REGERINGEN          
KRAG 3    11.10.1971 - 5.10.1972 S        
         
Statsminister Jens Otto Krag s 11.10.1971 - 5.10.1972
Udenrigsminister K.B.Andersen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Finansminister Henry Grünbaum s 11.10.1971 - 5.10.1972
Økonomi-og budgetminister Per Hækkerup s 11.10.1971 - 5.10.1972
Arbejdsminister Erling Dinesen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Justitsminister Knud Axel Nielsen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Fiskeriminister Christian Thomsen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Markeds-og udenrigsøkonomiminister Ivar Nørgaard s 11.10.1971 - 5.10.1972
Boligminister Helge Nielsen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Indenrigsminister Egon Jensen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Minister for kulturelle anliggender Niels Matthiasen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Minister for Grønland Knud Hertling   11.10.1971 - 5.10.1972
Forsvarsminister Kjeld Olesen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Min.for offentlige arbeider og forureningsbekæmp. Jens Kampmann s 11.10.1971 - 5.10.1972
Socialminister Eva Gredal s 11.10.1971 - 5.10.1972
Undervisningsminister Knud Heinesen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Landbrugsminister Ib Frederiksen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Kirkeminister Dorte Bennedsen s 11.10.1971 - 5.10.1972
Handelsminister Erling Jensen s 11.10.1971 -

5.10.1972