TENSION NECK(2,3)JÄNNITYSNISKA

SELKÄLIHASTEN JA MUIDENKIN LIHASJÄNNITYS(3)BACK TENSION,  TENSION BACK , TENSION OF THE BACK AND OTHER MUSCLES

         Heti vaakasuoran kaarikäytävän testin kehittämisen alussa kävi esiin, että potilaiden kompensatorinen jännitysniskakipu ja krampit häipyivät. Se julkaistiin 2001. Kun mukaan tuli 1999 superiorisen kaarikäytävän diagnostiikka ja hoito, osoittautui että muuallakin kuin niskassa ja harteissa tapahtui muutoksia vastaavasti.. Kun niska-harteiden ja pitkien selkälihasten vuosikymmenien jännitys poistuu, vartalo asettautuu jälleen luonnolliseen balanssiin eli ryhti suoristuu, pää kohoaa  ja elimistö hakee asennossa sellaisen tilanteen, jossa lihaksiston kuormitus on vähäisin. Kipu laskee noin kolmasosaan .

Relaksoituneessa lihaksessa  tapahtuu vasodilataatio ja verenpaine laskee hieman. Jos se laskee hoitotilanteessa, pumpataan reisi ja pohjelihaksia supistamalla n. 10 kertaa verenpainetta  ylemmäksi. Asentohoidoilla on siis  hyödyllistä vaikutusta verenpainepotilaiden kannalta. Katso liitteenä oleva esitelmä 25.04.2003 Suomen Verenpaineyhdistyksen vuosikokouksesta Finlandia talolla. Verenpainepotilaita pyydetään seuraamaan lääkityksen tarpeen muutosta sitä hoitavan lääkärin kanssa.

Tilanne voi olla molemminpuolinen ja vaatia kummankin puolen hoidon.  Kyseessä ovat kummallakin  puolella kaarikäytävillä sama nestetila ja Hallpiken testi ei ole yhtä herkkä, kuin Rahkon WRW ja Rahkon testi., koska siinä keho makaa tuella ja sen vasteita ei saada esiin. Katso muita vaikutuksia tarkemmin muista osista tätä kotisivua.

The relief of neck muscle tension after the treatments of both horizontal and superior or anterior canals is reported in Clinical Otolaryngology 2002. Later the experience of  some 15000 patients in over 18 years reveals the necessity of the treatment of posterior canal of the same side. The Hallpike test does not always reveal the positive response because of its structure. When body is lying on the bed, its compensatory movements as a response to posterior canal irritation are not possible to see. Anyhow  because the canals share common liquid spaces, there are otoconia even in the posterior canal.

In the most difficult cases the phenomenon may be bilateral, and the treatment of both sides is needed.

The same phenomenon advances through the whole body, if treatment is performed properly. Especially important seems to be sit well supported 2-3 minutes after the treatments to allow the new equilibrium input  model to integrate to the system.

A vasodilatation of some degree follows and the patient experiences warmth.  It can be stated by the others too.

The muscle relaxation advances through the body, the vasodilatation increases blood flow and compensates hypoxia thus decreasing the chronic pains. See further in other parts of this home page.

 The experience during 12 years after the first trial of Rahko wrw test 1998 reveal ,that the relaxation of muscles leads as chain to diminished pain levels irrespective the supposed reasons and origins of the pain. Even a part of atypical neuralgia and other referred pain has diminished or disappeared. The effect  has been very surprising but logical. When treating after each positional treatment the patient sits in a chair  arms supported as long as the pain VAS diminishes. Thereafter the next positional treatment is performed. In the most difficult chronic  cases the treatment must be bilateral. The material was collected early 2000. It was  presented frequently in Finland during recent years to physiatricians and other audiences. Physiotherapeuts in all parts of the country have been educated and trained in the method. They use it with success. TREATMENT

The connection to fibromyalgia: In the material of Tampere University 2004 in 30 patients with fibromyalgia diagnosis the pains VAS dropped to a third and stayed there with daily three canals treatments. The last area, where the pain diminished was musculi serratus in the back. See the corresponding chapter of this home page.     

When the tension of back muscles is relieved, the body posture straightens  to the least loading posture.

The decrease of sympatikotonus and the compensatory alarm reaction has an effect on the general  irritability and  hypertension decrease may occur. Additional support to the mechanism, see Edwards I et al Journal of Neuroscience 2007;27(31):8324-8333