LUXVAL

                                                              luxflag.gif (1117 bytes)

Les Elections à la Chambre des Députés                                               Présidents de la Chambre des Députés

1945 1948 1951 1954 1959 1964
1968 1974 1979 1984 1989 1994
1999 2004 2009 2013 2018  

Les Elections à la Chambre des Députés  1918 - 1937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.1945

   

     
      Parti des Indépendants de l'Est

1

0,6

 
 

gpd

cr

Groupment Patriotique et Démocratique

9

16,7

 
 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

25

41,4

Pierre Dupong

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

11

26,0

Michel Rasquin
 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

5

13,5

 
     

sonstige

 

1,8

 
       

51

100,0

 
             

6.6.1948

           

gpd

cr

Groupment Patriotique et Démocratique

9

20,7

Lucien Dury
 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

22

41,0

Pierre Dupong

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

15

35,8

Michel Rasquin

 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

5

2,5

Dominique Urbany

       

51

100,0

 
             
             
             

3.6.1951

           

dp

cr

Demokratesch Partei

8

8,4

Lucien Dury
 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

21

33,3

Pierre Dupong

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

19

41,4

Michel Rasquin

 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

4

16,9

Dominique Urbany

       

52

100,0

 
             
             
             
             

30.5.1954

           

dp

cr

Demokratesch Partei

6

10,8

Eugene Schaus

 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

26

42,4

Joseph Bech

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

17

35,1

Albert Bousser

 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

3

8,9

Dominique Urbany

     

sonstige

 

2,8

 
       

52

100,0

 
             
             
             

1.2.1959

           

dp

cr

Demokratesch Partei

11

18,5

Eugene Schaus

 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

21

36,9

Pierre Werner

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

17

34,9

 
 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

3

9,1

 
     

sonstige

 

0,6

 
       

52

100,0

 
             
             
             

7.6.1964

           

mip

r

Mouvement Indépendant Populaire

2

6,0

Jean Reisdoerfer

 

dp

cr

Demokratesch Partei

6

10,6

Gaston Thorn

 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

22

33,3

Pierre Werner

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

21

37,7

Henri Cravatte

 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

5

12,5

Dominique Urbany

       

56

100,1

 
             
             
             

15.12.1968

           

mip

r

Mouvement Indépendant Populaire

0

0,4

Jean Reisdoerfer

 

dp

cr

Demokratesch Partei

11

16,6

Gaston Thorn

 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

21

35,3

Pierre Werner

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

18

32,3

Henri Cravatte

 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

6

15,5

Dominique Urbany

       

56

100,1

 
             
             
             

25.5.1974

           

dp

cr

Demokratesch Partei

14

22,1

Gaston Thorn

 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

18

28,0

Pierre Werner

 

sdp

c

Sozialdemokratesch Partei

5

9,1

Henri Cravatte

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

17

29,0

Antoine Wehenkel
 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

5

10,4

Dominique Urbany

     

sonstige

 

1,4

 
       

59

100,0

 
             
             

10.6.1979

           

dp

cr

Demokratesch Partei

15

21,3

Gaston Thorn

 

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

24

34,5

Jacques Santer

 

al

g

Alternativ Lescht"Wiert Lech"

0

1,0

 
 

sdp

c

Sozialdemokratesch Partei

2

6,0

Henri Cravatte

 

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

14

24,4

Lydie Schmidt

 

psi

s

Parti Socialist Indépendant

1

2,2

Jean Gremling

 

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

2

5,8

René Urbany

     

sonstige

1

4,8

 
       

59

100,0

 

17.6.1984

           

dp

cr

Demokratesch Partei

14

18,7

Colette Flesch

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

25

34,8

Jean Spautz

dga

g

Dei Gréng Alternativ

2

5,1

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

21

33,6

Robert Krieps

psi

s

Parti Socialist Indépendant

0

2,5

Jean Gremling

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

2

4,9

René Urbany

     

sonstige

 

0,4

 
       

64

100,0

 
             

18.6.1989

           

llnb

er

Lëtzebuerg fir de Letzebuerger National Bewegung

0

2,3

k5/6

r

Aktiounskomitee '5/6 Pensioun fir jiddfeen

4

7,9

Gaston Gibéryen

dp

cr

Demokratesch Partei

11

17,2

Colette Flesch

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

22

32,4

Jean Spautz

den

g

D'Ekologisten fir den Norden

0

1,1

dga

g

Dei Gréng Alternativ

2

3,7

Abbes Jacoby

glei

g

Gréng Lëscht Ekologesch Initiativ

2

3,7

Jup Weber

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

18

26,2

Ben Fayot

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

1

4,4

René Urbany

     

sonstige

 

1,1

 
       

60

100,0

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

12.6.1994

           

lux-adr.gif (1578 bytes)

adr

r

Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentengerechtigkeet

5

9,0

Robert Mehlen

luxdp.gif (1934 bytes)

dp

cr

Demokratesch Partei

12

19,3

Lydie Polfer

luxcsv.gif (1172 bytes)

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

21

30,3

Jean-Claude Juncker

dga

g

Dei Gréng Alternativ

5

9,9

Abbes Jacoby

luxlsap2.gif (1160 bytes)

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

17

25,4

Ben Fayot

kpl

k

Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg

0

1,7

Aloyse Bisdorff

     

sonstige

 

4,4

 
       

60

100,0

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

13.6.1999

           

lux-adr.gif (1578 bytes)

adr

r

Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentengerechtigkeet

7

10,5

Robert Mehlen

luxdp.gif (1934 bytes)

dp

cr

Demokratesch Partei

15

22,0

Lydie Polfer

luxcsv2.jpg (2337 bytes)

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

19

30,2

Erna Hennicot-Schoepges

dg

g

Dei Gréng

5

7,5

Abbes Jacoby

luxlsap3.gif (1916 bytes)

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

13

24,2

Jean Asselborn

dl

el

Déi Lénk

1

3,8

Aloyse Bisdorff

 

s

 

sonstige

 

1,8

 
       

60

100,0

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             

13.6.2004 

           

lux-adr.gif (1578 bytes)

adr

r

Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentengerechtigkeet

5

9.9

Robert Mehlen

dp

cr

Demokratesch Partei

10

16.1

Lydie Polfer

luxcsv2.jpg (2337 bytes)

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

24

36.1

Erna Hennicot-Schoepges

dg

g

Dei Gréng

7

11.6

François Bausch

luxlsap3.gif (1916 bytes)

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

14

23.4

Jean Asselborn

dl

el

Déi Lénk

0

1.9

Aloyse Bisdorff

s

sonstige

0.9

60

99.9

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

7.6.2009

           

adr

r

Alternativ Demokratesch Reformpartei

4

8.1

Robert Mehlen

dp

cr

Demokratesch Partei

9

15.0

Claude Mensch

luxcsv2.jpg (2337 bytes)

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

26

38.0

Jean-Claude Juncker

dg

g

Dei Gréng

7

11.7

Tilly Metz/Carlo Di Toffolil

luxlsap3.gif (1916 bytes)

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

13

21.6

Jean Asselborn

dl

el

Déi Lénk

1

3.3

Aloyse Bisdorff

s

sonstige

2.3

60

100.0

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

20.10.2013

           

adr

r

Alternativ Demokratesch Reformpartei

3

6.6

Jean Schoos

dp

cr

Demokratesch Partei

13

18.3

Xavier Bettel

luxcsv2.jpg (2337 bytes)

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

23

33.7

Jean-Claude Juncker

gréng

g

Dei Gréng

6

10.1

Chr.Kmiotek/ Sam Tanson

luxlsap3.gif (1916 bytes)

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

13

20.3

Etienne Schneider

lénk

el

Déi Lénk

2

4.9

Fabian Lentz/David Wagner

s

sonstige

6.1

60

100.0

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

14.10.2018

           

adr

r

Alternativ Demokratesch Reformpartei

4

8.3

Jean Schoos

dp

cr

Demokratesch Partei

12

16.9

Xavier Bettel

luxcsv2.jpg (2337 bytes)

csv

cr

Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei

21

28.3

Claude Wiseler

piraten   Piratepartei Lëtzebuerg

2

6.5

Sven Clement

gréng

g

Déi Gréng

9

10.1

Chr.Kmiotek/Françoise Folmer

luxlsap3.gif (1916 bytes)

lsap

sd

Letzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei

10

17.6

Etienne Schneider

lénk

el

Déi Lénk

2

4.9

Fabian Lentz/David Wagner

s

sonstige

1.8

60

100.0