KORKEAN PAIKAN KAMMO(3) ACROPHOBIA

TORIKAMMO(3) AFRAID OF OPEN WIDE PLACES OR  AGORAPHOBIA

AHTAAN PAIKAN KAMMO(3) CLAUSTROPHOBIA, AFRAID OF NARROW PLACES

HISSIKAMMO(3) AFRAID OF LIFTS

KARUSELLIPELKO(3) AFRAID OF THE CAROUSEL

AUTOPAHOINVOINTI(3) MOTION SICKNESS

FEAR OF FLYING   LENTOPELKO

PANIIKKIOIREET   PANIC SYMPTOMS,  

The anamnesis typically shows some of the symptons mentioned above in the paper 3.

 

  Korkean paikan kammo tai vaihtoehtoisesti torikammo, ahtaan paikan kammo, suljetun paikan kammo, hissikammo, kaikki liittyvät henkilön kyvyttömyyteen katsefiksaatiolla tasapainottaa elimistön käsitystä asennosta, asemasta ja liikkeistä näissä tiloissa. Tähän kokemukseen liittyviä tautitiloja on myös muita. Niihin palataan, kun allekirjoittaneen asiaa koskevat materiaalit on julkaistu.

      Hyvänlaatuinen asentohuimaus aiheuttaa näillä henkilöillä koko ajan vaihtuvan tasapainoärsykkeen kaarikäytävistössä otokonioiden ennalta  arvaamattomien liikkeiden takia, ja tarvitaan näköaistin antama tuki tasapainoon ja sitä näissä tilanteissa missään ei ole saatavissa. Epämiellyttävästä tilanteesta pyritään silloin pois, voi syntyä fobia.

       Autopahoinvoinnissa  pieni lapsi ei ylety katsomaan ikkunasta ulos ja fiksoimaan katsellaan kaukana olevaan kiinteään pisteeseen ja säilyttämään tällä tavalla tasapainon yhtä peruspilaria kohdallaan. Samoilla henkilöillä toisen ajaessa lukeminen on  hankalaa. Autopahoinvointi jää pois onnistuneitten hoitojen jälkeen. Havaitsin sen  4 vuotta sitten ja löydös on julkaistu 2002.(3)

      Karusellissa toimivat samat säännöt. Saman tyyppisiä asioita on esimerkiksi tanssissa pyöriminen eri suuntiin. Kaikki löydökset eivät esiinny välttämättä aina samanaikaisesti.  Edellä mainittu sukutaipumus ja ikäjakauma kertovat jo  sen, että ilmiö on siis näillä henkilöillä ajoittain poissa, ajoittain lievempänä tai voimakkaampaa varhaislapsuudesta lähtien, mutta kyky kompensoida sen aiheuttamia muutoksia on pienempänä parempi.(3)

      Urheilijoilla ja voimistelijoilla ne valtavat toistomäärät, joita he liikkeissään tekevät, kykenevät luomaan oman alikirjaston liikeratojensa suorittamiselle, jolloin myöskin muu tasapainon ylläpitojärjestelmä on häiriöitä sietävämpi ja näin ollen löydökset kliinisesti vähäisempiä, mutta silti olemassa.

 Motion sickness, motion dizziness is present in children who cannot fixate through the window  during the drive. It   was published peer reviewed internationally2002 (3)

The inability to read during drive in the older  has the same background. In acrophobia the movements of the patient dont change  markedly the position of  far  fixed objects and thus do not give the visual fixation to maintain balance. The same applies to agoraphobia  and being afraid of closed  small places. Often going upstairs is easier than downstairs.  

The background of panic symptoms is multifaceted. These texts are to the part based on bppv background naturally not to the whole background and  the patient is treated according to actual situation. It is important to remember that these treatments do not solve other background problems.. In the BPPV  panic symptoms  the inability to control ones body produces difficulties. The patients with panic symptoms may describe it as if their cognition of the environment is blurred, hazy and as if their body is out of their control. In my material these symptoms disappear or reduce markedly if BPPV  is found and and treated. In most difficult bppv  cases the situation has been bilateral.The changes of visual capacity, visual field expansion and accuracy, coordination , muscle control, control and feeling of the body movements,, body cognition etc changes described elsewhere on this home page are usually seen.