REGERINGEN

  æ    
LØKKE RASMUSSEN 3  28.11.2016 - 27.6.2019 V+LA+KF

ÆNDRINGER 2.5.2018 og 21.6.2018

Statsminister Lars Løkke Rasmussen v 28.11.2016 - 27.6.2019
Finansminister Kristian Jensenn v 28.11.2016 - 27.6.2019
Udenrigsminister Anders Samuelsen la 28.11.2016 - 27.6.2019
Kulturminister og kirkeminister Mette Bock la 28.11.2016 - 27.6.2019
Transport-,bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen la 28.11.2016 - 27.6.2019
Miljø-og fødevarerminister Esben Lunde Larsen v 28.11.2016 -   2.5.2018
  Miljø-og fødevarerminister Jakob Ellemann-Jensen v 2.5.2018 - 27.6.2019
Erhvervsminister Brian Mikkelsen kf 28.11.2016 - 21.6.2018
  Erhvervsminister Rasmus Jarlov kf 21.6.2018 - 27.6.2019
Udlændinge-, og integrationsminister Inger Støjberg v 28.11.2016 - 27.6.2019
Økonomi- og indenrigsmimister Simon Emil Ammitzbøll la 28.11.2016 - 27.6.2019
Justitsminister Søren Pape Poulsen kf 28.11.2016 - 27.6.2019
Energi-,forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt v 28.11.2016 - 27.6.2019
Minister for ligestilling, Karen Ellemann v 28.11.2016 -  2.5.2018
  Minister for ligestilling, Eva Kjer Hansen v 2.5.2018 - 27.6.2019
Undervisningsminister Merete Riisager la 28.11.2016 - 27.6.2019
Børne- og socialminister Mai Mercado kf 28.11.2016 - 27.6.2019
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby v 28.11.2016 - 27.6.2019
Ældreminister Thyra Frank la 28.11.2016 - 27.6.2019
Minister for offentlig innovation Sofie Løhde v 28.11.2016 - 27.6.2019
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs v 28.11.2016 - 27.6.2019
Skatteminister Karsten Lauritzen v 28.11.2016 - 27.6.2019
Uddannelses- og  forskningsminister Søren Pind v 28.11.2016 -   2.5.2018
  Uddannelses- og  forskningsminister Tommy Ahlers v 2.5.2018 - 27.6.2019
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen v 28.11.2016 - 27.6.2019
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen v 28.11.2016 - 27.6.2019

 

 

 

 

Souce: https://da.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Lars_L%C3%B8kke_Rasmussen_III