VANHUSTEN DIZZINESS(2)THE DIZZINESS OF THE ELDERLY 

The dizziness of the elderly seems to diminish considerably, when both the horizontal  and superior = anterior canal OCI is treated. Even the posterior canal of the same side must be treated. The otoconia are always in all the canals of the side simultaneously. It is only logical, because the liquid space of the canals is interconnected. Otherwise it is impossible. Mostly  Hallpike test does not give positive response , because the whole body reactions to test movement are prevented by  gravitation. Lying on the bed in test makes monitoring of reactive body movements impossible in the same way as in RahkoWRW with closed eyes to increase sensitivity and Rahko test following slow sway direction 30 sec  four times.

Principally the purpose of tests is to identify the side of stronger canal lesion.

The most sensitive test to this is Rahko test for anterior or superior  canal. In the test you stand shoes together , bow forwards approximately 30-40 degrees. Then you close eyes and straighten up. This acclerates possible anterior canal otoconia movement and produces stimulation change and body reaction. The position is kept 30 sec. It is followed slow movement sideways, not the possible fast compensatory movement. Usually the direction is found before 4-5 repetitions. One must keep in mind that because of the equilibrium is compensated in very many different ways, even seemingly small reaction movement is positive.

This has been proved during 10 years of development of the test procedure in clinical settings. The writer has used Lempert, Rahko and Semont  treatments. More details and YouTube video link on Rahko test and Rahko maneuver in chapter Update and shortcut. Very important has been to perform the procedure as described in treatment part of this home page. To maintain the effect treatment must be performed regularly at individual intervals.

The process may be even on both sides in most difficult cases. In control tests are performed anew, and treated accordingly. 

The phenomenon is very common. It is hereditary, as stated earlier in this home page. Its some  effects are regarded as consequences of ageing, but these are reversible with appropriate treatment.  BPPV ( OCI ) amount increases, when  as a result of utriculus degeneration more otoconios get free  and because of the increase of impacts to head to loosen otoconia. The decreased vestibular canal capacity to guide body correcly is compensated with increased  muscle tension to maintain equilibrium.

Because the foveal area movement  with saccades makes sharp and coloured visual  area larger, it is essential, that saccades are as accurate as possible.  This happens in positional  treatment correction of OCI persons  including persons with dyslexia or learning disability.  

 Except sight, visual field and visual cognition  changes described in other part of this home page, the body posture and coordination gets better.

 Body cognition is thus possible to obtain, because the proprioceptive input can reach the brain. 

The relaxation of the compensatory muscle tension after the treatments of the horizontal, superior and posterior canals produces vasodilatation, if the treatment is performed properly,  and better circulatory capacity, which in turn can be seen in the movement ability and coordination.

.These results were seen by the author after the invention of superior or anterior canal test and treatment 1999. They are reported first in 2002 Clinical Otolaryngology paper (2).

 

Ikä vähentää kompensaatiomahdollisuuksia ja sen takia mainitut ilmiöt tulevat esille.

 Vanhusten suuri osuus  potilaissa on  raportoitu (1,2)

Testaus ja hoito-ohjeet ovat seikkaperäisesti mm.  www.readingoci.org sivustolla , johon on linkki kotisivun  etusivulla. Myös kappaleessa update and shortcut klikkaamalla saat seikkaperäiset ohjeet ja you tube videot rahkon testistä ja manööveristä. You tubessa on myös Lempert ja Epley tai Semont kuvattuna..

Hallpiken testissä sen herkkyyttä haittaa, että tehtäessä testiliike, on potilas selällään ja kehon reaktioita testiin ei voida  nähdä. Silmänliike testattaessa tulee esiin vasta voimakkaalla häiriöllä. Silmänliikkeeseen luottaminen aiheuttaa sen, että osa posteriorisen kaarikäytävän hoitoa vaativista häiriöistä jää havaitsematta. Lievän ja keskivaikean huimauksen ja dizzineksen yhteydessä ei välttämättä näy silmävärvettä, nystagmusta. Ilmiöt ihmisessä vaihtelevat heikoista hyvinkin voimakkaisiin. Silmävärve ei ole suorassa suhteessa huimauksen voimakkuuteen. Tämä on käynyt selvästi esiin n 10 000 potilaan huimaustutkimuksessa näillä testeillä yli 10 vuoden aikana. Silmävärveen , nystagmuksen seuraaminen on korostunut, koska se on niin helppoa. Sen sijaan pitää seurata potilaan kliinistä paranemista. Vain tulokset oikeuttavat puhumaan hoitojen tehosta .

Rahkon WRW ja Rahkon testi ovat herkempiä, koska kehon reaktio nähdään. Helpointa on tehdä Rahkon testi ja päätellä sen perusteella kumman puolen tasapainoelimen kaarikäytävissä on otokonioita, kalkkihitusia , nesteen seassa. Siis seistään jalkaterät vierekkäin, kumarrutaan eteenpäin n  30-40 astetta. Suljetaan silmät ja oikaistaan nopeasti. Pidetään silmät suljettuna n 30 sek.

Tutkija seuraa, tuleeko esim 3:nnella kerralla hidasta  sivuttaisliikettä jommalle kummalle puolelle. Ei siis seurata sitä nopeaa tahdonalaista korjausliikettä, jota kehomme voi tehdä. Hidas liike kertoo puolen, jossa otokonioita on.

Koska kaarikäytävien yhteys on olemassa, on käytännössä kalkkikivihitusia oltava kaikissa kaarikäytävissä.

Siis myös kaikista kaarikäytävistä on päätä kääntelemällä tiputettava ne sinne  mistä ovat lähtöisinkin. Sillä tavoin saadaan paras tulos. Jos jokin kaarikäytävä jää hoitamatta, jää sen osalta vaivojakin jäljelle. Tehdään siis Lempertin, Rahkon ja Semontin asentohoidot. Katso tarkemmin testit ja hoidot kappaleesta, mitä on huomioitava siinä yhteydessä.

Hankalimmissa tapauksissa on asentohuimaus ollut myös molemminpuolinen. Silloin hoidetaan hankalampi puoli ensin . Jolleivat vaivat lopu, testataan esim Rahkon testi  näiden jälkeen, ja jos muutaman toiston ja 30 sek seuranta-ajan kuluessa hidas liike onkin toiselle puolelle, tulee hoitaa sekin samalla tavalla. Useimmiten lievemmän vaurion puolta ei tarvitse hoitaa niin usein kuin hankalampaa.