REGERINGEN

JRGENSEN 2  13.2.1975 - 30.8.1978

S

NDRINGER 8.9.1976,26.2.1977 og 1.10.1977

Statsminister

Anker Jrgensen

s

13.2.1975

-

30.8.1978

Udenrigdsminister

K.B.Andersen

s

13.2.1975

-

1.7.1978

  Udenrigsminister

Anker Jrgensen

s

1.7.1978

-

30.8.1978

Finansminister

Knud Heinesen

s

13.2.1975

-

30.8.1978

konomiminister

Per Hkkerup

s

13.2.1975

-

30.8.1978

Minister for udenrigskonomi

Ivar Nrgaard

s

13.2.1975

-

26.2.1977

Indenrigsminister

Egon Jensen

s

13.2.1975

-

30.8.1978

Minister for skatter og afgifter

Svend Jakobsen

s

13.2.1975

-

26.2.1977

  Minister for skatter og afgifter

Jens Kampmann

s

26.2.1977

-

30.8.1978

Arbejdsminister

Erling Dinesen

s

13.2.1975

-

8.9.1976

  Arbejdsminister

Erling Jensen

s

8.9.1976

-

1.10.1977

   Abejdsminister

Svend Auken

s

1.10.1977

-

30.8.1978

Justits-og forsvarsminister

Orla Mller

s

13.2.1975

-

1.10.1977

  Justitsminister

Erling Jensen

s

1.10.1977

-

30.8.1978

  Forsvarsminister

Poul Sgaard

s

1.10.1977

-

30.8.1978

Bolig-og miljminister

Helge Nielsen

s

13.2.1975

-

26.1.1977

  Bolig-og miljminister

Svend Jakobsen

s

26.1.1977

-

26.2.1977

   Boligminister

Ove Hove

s

26.2.1977

-

30.8.1978

   Miljminister

Niels Matthiasen

s

26.2.1977

-

30.8.1978

Minister for kulturella anliggender

Niels Matthiasen

s

13.2.1975

-

30.8.1978

Minister for offentlige arbejder

Niels Matthiasen

s

13.2.1975

-

26.2.1977

  Minister for offentlige arbejder

Kjeld Olesen

s

26.2.1977

-

30.8.1978

Socialminister

Eva Gredal

s

13.2.1975

-

30.8.1978

Handelsminister

Erling Jensen

s

13.2.1975

-

8.9.1976

  Handelsminister

Per Haekkerup

s

8.9.1976

-

26.2.1977

   Handelsminister

Ivar Nrgaard

s

26.2.1977

-

30.8.1978

Undervisningsminister

Ritt Bjerregaard

s

13.2.1975

-

30.8.1978

Kirke-og grnlandsminister

Jrgen Peder Hansen

s

13.2.1975

-

30.8.1978

Landbrugs-og fiskeriminister

Poul Dalsager

s

13.2.1975

-

26.2.1977

  Landbrugsminister

Poul Dalsager

s

26.2.1977

-

30.8.1978

  Fiskeriminister

Svend Jakobsen

s

26.2.1977

-

30.8.1978

Minister uden porteflje

Lis stergaard

s

26.2.1977

-

30.8.1978