REGERINGEN          
JØRGENSEN     5.10.1972 - 19.12.1973 S        

ÆNDRINGER 27.9.1973

         
Statsminister Anker Jørgensen s 5.10.1972 - 19.12.1973
Udenrigsminister K.B.Andersen s 5.10.1972 - 19.12.1973
Finansminister Henry Grünbaum s 5.10.1972 - 19.12.1973
Økonomi-og budgetminister Per Hækkerup s 5.10.1972 - 27.9.1973
  Ökonomiminister Per Hækkerup s 27.9.1973 - 19.12.1973
  Budgetminister Knud Heinesen s 27.9.1973 - 19.12.1973
Arbejdsminister Erling Dinesen s 5.10.1972 - 19.12.1973
Justitsminister Knud Axel Nielsen s 5.10.1972 - 27.9.1973
  Justitsminister Karl Hjortnæs s 27.9.1973 - 19.12.1973
Fiskeriminister Christian Thomsen s 5.10.1972 - 27.9.1973
Landbrugsminister Ib Frederiksen s 5.10.1972 - 27.9.1973
  Landbrugs-og fiskeriminister Ib Frederiksen s 27.9.1973 - 19.12.1973
Markeds-og udenrigsøkonomiminister Ivar Nørgaard s 5.10.1972 - 19.12.1973
Boligminister Helge Nielsen s 5.10.1972 - 27.9.1973
  Boligminister Svend Jakobsen s 27.9.1973 - 19.12.1973
Indenrigsminister Egon Jensen s 5.10.1972 - 19.12.1973
Minister for kulturelle anliggender Niels Matthiasen s 5.10.1972 - 19.12.1973
Minister for Grønland Knud Hertling   5.10.1972 - 19.12.1973
Forsvarsminister Kjeld Olesen s 5.10.1972 - 27.9.1973
  Forsvarsminister Orla Møller s 27.9.1973 - 19.12.1973
Min.for offentlige arbeider og forureningsbekæmp. Jens Kampmann s 5.10.1972 - 27.9.1973
  Minister for offentlige arbejder Jens Kampmann s 27.9.1973 - 19.12.1973
  Miljø-og planlægningsminister Helge Nielsen s 27.9.1973 - 19.12.1973
Socialminister Eva Gredal s 5.10.1972 - 19.12.1973
Undervisningsminister Knud Heinesen s 5.10.1972 - 27.9.1973
  Undervisningsminister Ritt Bjerregaard s 27.9.1973 - 19.12.1973
Kirkeminister Dorte Bennedsen s 5.10.1972 - 19.12.1973
Handelsminister Erling Jensen s 5.10.1972 - 19.12.1973