Dia 1          BPPVPAGE   RAHKO ASENTOHUIMAUSSIVU

 

 SUUREMPI TEKSTI:  PAINA SAMANAIKAISESTI CTRL JA+ NÄPPÄINTÄ;    CTRL JA - PIENENTÄÄ 

 

CLICK WITH MOUSE THE SUBJECT TO READ MORE                                         

 ,  KLIKKAA OTSAKETTA HIIRELLÄ LUKEAKSESI AIHEESTA LISÄÄ

 

BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO, BILATERAL       BPPV HC AC SC PC,       OTOLITH CANAL IRRITATION,          OCI,  BALANCE,  ANAMNESIS, TEST AND TREATMENT                                                                                                                          HYVÄNLAATUINEN ASENTOHUIMAUS,     KAARIKÄYTÄVÄ-ÄRSYTYS, ESITIEDOT ,TESTIT JA HOITO 

 

TEST AND TREATMENT OF BPPV,  UPDATE AND SHORTCUT, METHOD RAHKO 20111 AND 2013       PÄIVITYS: HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN TESTI JA HOITO, RAHKON METODI,PÄIVITYS LUKIHÄIRIÖN TESTAUKSEEN JA  HOITOON 2013

 

MOTION SICKNESS TREATMENT, AVIOPHOBIA TREATMENT, PANIC SYMPTOMS TREATMENT, MATKAPAHOINVOINNIN HOITO, LENTOPELKO HOITO, PANIIKKIOIRE

 

YOU TUBE VIDEO:   BPPV AND OTOLITH CANAL IRRITATION TEST AND TREATMENT

 

YOU TUBE VIDEO KAARIKÄYTÄVÄ-ÄRSYTYKSESTÄ SUOMEKSI: TESTAUS JA HOITO

 

VISUAL, AUDITORY DYSLEXIA TREATMENT, DYSCALCULIA, LEARNING DIFFICULTIES,  LEARNING DISABILITY TREATMENT,  CAUSE OF DYSLEXIA, HYPERACTIVITY TREATMENT, ADHD TREATMENT, ADD TREATMENT, NARROW CLEAR VISUAL FIELD , IMPAIRED AUDITORY COGNITION TREATMENT                                           LUKIHÄIRIÖ,  OPPIMISHÄIRIÖT JA NIIDEN SYYN KORJAUS.,  MYÖS LINKKI  SIVULLE : WWW.READINGOCI.ORG  

 

ROADMAP-PATHWAY TO CURE THE CAUSE OF DYSLEXIA

 

TIIVISTELMÄ: SUMMARY, MITÄ DYSLEKSIA  L. LUKIHÄIRIÖLAPSET SANOVAT  JA MITÄ HOIDOLLA TAPAHTUU WHAT DYSLEXIA CHILDREN SAY AND WHAT HAPPENS

 

TINNITUS TREATMENT WITH POSITIONAL TREATMENTS      TINNITUKSEN HOITO

 

JYVÄSKYLÄN HAVAINTOMOTORISET LAPSET JA OCI

 

SIGHT PROBLEMS , HETEROPHORIA TREATMENT, VISUAL COGNITION, DIPLOPIA, VISION FIELD, ENLARGEMENT EXPANSION OF VISUAL FIELD                VISUAALINEN HAHMOTUS, PIILOKARSASTUKSEN HOITO, KAKSOISKUVAT,  NÄKÖHÄIRIÖT,NÄKÖKENTÄN LAAJENEMINEN

 

COORDINATION, TENSION NECK TREATMENT,  BACK TENSION,  COMPENSATORY MUSCLE TENSION, MUSCLE RELAXATION, VASODILATATION,  CHRONIC PAIN TREATMENT, PAIN RELIEF, REFERRED PAIN, FIBROMYALGIA TREATMENT                                                                                                                                                                          KOORDINAATIO, JÄNNITYSNISKAN HOITO, KOMPENSATORINEN LIHASJÄNNITYS, VASODILATAATI0, KROONINEN KIPU HOITO

 

FEAR OF FLYING, ACROPHOBIA,  AGORAPHOBIA, CLAUSTROPHOBIA,  MOTION SICKNESS,  PANIC SYMPTOMS , PANIC DISORDER 
                                                                                                                                                      KORKEAN PAIKAN KAMMO,
TORIKAMMO,   LENTOPELKO, AUTOPAHOINVOINTI , PANIIKKIOIREET

 

DIZZINESS OF THE ELDERLY, BODY COGNITION, BALANCE                                                                                             VANHUSTEN TASAPAINO- KOORDINAATIO- OIREET- HÄIRIÖT, KEHON HAHMOTUS HOITO

 

RIGHT LEFT DISCRIMINATION, MIDLINE DISCRIMINATION,                                 KESKIVIIVAN YLITYS, OIKEA  VASEN EROTTELU 

 

CLUMSINESS, ACCIDENT PRONE CHILDREN, BODY IMAGE, BODY AWARENESS, BODY COGNITION,  MOTOR DISTURBANCES,  MOTOR DISABILITY,MOTOR DISORDER,MOTOR SKILL ,MOTOR CONTROL, MOTOR COGNITION, WALKING, BALANCE,  GAIT , BODY POSTURE                                                                                                                                                              KEHONKUVA, KÖMPELYYS, KEHOTIETOISUUS, KEHON HAHMOTUS,  MOTORINEN HÄIRIÖ, MOTORIIKAN KONTROLLI, MOTORIIKAN HAHMOTUS, KÄVELY, KEHON ASENTO

 

MIGRAINE TREATMENT, PHOTOPHOBIA TREATMENT, LIGHT SENSITIVITY  VALOYLIHERKKYYS                                                                                                                            MIGREENIN HOITO

 

ESSENTIAL HYPERTENSION  ADDITIONAL TREATMENT  , ESSENTIELLI HYPERTENSIO LISÄHOITO

 

HYPER EMESIS GRAVIDARUM, MORNING SICKNESS TREATMENT,  RASKAUSPAHOINVOINTI JA SEN HOITO

 

STUDIES AND REPORTS ON BPPV  AND OCI                                                                 TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA ASENTOHUIMAUKSESTA

 

FROM THE AUTHOR                                                                                                               TEKIJÄSTÄ

 

PUBLICATIONS,                                                                                                                        JULKAISUT             

 

e-mail: tapani.rahko@uta.fi tai tapani.rahko@kolumbus.fi   phone +35840-5049223

vastaanotto Terveystalo,Tre puh. 030 6000 

 

LYHYESTI YLEISTÄ KAARIKÄYTÄVÄ-ÄRSYTYKSEN TUOTTAMISTA MUUTOKSISTA ELIMISTÖSSÄ,                                                         TARKEMMIN LISÄÄ YLLÄOLEVIA OTSAKKEITA HIIRELLÄ KLIKKAAMALLA.

A SHORT REWIEW OF THE EFFECTS OF OTOLITH CANAL IRRITATION ( oci ) ON THE DIFFERENT FUNCTIONS OF THE BODY

MORE , CLICK THE SUBJECTS ABOVE WITH THE MOUSE

Tämä kotisivu on tehty vastaamaan tavallisimpiin kysymyksiin hyvänlaatuisesta  asentohuimauksesta. Hyvälaatuinen asentohuimaus tai sen lievempi muoto ilman varsinaisia tasapaino-oireita, mutta tuottaen muita liitännäisoireita eli OCI = Otolith canal irritation, on maailman yleisin huimauksen pääsiallinen syy.  Sen diagnostiikka on ollut hankalaa.

 Tässä artikkelissa kuvataan tekijän laatimat uudet testit vuosilta 1998 ja 1999 , julkaistu kansainvälisesti 2001 ja 2002, joilla tautitila voidaan löytää myös lievemmissä muodoissaan.

Käsittelemme  tässä  kokonaisuudessa  ilmiön laatua , syitä, tavallisimpia siihen liittyviä  muita oireita, testausta, hoitoa sekä muita siihen liittyviä asioita. Nyt raportoidut löydökset ,joissa on viitenumero, on julkaistu vertaisarvioiduissa  ( peer-rewiewed) julkaisuissa. Ne edustavat kirjoittajan omaa käsitystä ja kokemusta, ja ovat osittain alustavia. Potilastulokset perustuvat itse tehtyihin n.10000 potilaan asentotestaustuloksiin tällä hetkellä yli 10  vuoden aikana.

 Kirjoittaja korostaa henkilökohtaisen kliinisen taidon hankkimisen tärkeyttä ja sanoutuu irti henkilökohtaisesta vastuusta tässä raportoidun materiaalin käytössä.

 Samoin tekijä korostaa kaikkien kaarikäytävien hoitamisen tärkeyttä. Jos vain osa hoidetaan, tilanne voi vaikuttaa sellaiselta , että potilas on tyytyväinen. Hän ei ehkä kuitenkaan voi tietää, millainen se voisi olla , kun kaikki hoidetaan, koska hänellä ei siitä ole kokemusta. Tämä johtuu siitä, että syy periytyy ja on ollut lapsesta lähtien  jo potilaalla. Eri henkilöillä eri oireitten spektri vaihtelee intensiteetiltään.

Tähän kotisivuun tulee täydennystä eri tutkimusprojektien osalta  tulosten tullessa yleiseen tietoon.

 

This home page has been created to answer on the most usual questions regarding the benign positional paroxysmal vertigo.

 The benign paroxysmal positional vertigo ,BPPV, is the most common main factor in vertigo.The diagnostics has been difficult. In this report are described the tests by the author. These make the diagnostics easier and reveal even the milder forms of it. In this entity we handle the anamnesis, background, tests, treatment BPPV-PC,BPPV-HC, and BPPV-AC, posterior, horizontal and anterior(superior) vestibular canals and additional phenomenons connected with it. The results reviewed here with numbers are published in peer-reviewed journals.

 The opinions are based on the personal experience of the author and partially preliminary. The author stresses the importance of personal training in the testing and treating BPPV and takes no personal responsibility of the use of  this material.

The necessity of testing and treating all the vestibular canals is enchanched. Especially when treating the reading and learning difficulties it is absolutely necessary to obtain the eye control in vertical and horizontal direction. The relaxation of the compensatory muscle tension to maintain equilibrium does not happen wholly without the treatment of the superior or anterior and horizontal canals according to the experience of the author. To obtain the complete control of the body it is essential that all the vestibular canals are tested and treated. One could suppose, that it is difficult to know, what the result might be , if one never has experienced the normal situation  before because of the heredity basis of the state. The amount of  patients tested by the author with his own positional tests is now around 10000 during  over 10 years  since 1998.  

 

PERUSTIETOA

YLEISTÄ  ASENTOHUIMAUKSESTA

 

Kliinisellä tutkimuksella voidaan käytännössä selvitä pitkälle korva nenä ja kurkkutautien alueeseen kuuluvasta tutkimuksesta. Elektronystagmografian asemasta huimaustutkimuksessa käydään perustellusti keskustelua.

                             Kirjoittaja toteutti Skandinavian ensimmäisen tasapainomikron 1978 hahmontunnistustekniikalla.Tampereen teknillisen yliopiston diplomityönä se rakennettiin. Myöhemmin kehitin erilaisia tutkimuslaitteita mm. oma tietokonesarja Ikarus, erilaisia keinuvia lattioita , pyörivä ympäristö, nopea infrapunakamera silmäliikkeiden analyysiin (400 kuvaa/ sekunti) sekä rakennettiin muiden mallin mukaan Tays:iin laitteistoja  lisää.

                              Kliinisessä tutkimuksessä ihmisen hahmotuskyky on täysin ylivoimainen verrattuna tietokoneavusteiseen hahmontunnistukseen.

       Tasapainon lähtökohtana on näköaistin, lihassyvätunnon ja tasapainoelinten kaarikäytävien utriculuksen ja sacculuksen antamama tieto liikkeistä., jotka syötetään aivorunkoon. Ne prosessoidaan siellä ja varhaislapsuudesta lähtien opittujen refleksien avulla ne ohjaavat lihaksiston liikkeitä tasapainon ylläpitoon. Liikkeiden viimeistely ja sujuvuus ohjataan pikkuaivoissa.

       Tämä järjestelmä opitaan siis pienestä lähtien vähitellen. Siinä olevat häiriöt voivat jo varhaislapsuudesta tuottaa erilaisia häiriöitä muissa toiminnoissamme sekä pakottaa kehomme tuottamaan erilaisia kompensaatiojärjestelmiin seurauksena suurempiakin ongelmia.

 

STACK ELI PINKKA PERIAATE (3)

       Olen lanseerannut käsitteen stack eli pinkkaperiaate. Se tarkoittaa sitä, että erilaisen häiriön syntyessä tasapainon  toiminnoissa syynä ei suinkaan välttämättä  ole yksi  tekijä, vaan joukko erisuuruisia osatekijöitä. Kun  näiden vaikutus ylittää kehomme  kompensaatiomahdollisuudet, syntyy oireita, kuten esim.tasapainohäiriöt, näkemisen , lukemisen , koordination, häiriöt.

       Toiset yllä mainitun pinkan osat ovat suurempia kuin toiset. Joskus pienikin lisätekijä tekee vaivan havaittavaksi ja aiheuttaa todettavia häiriöitä elintoiminnoissa. Olen  käyttänyt tätä ajatusmallia jo noin 5 vuotta myöskin tasapainohäiriöpotilaita hoitaessani.. Esimerkiksi siis, jos meille syntyy tasapainohäiriö, ei yleensä riitä yksi tekijä, ellei se ole erittäin voimakas.

       Tasapainohäiriöitä ja niitten syitä pohdittaessa ylivoimaisesti suurin tekijä pinkassa ja hyvänlaatuinen asentohuimaus. Kirjoittajan arvion mukaan sen osuus kaikista tasapainohäiriöistä on yli 80 % pääasiallisena aiheuttajana. Tulos perustuu yli 9  vuoden aikana kerättyyn omaan  kokemukseen nyt kuvattavalla tutkimusjärjestelyllä.

       Suurimman  osan ajasta subkliinisenä, OCI = Otolith canal irritation ,  voi olla lievempi asentohuimaus , joka on esimerkiksi vanhemman ihmisen ,dizziness, epämääräinen epävarmuus liikkuessa, kun jokin muu tekijä lisää sen laukaisee.

 

The situation,  where no clear clinical vertigo is seen, but  with Otolith Canal Irritation = OCI some compensatory body reactions are necessary to maintain equilibrium, is often present in the elderly and produces at times dizziness symptoms.  

 

ASENTOHUIMAUSTESTIT JA HOITO(2,3)TESTING  AND  TREATMENT OF POSITIONAL VERTIGO OR OCI

       Kun 3.9.1998 tein Rahkon WRW-testin, saatiin lievemmät muodot hyvänlaatuista asentohuimausta vaakasuorassa kaarikäytävässä. Testi  on mitattuna silmät auki 3.5 kertaa niin herkkä kuin aiemmin käytetyt  asentotestit, silmät suljettuna vielä herkempi. Tämä voin kehittää superiorisen kaarikäytävän testin, koska nyt voitiin Hallpiken testillä ja Rahkon WRW-testillä diagnosoida ja Epleyn tai Semontin sekä Lempertin tai Asprellan asentohoidolla hoitaa pois mainitut häiriöt. Tällöin oli mahdollista tehdä Rahkon testi diagnostiikkaan ja käyttää Rahkon manööveriä superiorisen kaarikäytävän  hoitoon.

The horizontal canal BPPV testing with RahkoWRW test is 3,5 times as sensitive as with positional testing , with closed eyes even more.. The treatment in these papers is according to Lempert. There are other alternatives too e.g. Asprella.

The posterior canal is tested with Dix Hallpike test and treated with Epley or Semont method. The superior canal is tested with Rahko test and treated with Rahko maneuver. The papers reporting these are listed below. All the vestibular canals must be tested to get optimal results.

11.  Dix M R, Hallpike C S. Pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of vestibular system. Ann Otol Rhinol Laryngol 1952;6: 987-1016

12.Epley J M. The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992;107:399-404

13. Semont A, Freyss G, Vitte E. Curing the BPPV with a deliberatory manoeuvre  Adv Otorhinolaryngol 1988;42:290-293

14.  Lempert T, Tiel-Wilck K (1996) A positional maneuver for treatment of horizontal-canal benign positional vertigo. Laryngoscope 106: 476-478.

1. Rahko T, Kotti V. Walk-rotate-walk test identifies patients responding to Lempert´s maneuver with benign positional vertigo of the horizontal canal. Eur Arch Otorhinolaryngol 2001;258:112-115

2. Rahko T. The test and treatment methods of benign paroxysmal positional vertigo and an addition to the management of vertigo due to the superior vestibular canal (BPPV-SC). Clinical Otolaryngology 2002;27:1-

3.Rahko T. Lukemisvaikeudet ja silmien ohjausliikkeiden  häiriö  Alustavia lupaavia tuloksia näkökyvyn ja lukunopeuden parantamiseksi. Suomen Lääkärilehti 2003;39:3883-3886 (finnish with english abstract)

translation:  Rahko T. Reading difficulties and the disturbance of eye movements Promising results of improving  the sight and increasing the reading speedFinnish Medical Journal 2003;39:3883-3886

 

ASENTOHUIMAUS JA PERINNÖLLISYYS(3)POSITIONAL VERTIGO AND HEREDITY

 

      Kun asentohuimausta löytyy joltain henkilöltä,  on  keräämässäni  materiaalissa löytynyt ainakin osalla sisaruksia on voimakkaampaa, samanlaista, lievempää, tai vain ajoittain esiintulevaa asennosta riippuvaa ja sen muutosten synnyttämää tasapainohäiriötä. Yleensä toisella vanhemmista tämä löytyy  ja  sen intensiteetti voi vaihdella voimakkaasti. Miltei aina asentohuimauksen kaarikäytävä ja puolilöydös on sama vanhemmilla kuin lapsilla ja myöskin sisaruksilla useimmiten sama  Tosin  eri kaarikäytävien osuus voi olla eri suuruinen. Tämä helpottaa diagnostiikkaa ja sitä kirjoittaja on käyttänytkin useita vuosia pienten lasten diagnostiikassa suuntaa antavana tietona. Kirjoittajan omassa potilasmateriaalissa nuorin potilas on ollut 3,5 v ja vanhin 92-vuotias, jossa on saatu diagnostisesti selkeä löydös ja kliinisesti merkittävä hyöty hoidosta.

The author found out when testing  reading speeds and sight  in material 3, that one of the parents had the same mild or stronger form of BPPV as the children. The sisters could have same symptoms of different degree. The hereditary trait is clear. The material tested by the author is around 10 000 patients +/-  during now over 10 years. Thus the evidence of the heredity is reliable. The intensity and the spectrum of the symptoms may vary.

 ESITIEDOT       ANAMNESIS       

Alku voi olla ajoittainen, toistuva tai yhtäkkinen ja hyvin voimakas. Asentohuimauksen anamneesissa kolme pääkysymystä ovat osoittautuneet tärkeimmiksi lisätarkennuksineen: Korkeanpaikankammo, autopahoinvointi lapsena tai aikuisena ja/tai lukukyvyttömyys autossa ajaessa sekä kyvyttömyys olla karusellissa tai vastaavissa laitteissa varhaislapsuudesta lähtien.

In the background of the patients are some of the symptoms listed below. If the treatment of all vestibular canals is completed. ,the symptoms generally disappear.

 

KORKEAN PAIKAN KAMMO(3)ACROPHOBIA

TORIKAMMO(3)AFRAID OF OPEN WIDE PLACES OR  AGAROPHOBIA

AHTAAN PAIKAN KAMMO(3)AFRAID OF NARROW PLACES

HISSIKAMMO(3)AFRAID OF LIFTS

KARUSELLIPELKO(3)AFRAID OF THE CAROUSEL

AUTOPAHOINVOINTI(3) MOTION SICKNESS

FEAR OF FLYING   LENTOPELKO

PANIIKKIOIREET   PANIC SYMPTOMS

CHRONIC FATIGUE SYNDROME

The anamnesis typically shows some of the symptons mentioned above in the paper 3.

 

  Korkean paikan kammo tai vaihtoehtoisesti torikammo, ahtaan paikan kammo, suljetun paikan kammo, hissikammo, kaikki liittyvät henkilön kyvyttömyyteen katsefiksaatiolla tasapainottaa elimistön käsitystä asennosta, asemasta ja liikkeistä näissä tiloissa. Tähän kokemukseen liittyviä tautitiloja on myös muita. Niihin palataan, kun allekirjoittaneen asiaa koskevat materiaalit on julkaistu.

      Hyvänlaatuinen asentohuimaus aiheuttaa näillä henkilöillä koko ajan vaihtuvan tasapainoärsykkeen kaarikäytävistössä otokonioiden ennalta  arvaamattomien liikkeiden takia, ja tarvitaan näköaistin antama tuki tasapainoon ja sitä näissä tilanteissa missään ei ole saatavissa. Epämiellyttävästä tilanteesta pyritään silloin pois, syntyy fobia.

       Autopahoinvoinnissa  pieni lapsi ei ylety katsomaan ikkunasta ulos ja fiksoimaan katsellaan kaukana olevaan kiinteään pisteeseen ja säilyttämään tällä tavalla tasapainon yhtä peruspilaria kohdallaan. Samoilla henkilöillä toisen ajaessa lukeminen on  hankalaa. Autopahoinvointi jää pois onnistuneitten hoitojen jälkeen. Havaitsin sen  4 vuotta sitten ja löydös on julkaistu 2002.(3)

      Karusellissa toimivat samat säännöt. Saman tyyppisiä asioita on esimerkiksi tanssissa pyöriminen eri suuntiin. Kaikki löydökset eivät esiinny välttämättä aina samanaikaisesti.  Edellä mainittu sukutaipumus ja ikäjakauma kertovat jo  sen, että ilmiö on siis näillä henkilöillä ajoittain poissa, ajoittain lievempänä tai voimakkaampaa varhaislapsuudesta lähtien, mutta kyky kompensoida sen aiheuttamia muutoksia on pienempänä parempi.(3)

      Urheilijoilla ja voimistelijoilla ne valtavat toistomäärät, joita he liikkeissään tekevät, kykenevät luomaan oman alikirjaston liikeratojensa suorittamiselle, jolloin myöskin muu tasapainon ylläpitojärjestelmä on häiriöitä sietävämpi ja näin ollen löydökset kliinisesti vähäisempiä, mutta silti olemassa.

 Motion sickness, motion dizziness is present in children who cannot fixate through the window  during the drive.

The inability to read during drive in the older  has the same background. In acrophobia the movements of the patient dont change  markedly the position of  far  fixed objects and thus do not give the visual fixation to maintain balance. The same applies to agoraphobia  and being afraid of closed  small places. Often going upstairs is easier than downstairs. 

In the panic symptoms  the inability to control ones body produces difficulties. In my material these symptoms disappear or reduce markedly.

In my test material the Eppworth sleepiness scale value  diminished 50 % after the treatment of Lempert, Rahko  and Semont positional treatments of the affected side in BPPV. Considering the symptoms of chronic fatigue syndrome  OCI is a possible candidate to a part of this condition.  The change in coordination, body image, body posture, visual and auditory cognition, muscle relaxation, sight change etc findings   studied and reported in other parts of my home page from some 10 000 patients  of now over 10 years support this .

VANHUSTEN DIZZINESS(2)THE DIZZINESS OF THE ELDERLY

 Ikä vähentää kompensaatiomahdollisuuksia ja sen takia mainitut ilmiöt tulevat esille.Vanhusten suuri osuus  potilaissa on  raportoitu (1,2).

The dizziness of the elderly seems to diminish, when both the horizontal  and superior = anterior canal OCI is treated. Except sight changes described later, the body posture and coordination gets better.  Even the posterior canal of the same side must be treated. The otoconia are allways in all the canals of the side simultaneously. It is only logical, because the liquid space is interconnected. Otherwise is impossible. Mostly  Hallpike test does not give positive response, because the whole body reactions to test movement are prevented by  gravitation. Lying on the bed in test makes monitoring of reactive body movements impossible in the same way as in RahkoWRW with closed eyes to increase sensitivity and Rahko test following slow sway direction 30 sec  four times.

Principally the purpose of tests is to seek the side of stronger lesion.

The most sensitive test to this is Rahko test for anterior or superior  canal. In the test you stand shoes together , bow forwards approximately 30-40 degrees. Then you close eyes and straighten up. This acclerates possible anterior canal otoconia movement and produces stimulation change and body reaction. The position is kept 30 sec. It is followed slow movement sideways, not the possible fast compensatory movement. Usually the direction is found before 4-5 repetitions. One must keep in mind that because of the equilibrium is compensated in very many different ways, even seemingly small reaction movement is positive.

This has been proved during 10 years of development of the test procedure in clinical settings. The writer has used Lempert, Rahko and Semont  treatments. Very important has been to perform the procedure as described in treatment part of this home page. To maintain the effect treatment must be performed regularly at individual intervals. The process may be even on both sides in most difficult cases. In control tests are performed anew, and treated accordingly. 

The phenomenon is very common. BPPV ( OCI ) amount increases, when  as a result of utriculus degeneration more otoconios get free  and because of the increase of impacts to head to loosen otoconia. The decreased vestibular canal capacity to guide body correcly is compensated with increased  muscle tension to maintain equilibrium.

Except sight and conception  changes described in other part of this home page, the body posture and coordination gets better. The relaxation of the compensatory muscle tension after the treatments of the horizontal, superior and posterior canals produces vasodilatation, if the treatment is performed properly,  and better circulatory capacity, which in turn can be seen in the movement ability and coordination. .These results were seen by the author after the invention of superior or anterior canal test and treatment 1999. They are reported in 2002 Clinical Otolaryngology paper (2).

 

 

TENSION NECK(2,3)

SELKÄLIHASTEN TENSIO(3)TENSION OF THE BACK MUSCLES

         Heti vaakasuoran kaarikäytävän testin kehittämisen alussa kävi esiin, että potilaiden kompensatorinen jännitysniskakipu ja krampit häipyivät. Se julkaistiin 2001. Kun mukaan tuli 1999 superiorisen kaarikäytävän diagnostiikka ja hoito, osoittautui että muuallakin kuin niskassa ja harteissa tapahtui muutoksia vastaavasti.. Kun niska-harteiden ja pitkien selkälihasten vuosikymmenien jännitys poistuu, vartalo asettautuu jälleen luonnolliseen balanssiin eli ryhti suoristuu, pää kohoaa  ja elimistö hakee asennossa sellaisen tilanteen, jossa lihaksiston kuormitus on vähäisin.

The relief of neck muscle tension after the treatments of both horizontal and superior or anterior canals is reported in Clinical Otolaryngology 2002. The same phenomenon advances through the whole body, if treatment is performed properly. Especially important seems to be sit well supported 2-3 minutes after the treatments to allow the new equilibrium input  model to integrate to the system. A vasodilatation of some degree follows and the patient experiences warmth.  It can be stated by the others too. The muscle relaxation anvances through the body, the vasodilatation increases blood flow and compensates hypoxia thus decreasing the chronic pains. The decrease of sympaticotonia has an effect on the general  irritability and some blood pressure decrease may occur. Additional support to the mechanism, seeEdwards I et al Journal of Neuroscience 2007;27(31):8324-8333

 

DYSLEKSIA(3)DYSLEXIA

English abstract after the report in finnish of the peer reviewed paper in Finnish Medical Journal  2003;39:3883-3886 is seen in Google with a combination of key words : bppv dyslexia dyscalculia

 

Lasten, ja vanhempien ihmisten lukemisnopeus nousi välittömästi keskimäärin 49 % ja lukuvirheet vähenivät, Lapsia oli 84 kpl , joista noin puolet oli  myös muutaman kuukauden päästä kontrollissa. Lukunopeus nousi edelleen lisää. Aikuisia oli 88 kpl. Tulokset olivat luonnollisesti  tilastollisesti erittäin merkitseviä. Ne tukevat visuaalisen teorian suurta merkitystä dysleksiassa.. Lukeminen opitaan .On syytä pohtia millaisen sentraalisen lukumallin ihminen hahmottaa ja oppii, kun tekstin kuva verkkokalvolla vaihtelee sattumanvaraisesti. Keskushermoston edellytykset ja kapasiteetti modifioivat kykyä luoda sentraalinen lukumalli  näillä reunaehdoilla. Häiriö voi matkia  sentraalista vikaa. Mikä siis on sentraalista, mikä on perifeeristä?

 Jos visuaaliset syöttötiedot korjataan tavanomaisiksi, keskushermosto pystyy  kapasiteetillaan nopeasti korjaamaan tilanteen. Tulokset ovat selviä

Tulokset seuraavassa laajemmassa tutkimuksessa ovat samat. 335 potilasta lukunopeuden kasvu 43 %. Enempää en ole viitsinyt tallentaa .

 TAKK:n tutkimuksessa  Hakkarainen ja Hataran kanssa 2005 tulokset Niilo Mäki Instituutin mittareilla  ulkopuolisten testaamana samaa luokkaa. Potilasmäärä 20, kontrollit on tehty. Mittarit olivat Niilo Mäki Instituutin mukaiset normaalikäytössä olevat mittarit.

In the paper 3 are presented the increase of the reading speed and correctness. The mean increase was 49% in the first session and grew more later. The correctness of reading increased. The results persist. The bigger material reveals 43 % growth in reading speed.. The input problems in sight and cognition may create an imitation of the central lesion, that is not real. When the disturbing eye movement are eliminated , the brain with its capacity  rapidly corrects the situation. 

The suggestion of saccade background  of the phenomenon was proved by Ram-Tsur et al. 2006;Investigative  Ophtalmology and visual science. 2006;47:4401-4409. They report  significantly longer latencies in the ortogonal second saccades in dyslexics.

With Niilo Mäki Institute tests the  results are the same in adult material  studied with Hatara and Hakkarainen in Tampere Adult Schooling Center  TAKK. Other materials completed and under  way have the same results.

The latest material is by my working group in a randomized  dyslexic material . The change in reading speed  and in correctness of pseudowords is statistically very significant .

 

NÄKÖHÄIRIÖT JA DISKONJUGAATIT SILMÄNLIIKKEET (3)SIGHT PROBLEMS AND CONTROL EYE MOVEMENTS

 Edellä mainitussa tutkimuksessa potilaat raportoivat näkökyvyn parantuvan. Kontrasti, värikylläisyys, kirkkaus kolmiulotteinen näkö ja näkötarkkuus koettiin paranevan. Ensimmäiset raportit saatiin potilailta jo aivan RahkoWRW testin alkututkimusten aikana. Tällöin sadat potilaat raportoivat lukiessa rivien hyppimisen lakkaavan ja lukemisen helpottuvan. Ilmiö on eriasteisena kaikilla jos asentohoidot tehdään ainakin horisontaaliseen ja superioriseen eli anterioriseen kanavaan. Prosessiin on sisällyttävä tauko 2-3 minuuttia niiden jälkeen myös kädet  hyvin tuettuna käsinojilla tuolissa. Tällöin hartialihasten venytysreseptoreista integroituu tasapainoreflekseihin symmetrinen input, ja tasapaino-ohjelmisto aivorunkoon on mahdollisimman lähellä optimia.

Muutos koskee myös silmien liikkeiden ohjausta esimerkiksi piilokarsastusta ja osin karsastustakin, edellytyksenä ainakin horisontaalisen ja anteriorisen eli superiorisen kaarikäytävän hoito ja sen ylläpito..  Niiden säätelyssä keräämäni materiaalin tulosten mukaan OCI näyttää olevan mukana osalla hyvinkin merkittävästi. Potilaiden näkökenttä on kaventunut selvältä osaltaan ja kokonaistarkkuus on alentunut. Menetelmä ilmeisesti leviää parhaillaan kliiniseen käyttöön osaltaan vaikuttavana.

On huomattavaa, että joskus on kyseessa erityisesti luki-, hahmotus-, ja oppimishäiriöissä  molemminpuolinen löydös. Jos hoitotulos ei ole hyvä, voidaan hoitaa toinenkin puoli vastaavalla tavalla. Mieluummin ensin kyllä testaten ja katsotaan näkyykö muutosta testeissä. Mikäli hoitojen jälkeen tulee lämpöreaktiota lisää, siis tapahtuu lihasrelaksaatiota lisää, voidaan päätellä, että keho reagoi  ja kyseessä on  silloin molemminpuolinen OCI tilanne. Muutos näkyy yleensä myös heti näkemisen paranemisena.

In paper 3 the patients reported the increase of subjective clarity, brightness, contrast, intensity of colors and 3-d sight. This is supposed to be a consequence of the increased stability of the eye movements and the disappearence of the saccades. Instead of picture moving continuously on the retina and being unclear , it is stable and it gets better in every respect. The memory gets better and the sight model is more accurate and stable. This is reported  in  testing by all the patients.The same seems to be seen in the material collected by the author on the effect of OCI treatment on the control of the eye movements. Part of  mild strabismus and heterophoria disappears. The sight field is narrow, but gets normal after treatment.The method is spreading .

There are cases where both sides are affected. It may be suspected, if the treatment result is not good. If the additional warming reaction is seen  after the treatment of the opposite side and the sight gets better in that case.  

KOORDINAATIOHÄIRIÖT(2,3)COORDINATION PROBLEMS

Koordinaatio paranee, voitiin todeta tutkimuksissa. The coordination got better in paper 3. The patients  report a accurate body image and better body awareness. Spatial orientation is better. 

 

DYSKALKULIA(3)DYSCALCULIA.

1/3 lapsista matematiikan numerot nousivat 2 numeroa seurantaikana muutaman kuukauden kuluessa., raportti 23.09. 2003 Suomen Lääkärilehdessä (3). Myös muissa lukuaineissa havaittiin oppimisen helpottuvan osalla lapsia.

The dyscalculia got better in a third of the children in a longer follow up .in paper 3.

 

TESTIT(1,2,3)

Tässä osiossa ei selosteta yksityiskohtaisesti Rahkon WRW ja Rahkon testiä eikä muitakaan testejä. Niiden tekemisessä tärkeitä erityispiirteitä ja täydennyksiä on mainittu. Syy on se, että niiden tekemiseen ja testien merkityksen tulkintaan tarvitaan lääketieteellistä taustatietoa. Kokemus auttaa myös huomattavasti. Testien suoritus on lääkärien tunnuksilla haettavissa esim Suomen Lääkärilehden numerosta 39 vuodelta 2003 sivut 3883-3886.

Jos halutaan lievemmänkin usein subkliinisen asentohuimauksen ,,( OCI= Otolith Canal Irritation) paranevan, on hoidettava myös anteriorinen eli superiorinen kaarikäytävä. Tällöin ärsytys kaarikäytävässä ei vielä aiheuta selvää kliinistä huimausta. Se kuitenkin haittaa tasapainoa n iin paljon, että potilaan kehon on reagoitava siihen esim lihaksia jännittämällä, tension neck, ja muilla tavoin. Tämä myös vaikuttaa silmien liikkeen ohjailuun ja tuottaa lukemisen ja hahmottamisen hankaluuksia. Nämä jäävät pois kun asia hoidetaan, vaikka se vaikuttaa hyvin vähäiseltä.

     POSTERIORINEN L TAAKSE SUUNTAUTUVA KAARIKÄYTÄVÄ Taakse suuntautuvan kaarikäytävän asentohuimaus saadaan esille Dix-Hallpiken testillä 1952 lähtien. Hoitoina on tilanteen mukaan esim. Semont ja Epley eri modifikaatioineen. Semontin hoitoa on perusteltua käyttää vanhoilla henkilöillä, joilla kaularangassa voi olla liikerajoituksia.

On huomattava, että aina kun jokin testi on tehty, sen asentohuimauksen hoito on tehtävä tietysti alta pois ennen kuin seuraavaa testiä lähdetään tekemään, jotta aluksi nähty löydös ei modifioisi seuraavaa testiä.

 HORISONTAALINEN L VAAKASUORA KAARIKÄYTÄVÄ(1,2,3)     on käytössä 1998 alkaen Rahko WRW (= walk-rotate-walk) testi.

      Lempertin asentohoidossa lopuksi noustaan pystyyn istumaan ja istutaan 2-3 min hyvin tuettuna käsinojallisessa tuolissa.kuten myös Asprellan asentohoidossa

      Rahkon WRW-testiä tehtäessä menetellään seuraavasti: Lääkäri näyttää siis ensiksi kävelyn, yhden jalan varassa kääntymisen ja takaisin paluun itse potilaalle, koska se näyttää olevan selvin tapa. Vanhoilla ihmisillä lonkkaproteesit, polviproteesit ja erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat eivät merkitsevästi häiritsevästi häiritse testin tekoa. Heillä kompensaatiot ovat joka tapauksessa heikompia niin, että silmät auki tehty kääntyminen yleensä riittää testausmuodoksi. Jos tulkinta on epävarmaa, tehdään tarvittaessa pari kertaa lisää. Tavat, joilla ihmiset kompensoivat kääntymisvaikeuttaan ovat yksilöllisiä, toiset heilauttavat käsiään tueksi, joilla jalka lentää sivulle, toisilla käännös jää epätäydelliseksi, osalla käännös käy, mutta ikään kuin käsijarrua vastaan hitaammin kääntyen ja puoliväkisin, osa pysähtyy käännöksen jälkeen hakemaan uutta tasapainoa jne. Ko.testissä siis haetaan puolieroa eikä mitään jonkin raajan määrättyä kompensaatioliikettä.

      Nuoremmilla ihmisillä tehdään  testi tällä hetkellä säännönmukaisesti silmät suljettuna, jolloin näköaistin antama lisätuki selviämiselle puuttuu ja testi herkistyy. Erityisesti luki ja oppimishäiriöitä testattaessa  se tehdään silmät kiinni. Muutos voi olla hyvin vähäinen, mutta silti merkitsevä näissä .

      Tässä yhteydessä on huomattava, että vaikka ero näyttää testattaessa vähäiseltä, sen todellinen merkitys kuitenkin saattaa olla erittäin suuri. On myöskin huomioitava, että nuoret ihmiset aistivat tasapainonsa pienet häiriöt paljon herkemmin kuin vanhemmat ja näin ollen näennäisesti pienempi vaiva voi kiusata heitä enemmän ja vaatia enemmän tahdonalaista tai summana kehitettyä kompensaatiota. Tämä testi ei habituoidu eli se säilyy positiivisena ennen hoitoja

       Hoitojen jälkeen oleellista on se, että potilas aina istuu 2.-3 min. tukevassa tuolissa, jossa on käsinojat, selkä hyvin tuettuna, kädet käsinojilla, jolloin ensimmäisen kompensatorisen lihasjännityksen paikka eli hartiat ovat kuormittamattomana. Vain tällä tavoin päästään purkamaan jännitysniskaa heti. Potilasta on myöskin syytä pyytää kääntämään päätään oikealle ja vasemmalle kerran pari istuessa jossain vaiheessa, jolloin habituoidaan ensimmäistä kertaa horisontaalisia kaarikäytäviä. Seurataan lihasjännityksen purkautumista lämpömuutoksella. Lihasten relaksoituessa, tulee vasodilataatio ja sitä voi seurata lämpenemisen  avulla. Prosessi alkaa kaulalta ja etenee selässä niin että potilas sen itse huomaa.

        Sitten puretaan elimistön kehittämä kompensatorinen mekanismi. Tähän voi käyttää WRW-testiä 2-3 kertaa eri suuntiin. Aluksi terveelle puolelle kääntyessä potilasta heittää enemmän, koska kompensatorinen mekanismi tällöin tekee ylikorjausta. Seuraavaan testiin siirtymisen edellytys on edellisen testin kompensaatiomekanismien purku.

 

 SUPERIORINEN L YLÖSPÄIN SUUNTAUTUVA KAARIKÄYTÄVÄ (2)osuus haetaan Rahkon testillä. Kun testi on tehty noin 3 kertaa, on korjausohjelma, jonka elimistö on luonut kompensoimaan otokonioiden ärsytystä kaarikäytävissä, purettu ja testissä heilahdus sivusuunnassa kertoo kumman puolen superiorisessa kanavassa otokonioita voi olla. Liike voi olla melko vähäinen, kuten edellä on mainittu, mutta silti sen vaikutus tasapainoon huomattava. Rahkon testiä arvioitaessa, se tehdään ensin 2-3 kertaa ensiksi, eikä välitetä horjahtamis- tai heilumissuunnista. Sen jälkeen voidaan katsoa, että aiempien kaarikäytävien vektorivaikutuksen purku superioriseen kaarikäytävään on tapahtunut. Tämän jälkeen tehdään testi tavalliseen tapaan, sen dominoiva suunta kertoo superiorisen kaarikäytävän löydöksen puolen.

       Löydös näyttää usein vähäiseltä, mutta sen merkitys lopputulokselle on merkittävä. Tässä yhteydessä voi kuvitella, että joka askeleella tulisi vähäinen sivuheilahdus, jonka joutuisi tahdonalaisesti kompensoimaan. Kävelystä tulee tällöin kankeaa ja tahdonalainen tai reflektorisesti muodostettu lihasjännitys näkyy näiden henkilöiden liikkeissä.  Hoito on Rahkon asentohoito: Kallistuskulmaksi riittää 25-30 astetta alaspäin . On oltava hyvin varovainen kaularangan suhteen ja

vältettävä ehdottomasti taivuttamasta päätä, niin että se voisi olla haitallista.

      Myöskin superiorisen kaarikäytävän hoidon jälkeen potilaan on syytä istua samalla tavoin tukevaselkäisessä ja käsinojallisessa tuolissa muutama minuutti. Lämpö havaitaan etenevän ensin reisien alueella ja sitten pohkeissa nilkkoihin asti. Varpaat eivät yleensä lämpene. Syynä on vasodilatatio. Jos verenpaine laskee, niin että potilasta heikottaa, käytetään pohje ja  reisilihasten jännittämista n 6-10 kertaa, jolloin paine nousee.

The methods of testing and treatment are presented in english in the papers 11-14 and 1-2.

The sensitivity of the Rahko WRW test of the horizontal canal  is much better performed with closed eyes. Especially when testing young people with dyslexia, dyscalculia or learning difficulties. or coordination problems , speech development delay etc  it must be performed with closed eyes.

In the treatment of the superior or anterior canal the sufficient angle to tilt downwards is 30 degrees and one must be extremely careful not to use force and stress the neck. The age and state of the neck regulates the angle used. The warming phenomenon , that follows because of the vasodilatation after the relief of compensatory muscle relaxation naturally decreases the blood pressure. The author does not use and recommend the treatment to patients with low blood pressure. If  orthostatic blood pressure decrease is seen anyhow, pumping with lower extremities muscle contractions and going to horizontal position helps.

 

KÄVELY(2,3)WALKING

LUONNOLLISEN LIIKKUMISEN OPETTELU(2,3)RELEARNING OF THE NATURAL MOVEMENT

HIENOMOTORIIKAN HÄIRIÖ(3) FINE MOTOR DISTURBANCE

KARKEAMOTORIIKAN HÄIRIÖ(3) MOTOR DISTURBANCE, CLUMSINESS, ACCIDENT PRONE CHILDREN

The part of the motor disturbances are based on the OCI or BPPV even in children. The examination of the parents may be helpful because of the heredity. The degree of the disturbance naturally varies. One must be extremely careful with children. As stated in paper 3 some  findings regarded as central must be evaluated anew in the light of my experiences and results. More on the subject will be published later. The materials on the subject have been  collected .

 

The gait usually has been stiff, feet a little apart , short steps  and little body sway and practically no compensatory shoulder and hand movements..

 After the treatments the relaxation of the back muscles allow the normal body sway, when walking. The other muscle relaxation and better coordination produce a more natural control of the body movements. When all the necessary vestibular canals are treated, the patients describe a different body image. They explain that they have feeling of the body, experience the borders of the body and have a control of it.

Because of the normal equilibrium control no additional compensatory muscle tension is necessary, but all the movements can be performed with only the muscles needed to that movement. Thus the motion is more  economical . Bercause there is no  common muscle tension, the quality of motion is better. The stiff  knee walking transforms to normal bending and swaying balanced walking.     

 

Koska nämä henkilöt ovat yleensä kävelleet jäykin askelin jalat ehkä hieman tavallista leveämmällä, erityisesti lapset, ja kiintopistettä koko ajan hakien, pää ja ryhti hieman kumarassa, on opeteltava uusi kävelytyyli tämän jälkeen. Koska pitkät selkälihakset yleensä ovat olleet tahdonalaisesti  tai reflektorisesti jännittyneenä liikkuessa, on opeteltava kävelemään uudelleen joustavasti ja vartalo keinuen sillä tavoin kuin se on ajateltu toimivan liikkuessa

      Useimmiten muutos tapahtuu automaattisesti, mutta mikäli näin ei käy, on kävelyä opeteltava ensiksi tahdonalaisesti ottaen mukaan käsien myötäliikkeet ja vartalon kompensatoriset sivuttaisliikkeet, kunnes liikkuminen käy luontevasti. Mikäli anamneesia on useita kymmeniä vuosia, tämän opetteluun saattaa mennä pidempikin aika. Alkuun potilas kokee uusia tasapainoärsykkeitä, jotka ennen habituoitumista eli uuden ohjelman kehittymistä vaatisivat reaktiivisia korjausliikkeitä. Jos näitä tasapainohäiriön pelosta liioitellaan alkuun, kuntoutuminen hidastuu. Kävelyharjoittelu kuuluu oleellisena osana näillä potilailla kuntoutumiseen.

       Tasapainojärjestelmän kunto, kompensaatiokyky, adaptaatio ja oppimiskyky määrittelee sen, kuinka tasapainomme käytännössä toimii. Mikäli tasapainoon vaikuttava ongelma esim kaarikäytävissä on muuttumaton, kuten esimerkiksi vestibulaarineuroniitissa, tapahtuu iästä riippuen tasapainomallin adaptaatio tilanteeseen, habituaatio .

        Jos se muuttuu kontrolloimattomasti jatkuvasti, kuten esimerkiksi asentohuimauksessa tai Menieren taudissa, ei tämä prosessi ehdi toteutua riittävän nopeasti ja potilaalla on ongelmia jatkuvasti.

       Ratkaisevaa ei ole lähtöongelman suuruus, vaan sen stabiilius. Tämä jatkuvasti muuttuvan tasapainoärsykkeen  periaate aiheuttaa useimmat tasapainon häiriötilat, jotka potilas kokee kiusallisina. Näin ollen testaus ja hoito on kohdistettava näiden jatkuvasti muuttuvien huimausoireiden suuntaan, muut hoituvat elimistön omalla uudelleen ohjelmoitumiskyvyllä, habituaatiolla.

      Kontrolli on tarpeen aina asentohuimauksen hoidossa. N 5 %:lla voi nopeastikin vaihtua kaarikäytävän puoli. Tällöin testataan ja hoidetaan löydösten mukaan. Riippuen kompensaatiomekanismien purkautumisesta, voi seuraavalla kerralla olla mahdollista löytää lisää affisoituneita kaarikäytäviä. Molemminpuolisista aloitetaan voimakkaamman puolen vaivasta.

 

      Potilailla voi tulla voimakkaitakin lihaskipuja ja päänsärkyä ad 4 päivää. Mekanismi näissä on penikkataudin mekanismi ja vaiva menee ohi .

 

 

KLIININEN TASAPAINOTUTKIMUS JA TIETOKONEMITTAUKSET(3)

        Kun kirjoittaja on kehitellyt erilaisia tutkimuslaitteita: tasapainotutkimukseen 1976 lähtien Tampereen Teknillisen Yliopiston eri osastojen kanssa : alussa mainitun Skandinavian ensimmäisen Motorola 6800 tasapainomikron lisäksi esim 400 kuvaa sekunnissa infrapunalla kuvaava video silmänliikkeisiin, oma tietokonesarja : Ikarus, ohjelmoitava  interaktiivinen tasapainolevy, ohjelmoitava pyörivä ympäristö, 3 D kiihtyvyysanturi aikaintegroituna pään liikeanalyysiin sekä toistanut muiden kehittelemiä laitteita, kaikissa on ollut  sama ongelma. Ne tutkivat paikallaan olevaa henkilöä ja sitäkin parametri kerrallaan. Myös näiden mittausten korrelaatio yksittäisenä erillään mitattuna kokonaisuuteen on ohut. Jokainen muutos tasapainojärjestelmän yhdessä komponentissa synnyttää muutoksia toisiin. Mittausten tulisi olla samanaikaisia. Tämäkin on käytännössä mahdotonta.

 

         Ihminen on liikkuva olento. Tasapainoa täytyy tutkia dynaamisesti ja vain ihmisellä on tarvittava valmius niin monikanavaiseen samanaikaiseen interaktiiviseen havainnointiin, että  se täyttää high-technology tason vaatimukset järjellisin kustannuksin. Interaktiivisuus, keskustelu potilaan kanssa, testatessa, on tärkeää. Potilaan subjektiiviset tuntemukset ovat tärkeitä. Tutkijan on myös ymmärrettävä, mitä tuntemuksia potilas itse kussakin tilanteessa voi analysoida. Asentohuimauksen kliinisen tutkimuksen ja hoidon eri vaiheissa tasapainohäiriön kompensaatio ja sen purku tuottavat erilaisia vasteita. Ne on osattava tulkita. Suurinta osaa kliinisessä tutkimuksessa saatavasta tiedosta ei voi saada tietokonerekisteröinneillä.

          On syytä myös tajuta, että maapallon väestön ylivoimaisella enemmistöllä ei tule koskaan olemaan mahdollisuutta siihen tutkimusmetodologiaan, jota käytetään eri tasapainokomponenttien mittaamiseen osassa länsimaista vaikutuspiiriä. On lohdullista todeta, että myös tarve siihen on oletettua pienempi.

 Ongelma on se että yksittäisten parametrien eriaikaisesta mittauksesta, joiden keskinäisiä vaikutussuhteita on mahdotonta arvioida reaaliajassa,  on vaikeaa kutoa kokonaiskuvaa liikkuvan ihmisen tasapainonhallinnasta. Jo pelkästään eri aikoina tapahtuneet habituaatiot eri  löydöksissä vaikeuttavat sitä. Muuttujakirjo ja laajuus on liian suuri, aikatekijän vaikutus määrittelemätön.

       Lääkäri käyttää kliinisessä tutkimuksessa testistimulaattorina ja mittarina potilasta ja tulostaa löydöksen omiin aivoihinsa ja kirjaa sen potilasdokumentteihin. Aivojen rinnakkaisprosessointikykyä käytetaään.