NÄKÖHÄIRIÖT, KAKSOISKUVAT,  HETEROPHORIA JA DISKONJUGAATIT SILMÄNLIIKKEET,NÄKÖKENTTÄ, LIIKENNE (3)SIGHT PROBLEMS AND CONTROL OF EYE MOVEMENTS, DIPLOPIA, HETEROPHORIA, ENLARGEMENT EXPANSION OF VISUAL FIELD, VISION FIELD, TRAFFIC

 Edellä mainitussa tutkimuksessa potilaat raportoivat näkökyvyn parantuvan. Kontrasti, värikylläisyys, kirkkaus kolmiulotteinen näkö ja näkötarkkuus koettiin paranevan. Ensimmäiset raportit saatiin potilailta jo aivan RahkoWRW testin alkututkimusten aikana. Tällöin sadat potilaat raportoivat lukiessa rivien hyppimisen lakkaavan ja lukemisen helpottuvan. Ilmiö on eriasteisena kaikilla jos asentohoidot tehdään ainakin horisontaaliseen ja superioriseen eli anterioriseen kanavaan. Prosessiin on sisällyttävä tauko 2-3 minuuttia niiden jälkeen myös kädet  hyvin tuettuna käsinojilla tuolissa. Tällöin hartialihasten venytysreseptoreista integroituu tasapainoreflekseihin symmetrinen input, ja tasapaino-ohjelmisto aivorunkoon on mahdollisimman lähellä optimia.

Muutos koskee myös silmien liikkeiden ohjausta esimerkiksi piilokarsastusta ja joskus osin karsastustakin, edellytyksenä ainakin horisontaalisen ja anteriorisen eli superiorisen kaarikäytävän hoito ja sen ylläpito..  Niiden säätelyssä keräämäni materiaalin tulosten mukaan OCI näyttää olevan mukana osalla. Potilaiden näkökenttä on kaventunut selvältä osaltaan ja kokonaistarkkuus on alentunut. Menetelmä ilmeisesti leviää parhaillaan kliiniseen käyttöön osaltaan vaikuttavana.

Piilokarsastuspotilailta olen saanut palautteita, että aiemman piilokarsastuksen ovat silmälääkärit kontrolleissa havainneet hävinneen; myös keski-ikäisiltä potilailta. Koska piilokarsastus hankaloituu iän lisääntyessä , on  mielenkiintoista nähdä, missä määrin, kuinka kaunan ja kuinka rasittavassa käytössä tehot säilyvät. Tilanne ja ilmiö vaatii jatkotutkimusta seurantana, mutta on hyödyllinen.

Se näyttäisi kelpaavan piilokarsastuksen lisähoidoksi. Luonnollisesti kyseessä on siis silmänliikkeiden uudelleen ohjelmointi kaarikäytävien antaessa silloin  normaalin ohjausinformaation. Hoito on oltava jatkuvaa  kaikkien kolmen kaarikäytävän osalta tavalliseen tapaan. Hankalimmissa tapauksissa käytetään molemminpuolista hoitoa.

Autoilijan  tarkan näkökentän laajuudella ja toiminnan päivittymisen nopeudella on selkeä vaikutus liikennetilanteen havainnointiin ja hallintaan.  Koska kaarikäytävä-ärsytys OCI on niin yleinen ilmiö, se olisi syytä mitä pikimmin ottaa huomioon mietittäessä liikenteessä toimimisen reunaehtoja.

On huomattavaa, että joskus on kyseessa erityisesti luki-, hahmotus-, ja oppimishäiriöissä  molemminpuolinen löydös. Jos hoitotulos ei ole hyvä, voidaan hoitaa toinenkin puoli vastaavalla tavalla. Mieluummin ensin kyllä testaten ja katsotaan näkyykö muutosta testeissä. Mikäli hoitojen jälkeen tulee lämpöreaktiota lisää, siis tapahtuu lihasrelaksaatiota lisää, voidaan päätellä, että keho reagoi  ja kyseessä on  silloin molemminpuolinen OCI tilanne. Muutos näkyy yleensä myös heti näkemisen paranemisena.

The growth of clear visual field after the treatments of positional vertigo or OCI in patients  april-may

2011, measured by Rahko.

The method: Fingers, or something . Shown fingers in visual fied upright, moved laterally forth and back , untill change. The angle approximated

before and after the positional treatments of all the three canals, either monolateral or bilateral treatment. The change varies as seen in the table

below.

Traffic and clear visual field growth: It is probable, that these results reflect to conditions in traffic and may explain some difficulties in traffic.  especially considering the the increased speed of  attention reported by the patients in recent years.

Näkökentän laajuusmittauksia ennen ja jälkeen toispuoleisten ja molemminpuoleisten

asentohoitojen jälkeen Rahkon mittaamana oci potilailla huhti-toukokuussa 2011

age =y sex 1=female 2= male before, after , difference= degrees

age

sex

before

after

difference

72

1

110

180

70

67

1

130

170

40

11

1

90

170

80

50

2

150

180

30

80

1

120

180

60

26

1

160

180

20

8

2

160

180

20

8

1

110

160

50

12

2

120

160

40

13

2

140

180

40

45

1

130

170

40

35

1

160

180

20

30

2

130

160

30

9

2

140

180

40

8

1

110

180

70

35

2

30

160

130

48

1

120

180

60

56

1

90

180

90

31

1

50

170

120

15

2

120

170

50

36

1

80

160

80

52

1

30

50

20

41

1

60

120

60

11

1

80

180

100

75

1

120

150

30

56

1

170

170

0

64

2

70

160

90

36

2

70

150

80

21

1

60

180

120

53

1

50

180

130

42

1

120

180

60

61

2

120

170

50

66

2

120

180

60

Mittaustapa tarkkana näkemisen näkökentälle: runsaan puolen metrin etäisyydellä silmistä sijoitetaan etusormet pystyyn n 90 asteen näkökentän kulmaan.

Kysytään näetkö sormet vai jotain epämääräistä tai suttua ?

Titrataan käsiä siirtämällä kunnes näkee sormet sormina.

Apuna kulma-asteikko vaakatasossa potilaan edessä. Voidaan helpottaa pitämällä nyrkissä olevasta kädestä roikkumassa tumma painava naru ja sijoittamalla keskelle mitta asteikkoa 90 asteen kulmaan.

Visuaalinen arviointi arvioidaan suora kulma keskellä ja joko ++: aa siihen tai 180 asteen kulma ja siitä -- : sta.

Tarkkuuden merkitystä vähentää se että mitataan muutosta samalla henkilöllä suhteellisena.

Niillä , joilla on molemminpuolinen oci, siis hankala huimaus tai luki tai oppimishäiriö, ensin laajenee näkökenttä toiselle puolelle toisen puolen asentohoidoilla, sitten toiselle puolelle vastaavasti toisen puolen asentohoidoilla.

Näillä alkunäkökenttä tarkkana ennen hoitoa on usein aika kapea.

Tekstikehys: CLEAR VISUAL FIELD  BEFORE AND AFTER POSITIONAL TREATMENT  DEGREES
 

 

 

 

Tekstikehys:  

 

Tekstikehys: AFTER

 

Tekstikehys: BEFORE

 

 

 

 

Vuosien kokemukseni perusteella selvän näkökentän laajenemisesta asentohoidolla,( erityisesti Lempert laajentaa vaakasuorassa tasossa, mutta myös muut tarvitaan ), voisi olettaa, että sillä on merkitystä tieliikenteessä. On muistettava myös potilaiden raportoima havainnon nopeutuminen.

In paper 3 the patients reported the increase of subjective clarity, brightness, contrast, intensity of colors and 3-d sight. This is supposed to be a consequence of the increased stability of the eye movements and the disappearence of the saccade disturbances. Instead of picture moving continuously on the retina and being unclear , it is stable and it gets better in every respect.

Because the foveal area movement with saccades makes sharp and coloured visual  area larger, it is essential, that all the movements of eye and all saccades are as accurate as possible. This happens in positional treatment correction of OCI persons including persons with dyslexia or learning disability. It was shown clinically in paper 3  by Rahko  2003 and later 2006 measured by Ram Tsur et al.

One must remember, that simultaneously it is possible exist visual problems of different origin. Thus different types of retinal change patients  may anyhow benefit of increased accuracy and larger visual field etc., if there exists additionally OCI (which is very common) and it is treated properly. I have had that type of patients ,who benefitted considerably of treatment. It helps in dizziness treatment, too    

 The memory gets better and the sight model is more accurate and stable. This is reported  in  testing by all the patients.

The same seems to be seen in the material collected by the author on the effect of OCI treatment on the control of the eye movements. Part of  mild strabismus and heterophoria disappears.

HETEROPHORIA HAS DISAPPEARED ACCORDING TO REPORTS OF PATIENTS. THAT IS NATURAL,WHEN THE MOVEMENTS OF THE EYES ARE REPROGRAMMED WITH THE HELP OF  NORMAL INPUTS OF CORRECTED VESTIBULAR CANALS. THERE ARE OPHTALMOLOGIST MEASUREMENT RESULTS OF THE DISAPPEARENCE OF HETEROPHORIA EVEN OF THE MIDDLE AGED PATIENTS AND THUS THIS IS USEFUL AS A PARTIAL ACCESSORY TREATMENT OF HETEROPHORIA IT REMAINS TO BE SEEN HOW LONG THIS PHENOMENON PERSISTS, BECAUSE HETEROPHORIA SEEMS TO GET MORE DIFFICULT WITH AGEING.

ANYHOW WE MAY STATE THAT VESTIBULAR CANAL POSITIONAL TREATMENT MONO-OR BILATERAL SEEMS TO BE HELPFUL IN SOME AGE PERIOD OF THE PATIENT. TO CLARIFY THE EFFECT A STUDY SHOULD BE PERFORMED.

 IN THE MOST DIFFICULT CASES BILATERAL TREATMENT IS NECESSARY AND MUST BE REPEATED AS OFTEN AS NECESSARY TO MAINTAIN THE SITUATION. ALL THREE VESTIBULAR CANALS MUST BE TREATED ( LEMPERT RAHKO  EPLEY OR SEMONT) TO OBTAIN THE RESULT. TEST WITH RAHKO TEST OF SUPERIOR=ANTERIOR CANAL.

The vision field, visual field, sight field is narrow, but gets normal after treatments. The method is spreading .

There are cases where both sides are affected. It may be suspected, if the treatment result is not good. If the additional warming reaction is seen  after the treatment of the opposite side and the sight gets better in that case.