusminister

Oskar Johannes Virkhaus

er

30.7.1920

-

26.10.1920

Toitlusminister

Jaan Kriisa

er

30.7.1920

-

26.10.1920

VALITSUS  PIIP

 26.10.1920 - 25.1.1921

ETE

MUUTUS 20.12.1920 ja 14.1.1921

Peaminister

Ants J.Piip

ete

26.10.1920

-

20.12.1920

  Riigivanem

Ants J.Piip

ete

20.12.1920

-

25.1.1921

Välisminister

Otto Strandman

ete

26.10.1920

-

14.1.1921

  Välisministri kt

Ants J.Piip

ete

14.1.1921

-

25.1.1921

Sõjaminister

Ants J.Piip

ete

26.10.1920

-

25.1.1921

Siseminister

Lui Olesk

ete

26.10.1920

-

25.1.1921

Kohtuminister

Otto Strandman

ete

26.10.1920

-

14.1.1921

  Kohtuministri kt

Karl Baars

ete

14.1.1921

-

25.1.1921

Rahaminister

Karl Baars

ete

26.10.1920

-

25.1.1921

Haridusminister

Jüri Annuson

ete

26.10.1920

-

25.1.1921

Põllutööminister

Theodor Pool

ete

26.10.1920

-

25.1.1921

Töö- ja hoolekandeminister

Lui Olesk

ete

26.10.1920

-

25.1.1921

Teede-,kaubandus-ja tööstusminister

Juhan Kukk

ete

26.10.1920

-

25.1.1921

Toitlusminister

Peet Johanson

ete

26.10.1920

-

25.1.1921

VALITSUS  PÄTS 4

25.1.1921 - 21.11.1922

PK+ETE+ER+KRE

MUUTUS 27.4.1921 ja 16.12.1921

Riigivanem

Konstantin Päts

pk

25.1.1921

-

21.11.1922

Välisminister

Ants J.Piip

ete

25.1.1921

-

20.10.1922

Sõjaminister

Jaan Soots

pk

25.1.1921

-

21.11.1922

Siseminister

Karl Einbund

er

25.1.1921

-

21.11.1922

Kohtuminister

Jaak Reichmann

pk

25.1.1921

-

21.11.1922

Rahaminister

Georg Vestel

pk

25.1.1921

-

21.11.1922

Haridusminister

Heinrich Bauer

kre

25.1.1921

-

21.11.1922

Põllutööminister

Bernhard Rostfeldt

-

25.1.1921

-

21.11.1922

Töö- ja hoolekandeministri kt

Karl Einbund

er

26.1.1921

-

27.4.1921

  Tööministri kt

Juhan Kukk

ete

27.4.1921

-

16.12.1921

  Hoolekandeministri kt

Karl Einbund

er

27.4.1921

-

16.12.1921

   Töö- ja hoolekandeminister

Christjan Kaarna

ete

16.12.1921

-

21.11.1922

Teedeministri kt

Ants J.Piip

ete

26.1.1921

-

16.12.1921

  Teedeminister

Karl Ipsberg

pk

16.12.1921

-

21.11.1922

Kaubandus-ja tööstusminister

Juhan Kukk

ete

25.1.1921

-

18.11.1921

  Kaubandus-ja tööstusministri kt

Ants J.Piip

ete

23.11.1921

-

16.12.1921

   Kaubandus-ja tööstusministri kt

Karl Ipsberg

pk

16.12.1921

-

21.11.1922

Toitlusministri kt

Bernhard Rostfeldt

-

26.1.1921

-

21.11.1922

VALITSUS  KUKK

21.11.1922 - 2.8.192

ETE+PK(+ER)

Riigivanem

Juhan Kukk

ete

21.11.1922

-

2.8.1923

Välisminister

Aleksander Hellat

esdtp

28.11.1922

-

2.8.1923

Sõjaminister

Jaan Soots

pk

21.11.1922

-

1.8.1923

Siseminister

Karl Einbund

(er)pk

21.11.1922

-

2.8.1923

Kohtuminister

Jaak Reichmann

pk

21.11.1922

-

17.1.1923

Rahaminister

Georg Vestel

pk

21.11.1922

-

2.8.1923

Kaubandus-ja tööstusminister

Georg Vestel

pk

21.11.1922

-

2.8.1923

Haridusminister

Aleksander Veidermann

ete

21.11.1922

-

2.8.1923

Põllutööminister

Bernhard Rostfeldt

-

21.11.1922

-

2.8.1923

Töö- ja hoolekandeminister

Christjan Kaarna

ete

21.11.1922

-

2.8.1923

Teedeminister

Karl Ipsberg

pk

21.11.1922

-

2.8.1923

VALITSUS  PÄTS 5

2.8.1923 - 26.3.1924

PK+ETE+ER+KRE

MUUTUS 20.2.1924 ja 24.3.1923

Riigivanem

Konstantin Päts

pk

2.8.1923

-

26.3.1924

Välisminister

Friedrich Akel

kre

2.8.1923

-

26.3.1924

Sõjaminister

Ado Anderkopp

ete

2.8.1923

-

19.2.1924

  Sõjaminister

Oskar Amberg

kre

25.3.1924

-

26.3.1924

Siseminister

Karl Einbund

pk

2.8.1923

-

23.3.1924

  Siseminister

Teodor Rõuk

-

24.3.1924

-

26.3.1924

Kohtuminister

Rudolf Gabriel

er

12.10.1923

-

26.3.1924

Rahaminister

Georg Vestel

pk

2.8.1923

-

26.3.1924

Haridusminister

Aleksander Veidermann

ete

2.8.1923

-

19.2.1924

  Haridusminister

Rudolf Gabriel

er

20.2.1924

-

26.3.1924

Põllutööminister

August Kerem

er

2.8.1923

-

26.3.1924

Töö- ja hoolekandeminister

Oskar Amberg

kre

2.8.1923

-

26.3.1924

Teedeminister

Karl Ipsberg

pk

2.8.1923

-

13.11.1923

Kaubandus-ja tööstusminister

Bernhard Rostfeldt

pk

2.8.1923

-

26.3.1924

VALITSUS  AKEL

26.3.1924 - 16.12.1924

KRE+ETE+ER

MUUTUS 14.5.1924,6.6.1924 ja 11.11.1924

Riigivanem

Friedrich Akel

kre

26.3.1924

-

16.12.1924

Välisminister

Otto Strandman

ete

26.3.1924

-

14.5.1924

  Välisminister

Karel Pusta

er

6.6.1924

-

16.12.1924

Sõjaminister

Oskar Amberg

kre

26.3.1924

-

17.10.1924

  Sõjaminister

Hans Kurvits

-

11.11.1924

-

26.11.1924

Siseminister

Teodor Rõuk

-

26.3.1924

-

16.12.1924

Kohtuminister

Rudolf Gabriel

er

26.3.1924

-

16.12.1924

Rahaminister

Karl Baars

ete

1.4.1924

-

14.5.1924

  Rahaminister

Otto Strandman

ete

14.5.1924

-

16.12.1924

Haridusminister

Hugo Rahamägi

kre

26.3.1924

-

16.12.1924

Põllutööminister

August Kerem

er

26.3.1924

-

16.12.1924

Töö- ja hoolekandeminister

Christjan Kaarna

ete

26.3.1924

-

16.12.1924

Teedeminister

Karl Kark

-

26.3.1924

-

16.12.1924

VALITSUS  JAAKSON

16.12.1924 - 15.12.1925

ER+PK+ESDTP+ETE+KRE

MUUTUS  23.10.1925

Riigivanem

Jüri Jaakson

er

16.12.1924

-

15.12.1925

Välisminister

Karel Pusta

-

16.12.1924

-

5.10.1925

  Välisminister

Ado J.Birk

er

23.10.1925

-

15.12.1925

Sõjaminister

Jaan Soots

pk

16.12.1924

-

15.12.1925

Siseminister

Karl Einbund

pk

16.12.1924

-

15.12.1925

Kohtuminister

Rudolf Gabriel

er

16.12.1924

-

15.12.1925

Rahaminister

Leo Sepp

-

16.12.1924

-

15.12.1925

Haridusminister

Hugo-Berhard Rahamägi

kre

16.12.1925

-

15.12.1925

Põllutööminister

August Kerem

er

16.12.1924

-

15.12.1925

Töö- ja hoolekandeminister

Christjan Kaarna

ete

16.12.1924

-

15.12.1925

Teedeminister

Karl Virme

esdtp

16.12.1924

-

15.12.1925

Portfellita minister

Karl Ast

esdtp

16.12.1924

-

15.12.1925

VALITSUS  TEEMANT

15.12.1925 - 23.7.1926

PK+ETE+KRE+AS+RVP

MUUTUS 12.1.1926

Riigivanem

Jaan Teemant

pk

15.12.1925

-

23.7.1926

Välisminister

Ants J.Piip

ete

15.12.1925

-

23.7.1926

Sõjaminister

Jaan Soots

pk

15.12.1925

-

23.7.1926

Siseminister

Karl Einbund

pk

15.12.1925

-

23.7.1926

Kohtuminister

Tõnis Kalbus

ete

15.12.1925

-

23.7.1926

Rahaminister

Leo Sepp

-

15.12.1925

-

23.7.1926

Haridusminister

Jaan Lattik

kre

15.12.1925

-

23.7.1926

Põllutööminister

Heinrich Laretei

as

15.12.1925

-

23.7.1926

Töö- ja hoolekandeminister

Christjan Kaarna

ete

15.12.1925

-

23.7.1926

Teedeminister

Oskar Amberg

kre

15.12.1925

-

23.7.1926

Kaubandus-ja tööstusminister

Ernst Weberman

rvp

12.1.1926

-

23.7.1926

VALITSUS  TEEMANT 2

23.7.1926 - 4.3.1927

PK+AS+ER+KRE+ÜMSL

MUUTUS 13.11.1926

Riigivanem

Jaan Teemant

pk

23.7.1926

-

4.3.1927

Välisminister

Friedrich Akel

kre

23.7.1926

-

4.3.1927

Sõjaminister

Jaan Soots

pk

23.7.1926

-

3.3.1927

Siseminister

Heinrich Laretei

as

23.7.1926

-

12.11.1926

  Siseministri kt

Jaan Soots

pk

13.11.1926

-

4.3.1927

Kohtuminister

Juhann Sepp

ümsl

23.7.1926

-

4.3.1927

Rahaminister

Leo Sepp

-

23.7.1926

-

4.3.1927

Haridusminister

Jaan Lattik

kre

23.7.1926

-

4.3.1927

Põllutööminister

Oskar Köster

as

23.7.1926

-

4.3.1927

Töö- ja hoolekandeminister

Otto Tief

as

23.7.1926

-

4.3.1927

Teedeminister

August Kerem

er

23.7.1926

-

4.3.1927

Kaubandus-ja tööstusminister

Karl-Ferdinand Kornel

er

23.7.1926

-

4.3.1927

VALITSUS  TEEMANT 3

4.3.1927 - 9.12.1927

PK+AS+ER+KRE+ÜMSL

MUUTUS 11.11.1927

Riigivanem

Jaan Teemant

pk

4.3.1927

-

9.12.1927

Välisminister

Friedrich Akel

kre

4.3.1927

-

11.11.1927

  Välisminister

Aleksander Hellat

-

11.11.1927

-

9.12.1927

Sõjaminister

Nikolai Reek

-

4.3.1927

-

9.12.1927

Siseminister

Jaan Hünerson

pk

4.3.1927

-

9.12.1927

Kohtuminister

Otto Teif

as

4.3.1927

-

9.12.1927

Rahaminister

Leo Sepp

-

4.3.1927

-

9.12.1927

Haridusminister

Jaan Lattik

kre

4.3.1927

-

9.12.1927

Põllutööminister

Oskar Köster

as

4.3.1927

-

9.12.1927

Töö- ja hoolekandeminister

Jaan Masing

ümsl

4.3.1927

-

9.12.1927

Teedeminister

August Kerem

er

4.3.1927

-

9.12.1927

Kaubandus-ja tööstusminister

Karl-Ferdinand Kornel

er

4.3.1927

-

9.12.1927

VALITSUS  TÕNISSON 3

9.12.1927 - 4.12.1928

ER+PK+AS+ETE

MUUTUS 13.11.1928

Riigivanem

Jaan Tõnisson

er

9.12.1927

-

4.12.1928

Välisminister

Hans Rebane

pk

9.12.1927

-

4.12.1928

Sõjaminister

Nikolai Reek

-

9.12.1927

-

4.12.1928

Siseminister

Jaan Hünerson

pk

9.12.1927

-

4.12.1928

Kohtuminister

Tõnis Kalbus

ete

9.12.1927

-

4.12.1928

Rahaminister

Anton Teetsov

-

9.12.1927

-

4.12.1928

Haridusminister

Alfred Mõttus

ete

9.12.1927

-

4.12.1928

Põllutööminister

Oskar Köster

as

9.12.1927

-

4.12.1928

Töö- ja hoolekandeminister

Karl Soonberg

as

9.12.1927

-

4.12.1928

Teedeminister

August Kerem

er

9.12.1927

-

4.12.1928

Kaubandus-ja tööstusminister

Johan Holberg

pk

9.12.1927

-

4.12.1928

VALITSUS  REI

4.12.1928 - 9.7.1929

ESTP+AS+ETE+KRE

Riigivanem

August Rei

estp

4.12.1928

-

9.7.1929

Välisminister

Jaan Lattik

kre

4.12.1928

-

9.7.1929

Sõjaminister

Mihkel Juhkam

ete

4.12.1928

-

9.7.1929

Sise- ja kohtuminister

Tõnis Kalbus

ete

4.12.1928

-

9.7.1929

Raha - ja kaubandus-tööstusminister

Aleksander Oinas

estp

4.12.1928

-

9.7.1929

Töö-,hoolekande- ja haridusminister

Leopold Johanson

estp

4.12.1928

-

9.7.1929

Põllutööminister

Karl Soonberg

as

4.12.1928

-

9.7.1929

Teedeminister

Oskar Köster

as

4.12.1928

-

9.7.1929

VALITSUS  STRANDMAN 2

9.7.1929 - 12.2.1931

ETE+PK+AS+ER+KRE

MUUTUS 12.4.1930

Riigivanem

Otto Strandman

ete

9.7.1929

-

12.2.1931

Välisminister

Jaan Lattik

kre

9.7.1929

-

12.2.1931

Kaitseminister

Oskar Köster

as

9.7.1929

-

12.2.1931

Kohtu- ja siseminister

Tõnis Kalbus

ete

9.7.1929

-

12.4.1930

  Kohtu- ja siseminister

Ado Anderkop

ete

12.4.1930

-

12.2.1931

Majandusminister

Johannes Zimmermann

as

9.7.1929

-

12.2.1931

Haridus- ja sotsiaalminister

Jaan Hünerson

pk

9.7.1929

-

12.2.1931

Põllutööminister

August Kerem

er

9.7.1929

-

12.2.1931

Teedeminister

August Jürman

pk

9.7.1929

-

12.2.1931

VALITSUS  PÄTS 6

-

12.2.1931 - 19.2.1932

PK+ESTP+ER

MUUTUS 20.11.1931

Riigivanem

Konstantin Päts

pk

12.2.1931

-

19.2.1932

Välisminister

Jaan Tõnisson

er

12.2.1931

-

19.2.1932

Kaitseminister

August Kerem

er

12.2.1931

-

19.2.1932

Kohtu- ja siseminister

Jaan Hünerson

pk

12.2.1931

-

20.11.1931

  Kohtu- ja siseminister

Johan Reinhold

-

20.11.1931

-

19.2.1932

Majandusminister

Mihkel Pung

pk

12.2.1931

-

20.11.1931

  Majandusminister

August Jürman

pk

20.11.1931

-

19.2.1932

Haridus- ja sotsiaalminister

Jaan Piiskar

estp

12.2.1931

-

19.2.1932

Põllutööminister

August Jürmann

pk

12.2.1931

-

20.11.1931

  Põllutööminister

Jaan Hünerson

pk

20.11.1931

-

19.2.1932

Teedeminister

Aleksander Oinas

estp

12.2.1931

-

19.2.1932

VALITSUS  TEEMANT 4

19.2.1932 - 19.7.1932

PKjt+RKE

Riigivanem

Jaan Teemant

pkjt

19.2.1932

-

19.7.1932

Välisminister

Jaan Tõnisson

rke

19.2.1932

-

19.7.1932

Kaitseminister

August Kerem

rke

19.2.1932

-

19.7.1932

Kohtu- ja siseminister

Ado Anderkopp

rke

19.2.1932

-

19.7.1932

Majandusminister

Oskar Suursööt

pkjt

19.2.1932

-

19.7.1932

Haridus- ja sotsiaalminister

Jaan Hünerson

pkjt

19.2.1932

-

19.7.1932

Põllutööminister

Oskar Köster

pkjt

19.2.1932

-

19.7.1932

Teedeminister

Jaan Raudsepp

-

19.2.1932

-

19.7.1932

VALITSUS  EINBUND

19.7.1932 - 1.11.1932

PKjt+RKE

MUUTUS 3.10.1932

Riigivanem

Kaarel Einbund

pkjt

19.7.1932

-

1.11.1932

Välisminister

Mihkel Pung

rke

19.7.1932

-

1.11.1932

Kaitseminister

August Kerem

rke

19.7.1932

-

1.11.1932

Kohtu- ja siseminister

Ado Anderkop

rke

19.7.1932

-

1.11.1932

Majandusminister

Johannes Zimmermann

pkjt

19.7.1932

-

1.11.1932

Haridus- ja sotsiaalminister

Jaan Hünerson

pkjt

19.7.1932

-

3.10.1932

  Haridus- ja sotsiaalminister

Hugo Villi Kukke

rke

3.10.1932

-

1.11.1932

Põllutööminister

Oskar Köster

pkjt

19.7.1932

-

1.11.1932

Teedeminister

Jaan Raudsepp

-

19.7.1932

-

1.11.1932

VALITSUS  PÄTS 7

-

1.11.1932 - 18.5.1933

PKjt+RKE+ESTP

Riigivanem

Konstantin Päts

pkjt

1.11.1932

-

18.5.1933

Välisminister

August Rei

estp

1.11.1932

-

18.5.1933

Kaitseminister

Aleksander Tõnissen

-

1.11.1932

-

18.5.1933

Kohtu- ja siseminister

Ado Anderkop

rke

1.11.1932

-

18.5.1933

Majandusminister

August Jürman

pkjt

1.11.1932

-

18.5.1933

Haridus- ja sotsiaalminister

Hugo Villi Kukke

rke

1.11.1932

-

18.5.1933

Põllutööminister

Artur Tupits

pkjt

1.11.1932

-

18.5.1933

Teedeminister

Leopold Johanson

estp

1.11.1932

-

18.5.1933

VALITSUS  TÕNISSON 4

18.5.1933 - 21.10.1933

RKE+AS

MUUTUS 4.10.1933

Riigivanem

Jaan Tõnisson

rke

18.5.1933

-

21.10.1933

Välisminister

Ants J.Piip

rke

18.5.1933

-

21.10.1933

Kaitseminister

August Kerem

rke

18.5.1933

-

21.10.1933

Kohtu- ja siseminister

Vladimir Rooberg

as

18.5.1933

-

3.10.1933

  Kohtu- ja siseminister

Ernst Ein

-

4.10.1933

-

21.10.1933

Majandusminister

Peeter Kurvits

-

18.5.1933

-

21.10.1933

Haridus- ja sotsiaalminister

Konstantin Konik

rke

18.5.1933

-

21.10.1933

Põllutööminister

Johannes Zimmermann

as

18.5.1933

-

21.10.1933

Teedeminister

Oskar Köster

as

18.5.1933

-

21.10.1933

VALITSUS  PÄTS 8

-

21.10.1933 - 9.5.1938

MUUTUS 1.4.1934,2.6.1936,16.3.1936,11.5.1936 ja 25.8.1937

Riigivanem/ Peaminister/ Riigihoidja

Konstantin Päts

-

21.10.1933

-

9.5.1938

Välisminister

Julius Seljämaa

-

21.10.1933

-

2.6.1936

  Välisminister

Friedrich Akel

-

2.6.1936

-

8.5.1938

Kaitseminister

Paul Lill

-

21.10.1933

-

28.2..1937

  Sõjaminister

Paul Lill

-

1.3.1937

-

9.5.1938

Kohtu- ja Siseminister

Johan Müller

-

21.10.1933

-

1.4.1934

  Siseminister

Karl August Einbund

-

1.4.1934

-

9.5.1938

  Kohtuminister

Johan Müller

-

1.4.1934

-

9.5.1938

Majandusminister

Karl Selter

-

21.10.1933

-

9.5.1938

Haridus- ja sotsiaalminister

Nikolai Kann

-

21.10.1933

-

16.3.1936

  Haridusminister

Nikolai Kann

-

16.3.1936

-

11.5.1936

   Haridusminister

Aleksander Jaakson

-

11.5.1936

-

9.5.1938

  Sotsiaalminister

Oskar Kask

-

16.3.1936

-

9.5.1938

Põllutööminister

Nikolai Talts

-

21.10.1933

-

11.9.1937

  Põllutööminister

Artur Tupits

-

11.9.1937

-

9.5.1938

Teedeminister

Otto Steinbeck

-

21.10.1933

-

25.8.1937

  Teedeminister

Nikolai Viitak

-

25.8.1937

-

9.5.1938

VALITSUS  EENPALU

-

 9.5.1938 - 12.10.1939

Peaminister

Kaarel Einbund

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Välisminister

Karl Selter

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Sõjaminister

Paul Lill

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Siseminister

Richard Veermaa

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Kohtuminister

Albert Assor

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Rahaminister

Leo Sepp

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Haridusminister

Aleksander Jaakson

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Põllutööminister

Artur Tupits

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Sotsiaalminister

Oskar Kask

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Teedeminister

Nikolai Viitak

-

9.5.1938

-

12.10.1939

Propagandaminister

Ants Oidermaa

-

24.1.1939

-

12.10.1939

VALITSUS  ULUOTS

-

12.10.1939 - 21.6.1940

Peaminister

Jüri Uluots

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Välisminister

Ants J.Piip

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Sõjaminister

Nikolai Reek

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Siseminister

August Jürima

-

13.10.1939

-

21.6.1940

Kohtuminister

Albert Assor

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Rahaminister

Leo Sepp

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Haridusminister

Paul Kogerman

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Põllutööminister

Artur Tupits

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Sotsiaalminister

Oskar Kask

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Teedeminister

Nikolai Viitak

-

12.10.1939

-

21.6.1940

Propagandaminister

Ants Oidermaa

-

12.10.1939

-

21.6.1940

VALITSUS  VARES

NÕUKOGUDE OKUPATSIOON

21.6.1940 - 25.8.1940

MUUTUS 5.7.1940

Peaminister

Jaan Vares

-

21.6.1940

-

25.8.1940

Peaministri asetäitja

Hans Kruus

-

21.6.1940

-

25.8.1940

Välisminister

Nigol Andresen

-

21.6.1940

-

25.8.1940

Siseminister

Maksim Unt

-

21.6.1940

-

25.8.1940

Kohtuminister

Boris Sepp

-

21.6.1940

-

4.7.1940

  Kohtuminister

Friedrich Niggol

-

5.7.1940

-

25.8.1940

Majandusminister

Juhan Narma

-

21.6.1940

-

25.8.1940

Haridusminister

Johannes Semper

-

21.6.1940

-

25.8.1940

Põllutööminister

Aleksander Jõeäär

-

21.6.1940

-

25.8.1940

Sotsiaalminister

Neeme Ruus

-

21.6.1940

-

25.8.1940

Teedeminister

Orest Kärm

-

21.6.1940

-

25.8.1940

VALITSUS  TIEF

-

18.9.1944 - 25.9.1944

Peaministri asetäitja

Otto Tief

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Välisminister

August Rei

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Siseminister

Otto Tief

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Kohtuminister

Johannes Klesment

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Rahaminister

Hugo Pärtelpoeg

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Haridusminister

Arnold Susi

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Põllutööminister

Kaarel Liidak

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Kaubandus- ja tööstusminister

Rudolf Penna

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Sotsiaalminister

Voldemar Sumberg

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Teedeminister

Johannes Pikkov

-

18.9.1944

-

25.9.1944

Minister

Johan Kaarlimäe

-

18.9.1944

-

25.9.1944