REGERINGEN

JěRGENSEN 3  30.8.1978 - 26.10.1979

S+V

ĂNDRINGER  5.1.1979 og 13.3.1979

Statsminister

Anker J°rgensen

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Udenrigsminister

Henning Christophersen

v

30.8.1978

-

26.10.1979

Finansminister

Knud Heinesen

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Minister uden portef°lje

Per HŠkkerup

s

30.8.1978

-

13.3.1979

Milj°minister

Ivar N°rgaard

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Kirkeminister

Egon Jensen

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Minister for kulturelle anliggender

Niels Matthiasen

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Socialminister

Erling Jensen

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Justitsminister

Nathalie Lind

v

30.8.1978

-

26.10.1979

Undervisningsminister

Ritt Bjerregaard

s

30.8.1978

-

22.12.1978

Undervisningsminister

Dorte Bennedsen

s

5.1.1979

-

26.10.1979

Fiskeriminister

Svend Jakobsen

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Minister for Gr°nland

J°rgen Peder Hansen

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Minister uden portef°lje

Lis ěstergaard

s

30.8.1978

-

26.10.1979

ěkonomiminister og minister for skatter og afgifter

Anders Andersen

v

30.8.1978

-

26.10.1979

Landbrugsminister

Niels Anker Kofoed

v

30.8.1978

-

26.10.1979

Forsvarsminister

Poul S°gaard

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Arbejdsminister

Svend Auken

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Indenrigsminister

Knud Enggaard

v

30.8.1978

-

26.10.1979

Handelsminister

Arne Christiansen

v

30.8.1978

-

26.10.1979

Boligminister

Erling Olesen

s

30.8.1978

-

26.10.1979

Minister for offentlige arbejder

Ivar Hansen

v

30.8.1978

-

26.10.1979