REGERINGEN

LØKKE RASMUSSEN    5.4.2009 - 3.10.2011 V+KF

ÆNDRINGER 24.11.2009,23.2.2010 og 8.3.2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussen v 5.4.2009 -

3.10.2011

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen kf 5.4.2009 -

23.2.2010

  Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen kf 23.2.2010 -

3.10.2011

Udenrigsminister Per Stig Møller kf 5.4.2009 -

23.2.2010

  Udenrigsminister Lene Espersen kf 23.2.2010 -

3.10.2011

Finansminister Claus Hjort Frederiksen v 7.4.2009 -

3.10.2011

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg v 7.4.2009 -

3.10.2011

Minister for ligestilling Inger Støjberg v 7.4.2009 -

23.2.2010

  Minister for ligestilling Lykke Friis kf 23.2.2010 -

3.10.2011

Justitsminister Brian Mikkelsen kf 5.4.2009 -

23.2.2010

  Justitsminister Lars Barfoed kf 23.2.2010 -

3.10.2011

Kulturminister Carina Christensen kf 5.4.2009 -

23.2.2010

  Kulturminister Per Stig Møller kf 23.2.2010 -

3.10.2011

Skatteminister Kristian Jensen v 5.4.2009 -

23.2.2010

  Skatteminister Troels Lund Poulsen v 23.2.2010 -

8.3.2011

   Skatteminister Peter Christensen v 8.3.2011 -

3.10.2011

Undervisningsminister Bertel Haarder v 5.4.2009 -

23.2.2010

  Undervisningsminister Tina Nedergaard v 23.2.2010 -

8.3.2011

  Undervisningsminister Troels Lund Poulsen v 8.3.2011 -

3.10.2011

Indenrigs og socialminister Karen Ellemann v 7.4.2009 -

23.2.2010

  Indenrigs og sundhedsminister Bertel Haarder v 23.2.2010 -

3.10.2011

Minister for videnskab,teknologi og udvikling Helge Sander v 5.4.2009 -

23.2.2010

  Minister for videnskab,teknologi og udvikling Charlotte Sahl-Madsen v 23.2.2010 -

3.10.2011

Minister for utviklingsbistand Ulla Tørnæs v 5.4.2009 -

23.2.2010

  Minister for utviklingsbistand Søren Pind v 23.2.2010 -

3.10.2011

Forsvarsminister Søren Gade v 5.4.2009 -

23.2.2010

  Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech v 23.2.2010 -

3.10.2011

Minister for fødevarer,landbrug og fiskeri Eva Kjer Hansen v 5.4.2009 -

23.2.2010

  Minister for fødevarer,landbrug og fiskeri Henrik Høegh v 23.2.2010 -

3.10.2011

Klima- og energiminister Connie Hedegaard kf 5.4.2009 -

24.11.2009

  Klima- og energiminister Lykke Friis kf 24.11.2009 -

3.10.2011

Transportminister Lars Barfoed kf 5.4.2009 -

23.2.2010

  Transportminister Hans Christian Schmidt kf 23.2.2010 -

3.10.2011

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen kf 5.4.2009 -

23.2.2010

  Socialminister Benedikte Kiær kf 23.2.2010 -

3.10.2011

Minister for flygtninge,indvadrere,intergration og kirke Birthe Rønn Hornbech v 5.4.2009 -

8.3.2011

  Minister for flygtninge,indvadrere og intergration Søren Gade v 8.3.2011 -

3.10.2011

  Kirkeminister Per Stig Møller kf 8.3.2011 -

3.10.2011

Miljøminister Troels Lund Poulsen v 5.4.2009 -

23.2.2010

  Miljøminister Karen Ellemann v 23.2.2010 -

3.10.2011