REGERINGEN

JRGENSEN 4  26.10.1979 - 30.12.1981        S

NDRINGER 28.2.1980,20.1.1981og 15.10.1981

Statsminister

Anker Jrgensen

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Udenrigsminister

Kjeld Olesen

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Finansminister

Svend Jakobsen

s

26.10.1979

-

12.12.1981

  Finansminister

Knud Heinesen

s

15.12.1981

-

30.12.1981

konomi-og miljminister

Ivar Nrgaard

s

26.10.1979

-

28.2.1980

  konomiminister

Ivar Nrgaard

s

28.2.1980

-

30.12.1981

  Miljminister

Erik Holst

s

28.2.1980

-

30.12.1981

Minister for kulturelle anliggender

Niels Matthiasen

s

26.10.1979

-

16.2.1980

  Minister for kulturelle anliggender

Lis stergaard

s

28.2.1980

-

30.12.1981

Industriminister

Erling Jensen

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Kirke-og grnlandsminister

Jrgen Peder Hansen

s

26.10.1979

-

20.1.1981

  Kirke-og grnlandsminister

Tove Lindbo Larsen

s

20.1.1981

-

30.12.1981

Socialminister

Ritt Bjerregaard

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Lanbrugs-og fiskeriminister

Poul Dalsager

s

26.10.1979

-

20.1.1981

  Landbrugsminister

Bjrn West

s

20.1.1981

-

30.12.1981

  Fiskeriminister

Karl Hjortns

s

20.1.1981

-

30.12.1981

Minister for offentlige arbejder

Jens Risgaard Knudsen

s

26.10.1979

-

15.10.1981

  Minister for offentlige arbejder

Knud Heinesen

s

15.10.1981

-

30.12.1981

Undervisningsminister

Dorte Bennedsen

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Forsvarsminister

Poul Sgaard

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Arbejdsminister

Svend Auken

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Boligminister

Erling Olesen

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Minister for skatter og afgifter

Karl Hjortns

s

26.10.1979

-

20.1.1981

  Minister for skatter og afgifter

Mogens Lykketoft

s

20.1.1981

-

30.12.1981

Energiminister

Poul Nielsen

s

26.10.1979

-

30.12.1981

Indenrigs-og justitsminister

Henning Rasmussen

s

26.10.1979

-

20.1.1981

  Indenrigsminister

Henning Rasmussen

s

20.1.1981

-

30.12.1981

  Justitsminister

Ole Espersen

s

20.1.1981

-

30.12.1981

Minister uden portflje

Lis stergaard

s

26.10.1979

-

28.2.1980