GRE

The Governments of Greece since 1951          greflag.gif (1092 bytes)                   Elections

Plastiras 3 Kioussopoulos Papagos Karamanlis
Karamanlis 1 Georgakopoulos Karamanlis 2 Dovas
Karamanlis 3 Pipinelis Mavromihalis Papandreou 2
Paraskevopoulos Papandreou 3 Athanasiades-Novas Tsirimokos
Stefanopoulos Paraskevopoulos 2 Kanellopoulos Kollias
Papadopoulos Papadopoulos 2 Markezinis Androutsopoulos
Karamanlis 4 Karamanlis 5 Karamanlis 6 Rallis
APapandreou APapandreou 2 APapandreou 3 Tzannetakis
Grivas Zolotas Zolotas 2 Mitsotakis
APapandreou 4 Simitis Simitis 2 Simitis 3
K.Karamanlis K.Karamanlis 2 G.Papandreou Papademos
Pikrammenos Samaras Tsipras Thanou
Tsipras 2      

The Governments of Greece  1946 - 1951