REGERINGEN          
SCHLÜTER   10.9.1982 - 10.9.1987 KF+V+CD+KrF        

ÆNDRINGER 23.7.1984,12.3.1986,14.8.1986 og 1.9.1987

         
Statsminister Poul Schlüter kf 10.9.1982 - 10.9.1987
Finansminister Henning Christophersen v 10.9.1982 - 23.7.1984
  Finansminister Palle Simonsen kf 23.7.1984 - 10.9.1987
Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen v 10.9.1982 - 10.9.1987
Justitsminister Erik Ninn-Hansen kf 10.9.1982 - 10.9.1987
Økonomiminister Anders Andersen v 10.9.1982 - 10.9.1987
Landbrugsminister Niels Anker Kofoed v 10.9.1982 - 12.3.1986
  Landbrugsminister Britta Schall Holberg v 12.3.1986 - 10.9.1987
Energiminister Knud Enggaard v 10.9.1982 - 12.3.1986
  Energiminister Svend Erik Hovmand v 12.3.1986 - 10.9.1987
Industriminister Ib Stetter kf 10.9.1982 - 12.3.1986
Industriminister Niels Wilhjelm kf 12.3.1986 - 10.9.1987
Socialminister Palle Simonsen kf 10.9.1982 - 23.7.1984
  Socialminister Elsebeth Kock-Petersen v 23.7.1984 - 12.3.1986
   Socialminister Mimi Stilling Jakobsen cd 12.3.1986 - 10.9.1987
Miljøminister Christian Christensen krf 10.9.1982 - 10.9.1987
Undervisningsminister Bertel Haarder v 10.9.1982 - 10.9.1987
Minister for offentlige arbejder Arne Melchior cd 10.9.1982 - 14.8.1986
  Minister for offentlige arbejder Frode Nør Christensen cd 14.8.1986 - 10.9.1987
Fiskeriminister Henning Grove kf 10.9.1982 - 12.3.1986
  Fiskeriminister Lars P.Gammelgaard kf 12.3.1986 - 10.9.1987
Boligminister Niels Bollmann cd 10.9.1982 - 12.3.1986
  Boligminister Thor Pedersen v 12.3.1986 - 10.9.1987
Arbejdsminister Grethe Fenger Møller kf 10.9.1982 - 12.3.1986
  Arbejdsminister Henning Dyremose kf 12.3.1986 - 10.9.1987
Minister for kulturelle anliggender Mimi Stilling Jakobsen cd 10.9.1982 - 12.3.1986
  Minister for kulturelle anliggender H.P.Clausen kf 12.3.1986 - 10.9.1987
Kirkeminister Elsebeth Koch-Petersen v 10.9.1982 - 23.7.1984
  Kirkeminister Mette Madsen v 23.7.1984 - 10.9.1987
Indenrigsminister Britta Schall Holberg v 10.9.1982 - 12.3.1986
  Indenrigsminister Knud Enggard kf 12.3.1986 - 10.9.1987
Minister for skatter og afgifter Isi Foighel kf 10.9.1982 - 10.9.1987
Minister for Grønland Tom Høytem cd 10.9.1982 - 1.9.1987
  Minister for Grønland Mimi Stilling Jakobsen cd 1.9.1987 - 10.9.1987
Forsvarsminister Hans Engell kf 10.9.1982 - 10.9.1987