Update and shortcut 2011and 2013, with specially to dyslexia purposes

 

All vestibular canals are in the same liquid space, and thus testing one and treating all on the same side is practical.

The most sensitive test is Rahko test for superior or anterior canal.

Test as follows

Stand upright feet together

Tilt upper torso forwards 30 degrees

Close eyes

Straighten up

Keep eyes closed and stand 30 seconds

Repeat 4-5 times or sufficient amount

At some stage  a slow movement to the right or left is seen; it may be small.

With increasing times, the movement increases (cumulation)

The slow movement indicates the side of treatment, not the fast voluntary compensatory

 

Then the treatment with Lempert,Rahko and Epley treatments of this side is performed.

Look in You Tube Rahko test and Rahko manouver (maneuver)

Sitting in the chair with armrests is mandatory to allow the model fix in the brain system

 

If as in dyslexia cases, the reading speed or reading correctly does not increase, the process is necessary in both

sides of equilibrium canals. Measure before and after the treatment. If necessary treat the other side and the results get better.

 

If initially with good treatment results on one side, the  results decrease, treat both sides. Then the results get to preliminary level. The more difficult situation at the beginning, the more probably bilateral treatment is necessary.

Treat every morning continuously.

 

Generally  the more severe the symptoms are, the more often BPPV is bilateral and must be treated bilaterally.

 

 

 

 

 

 

 

2011 Päivitys  hyvänlaatuisen asentohuimauksen testaus ja hoitopakettiin.

 

Arvoisa OCI tai asentohuimauskoulutukseen osallistunut, sen järjestänyt taho tai yhteistyötaho.

 

          . Koska menetelmät pelkistyvät, päivitys tuli tarpeelliseksi.

            Kun testaus ja hoitoprosessia on viety yleiseen käyttöön, esim aistiperäisen  Luki ja oppimishäiriön hoitoon , on sitä täytynyt  nopeuttaa ja virtaviivaistaa: keskittyä oleelliseen.

            Aiempina vuosina koulutuksessani periaatteena oli testata kaikki kaarikäytävät. Se muuttui.

Koska kaikki kaarikäytävät ovat samassa nestetilassa tasapainoelimessä, riittää yhden testaaminen ja sen löydyttyä kaikkien kolmen kaarikäytävän hoito sillä puolella.

Herkin testi on Rahkon testi superioriseen eli anterioriseen kaarikäytävään. Se tehdään seuraavasti.

Seistään jalkaterät vierekkäin kiinni toisissaan.

Kumarrutaan n 30 astetta lantiosta taittaen eteenpäin

Suljetaan silmät.

Oikaistaan seisomaan suoraan.

Pidetään silmät kiinni ja seistään n 30 sekunttia.

Toistetaan 4-5 kertaa tai riittävä määrä.

Tuloksen arviointi: 30 sekunnin seisomisen aikana alkaa jossain vaiheessa tulla  lievää hidasta kaatamista toiselle sivulle.

Mitä useammin testataan, sitä enemmän  lisääntyy kaatamistaipumus.(kumuloituminnen)

Seurataan siis hidasta liikettä, ei nopeaa tahdonalaista korjausliikettä. Lisää detaljeja ks.  www.kolumbus.fi/tapani.rahko  tai englannin kielisen osion rahko test tai rahko manouver klikkaamalla youtube video.

 

           Sitten hoidetaan Lempertin, Rahkon ja joko Epleyn tai Semontin mukaan kaikki kolme kaarikäytävää siltä puolelta, mihin testi kaataa hitaasti.

Ohjeet saa esim www.readingoci.org  kirjasto-osasta printattavana. Ne näkyvät myös You Tube clippeinä osoitteella Rahko test ja Rahko manouver (maneuver). Hoidon jälkeen käsinojallisessa tuolissa istuminen 2 min on välttämätön. Jos tavoitteena on esim. tules kivun maksimaalinen madaltaminen, istutaan  niin kauan kuin kipuVAS laskee( voi kestää minuutteja) tarkemmin  www.kolumbus.fi/tapani.rahko  Jos esim luki-oppimishäiriötä hoidettaessa lukunopeus tai oikein lukeminen ei tällöin parane, se on merkki molemminpuolisuudesta. Mitataan ennen ja jälkeen hoidon. Tällöin hoidetaan vastakkainenkin puoli, jolloin tulos paranee kokemuksen mukaan.  

 

            Jos hoitojen tuloksen oltua hyvä yhden puolen hoidolla, se heikkenee , kyseessä on molemminpuolinen  OCI eli kaarikäytävän otokonioärsytys. Tällöin tehdään toisenkin puolen hoidot. Se on sitä todennäköisenpää, mitä hankalampi on  vaivan lähtötilanne.

Jatkossa tehdään molempien puolten hoitoja. Jos halutaan maksimaalinen tulos , hoito on joka aamu jatkuvasti.

 

               Mikäli olette ollut järjestämässä koulutusta allekirjoittaneen kanssa, pyytäisin mahdollisuuksien mukaan levittämään päivityksen sähköpostilla tms. osallistuneiden tietoon.

 

 Luki ja oppimishäiriön osalta on uusimmat tulokset systemaattisesta toteuttamisesta ja miten kunnassa menetellään osoitteessa www.readingoci.org . Tarvittavat lomakkeet löytyvät kaksoisklikkaamalla organisaatiokaavion laatikkoja auki. Prosessi on käytössä useassa kunnassa.

 

Muiden hoidettavien ongelmien osalta pätee sama periaate: Mitä vaikeammat oireet ovat, sitä todennäköisemmin kyseessä on molemminpuolinen kaarikäytävä-ärsytys OCI.

 Hoito aloitetaan siitä puolesta, joka on Rahkon testissä positiivinen. Jos tilanne ei korjaudu toispuoleisella hoidolla tarpeeksi, hoidetaan toinenkin puoli. (Rahkon testissä tällöin näkyy myös sille puolelle hiljalleen liikettä.) 

 

 

 

 

 

 

2013 Päivitys  hyvänlaatuisen asentohuimauksen testaus ja hoitopakettiin.

 

Arvoisa OCI tai asentohuimauskoulutukseen osallistunut, sen järjestänyt taho tai yhteistyötaho

NIH:n määritelmä googlesta nro 1  hakusanalla dyslexia.

 

www.ncbi.nlm.nih.gov

Developmental reading disorder, also called dyslexia, is a reading disability that occurs when the brain does not properly recognize and process certain symbols.

 

 Luki- ja oppimishäiriön hoidon peruste on : nähdä samalla kertaa useita sanoja oikein ja nopeasti, mitata se ennen ja jälkeen hoitojen: ymmärtää luettu ja dokumentoida se.  Siksi päivitys tuli tarpeelliseksi.   Katso yllä oleva virallinen dyslexian määritelmä.

Vaivaa on pidetty aivojen rakenteellisena häiriönä. Tämä on kummallista, koska määritelmä ei ota kantaa siihen , mikä dyslexian aiheuttaa. Olen voinut osoittaa jo 2003 Suomen Lääkärilehdessä julkaistussa vertaisarvioidussa artikkelissa, jossa oli myös normaalimateriaaali , että kyseessä on voittopuolisesti aistihäiriöperäinen ohjelmallinen häiriö, joka voidaan korjata. Todistusketju on aukoton ja tulokset koko ajan useissa materiaaleissa keskiarvo + 40% kouluikäisillä, jos asiat tehdään koko ajan ja  oikein. Vertaa tietokoneen toimintaperiaate :ks.kotisivut

            Kun testaus ja hoitoprosessia on viety yleiseen käyttöön, esim aistiperäisen  Luki ja oppimishäiriön hoitoon , on sitä täytynyt  nopeuttaa ja virtaviivaistaa: keskittyä oleelliseen.

Nopeimmin vaikutus näkyy kielissä joissa kirjoitetaan niin kuin äännetään. Jos ero suuri, on ensin opittava, miten lausuttu kirjoitetaan, ennen kuin se tunnistetaan yhtä nopeasti. siis hieman viiveellä, mutta sama metodi toimii.

Aiempina vuosina koulutuksessani periaatteena oli testata kaikki kaarikäytävät. Se muuttui.

Koska kaikki kaarikäytävät ovat samassa nestetilassa tasapainoelimessä, riittää yhden testaaminen ja sen löydyttyä kaikkien kolmen kaarikäytävän hoito sillä puolella.

Herkin testi on Rahkon testi superioriseen eli anterioriseen kaarikäytävään. Se tehdään seuraavasti.

-Seistään jalkaterät vierekkäin kiinni toisissaan.

-Kumarrutaan n 30 astetta lantiosta taittaen eteenpäin

-Suljetaan silmät.

-Oikaistaan seisomaan suoraan.

-Pidetään silmät kiinni ja seistään n 30 sekunttia.

-Toistetaan 4-5 kertaa tai riittävä määrä.

Tuloksen arviointi: 30 sekunnin seisomisen aikana alkaa jossain vaiheessa tulla  lievää hidasta kaatamista toiselle sivulle.

Mitä useammin testataan, sitä enemmän  lisääntyy kaatamistaipumus.(kumuloituminnen)

Seurataan siis hidasta liikettä, ei nopeaa tahdonalaista korjausliikettä. Lisää detaljeja ks.  www.kolumbus.fi/tapani.rahko

 

           Sitten hoidetaan Lempertin, Rahkon ja joko Epleyn tai Semontin mukaan kaikki kolme kaarikäytävää siltä puolelta, mihin testi kaataa hitaasti.

Ohjeet saa esim www.readingoci.org  kirjasto-osasta printattavana. Hoidon jälkeen käsinojallisessa tuolissa istuminen 2 min on välttämätön.

 Jos tavoitteena on esim. tules kivun maksimaalinen madaltaminen, istutaan  niin kauan kuin kipuVAS laskee ( voi kestää minuutteja) tarkemmin  www.kolumbus.fi/tapani.rahko  Jos pahemman puolen hoidon jälkeen kipu VAS:aa jää, hoidetaan toinenkin puoli ja katsotaan kuinka alas kipu VAS laskee.

    Samoin  jos esim luki-oppimishäiriötä hoidettaessa lukunopeus tai oikein lukeminen ei tällöin parane, se on merkki molemminpuolisuudesta. Mitataan lukunopeus ennen ja jälkeen hoidon. Tällöin hoidetaan vastakkainenkin puoli, jolloin tulos paranee kokemuksen mukaan.

Myös mitataan tarkkana näkemisen näkökenttä:Kaikilla lukiihäiriöisillä se on kaventunut, ja nähdään vain osa sanasta tai sana kerrallaan.Tällöin joudutaan rekonstruoimaan edestakaisin lukemalla mahdollinen lause, ja sen ymmärtäminen on vaikeutunut ja hidastunut. Tässä menettelyssä vokaalien paikat ja konsonanttien määrät jäävät epätarkoiksi. Usein tällöin nähdään sanan alku ja arvataan loppuosa tavoiteltaessa normaalia lukunopeutta.

Kun nähdään  useita sanoja samaan aikaan oikeassa järjestyksessä, tajutaan heti lauseen sisältö, sen mieleen painaminen ja sillä prosessoiminen on helpompaa ja nopeampaa. On helpompi lukea, kun näkee. Katso googlesta: dyslexia, visual cognition.

Miten testataan tarkan näkökentän laajuutta:  Pyydetään katsomaan suoraan testaajan kasvoihin.

Asetetaan n etusormet n 20 cm  toisistaan n metrin päähän testattavan nenästä.

Kysytään näkeekö sormet sormina vai suttuna,

Siirretään sormia sivulle, kunnes suttua tai epätarkka sormitus.

Arvioidaan kulma nenään  asteina.

Kun ensimmäisen puolen asentohoidot on tehty: sama proseduuri.

Jos toisella puolella tarkka, toisella suttuinen samalla kulmalla, viittaa molemminpuoliseen OCI:hin ja vaatii molemminpuolisen hoidon.

Tavoitteena ainakin 170 astetta, jos vajaa, treenataan aivokuoren kuvaa kääntämällä silmiä molemmille puolille, ylös, alas muutaman kerran. Katsotaan n  2 min istuessa, mihin asti tarkka näkökenttä laajenee

Jos jää vajaaksi, hoidetaan toinenkin puoli 

  

 

            Jos hoitojen tuloksen oltua hyvä yhden puolen hoidolla, se heikkenee , kyseessä on molemminpuolinen  OCI eli kaarikäytävän otokonioärsytys. Tällöin tehdään toisenkin puolen hoidot. Se on sitä todennäköisenpää, mitä hankalampi on  vaivan lähtötilanne.

Jatkossa tehdään molempien puolten hoitoja. Jos halutaan maksimaalinen tulos , hoito on joka aamu jatkuvasti.

 

               Mikäli olette ollut järjestämässä koulutusta allekirjoittaneen kanssa, pyytäisin levittämään päivityksen sähköpostilla tms. osallistuneiden tietoon.

 

 Luki ja oppimishäiriön osalta on uusimmat tulokset systemaattisesta toteuttamisesta ja miten kunnassa menetellään osoitteessa www.readingoci.org . Tarvittavat lomakkeet löytyvät kaksoisklikkaamalla organisaatiokaavion laatikkoja auki. Prosessi on käytössä kunnissa erittäin  hyvin tuloksin ja uusia tulee  koko ajan.

 

Muiden hoidettavien ongelmien osalta pätee sama periaate: Mitä vaikeammat oireet ovat, sitä todennäköisemmin kyseessä on molemminpuolinen kaarikäytävä-ärsytys OCI, katso  www.kolumbus.fi/tapani.rahko

 Hoito siis  aloitetaan siitä puolesta, joka on Rahkon testissä positiivinen. Jos tilanne ei korjaudu toispuoleisella hoidolla tarpeeksi, hoidetaan toinenkin puoli. (Rahkon testissä tällöin tehtynä näkyy myös usein , mutta ei välttämättä aina,  sille puolelle hiljalleen liikettä.) 

Jos ongelmaa on, soita 0405049223 tai mailaa tapani.rahko@kolumbus.fi  tai tapani.rahko@uta.fi

 

 

          

 

 

 

2014 taskuhoito-ohje     TASAPAINOELIMEN KAARIKÄYTÄVÄ-ÄRSYTYKSEN TESTAUS JA HOITO

Koska kaikki kaarikäytävät ovat samassa nestetilassa tasapainoelimessä, riittää yhden testaaminen

 

           Herkin testi on Rahkon testi superioriseen eli anterioriseen kaarikäytävään ,v 2002. Se tehdään seuraavasti.

Seistään jalkaterät vierekkäin kiinni toisissaan.

Kumarrutaan n 30 astetta lantiosta taittaen eteenpäin

Suljetaan silmät.

Oikaistaan seisomaan ripeästi..

Pidetään silmät kiinni ja seistään n 30 sekunttia.

Toistetaan 4-5 kertaa tai riittävä määrä.

Tuloksen arviointi: 30 sekunnin seisomisen aikana alkaa jossain vaiheessa tulla  lievää hidasta kaatamista toiselle sivulle; lievä tendenssi riittää kertomaan kaarikäytävä-ärsytyksestä.

Mitä useammin testataan, sitä enemmän  lisääntyy kaatamistaipumus.

Seurataan siis hidasta liikettä, ei nopeaa tahdonalaista korjausliikettä.

 

Lisää detaljeja ks.  www.readingoci.org  otsake: testaus              tai        www.kolumbus.fi/tapani.rahko tai Youtubesta:

       lukihäiriön hoito      sekä englanniksi: expansion of precise visual field in dyslexia   .

         Sitten hoidetaan seuraavassa järjestyksessä: Lempertin, Rahkon ja joko Epleyn tai kaularangan ongelmapotilailla Semontin mukaan kaikki kolme kaarikäytävää tässä järjestyksessä siltä puolelta, mihin testi kaataa hitaasti.

Ohjeet saa esim www.readingoci.org  kirjasto-osasta printattavana. Hoidon jälkeen käsinojallisessa tuolissa istuminen 2 min on välttämätön.( Jos tavoitteena on esim. tules kivun maksimaalinen madaltaminen, istutaan  niin kauan kuin kipuVAS laskee( voi kestää minuutteja) tarkemmin  www.kolumbus.fi/tapani.rahko        Jos hoitojen tuloksen oltua hyvä yhden puolen hoidolla, vaikutus heikkenee , kyseessä on molemminpuolinen  OCI eli kaarikäytävän otokonioärsytys. Tällöin tehdään toisenkin puolen hoidot alkuperäisen perään. Se on sitä todennäköisenpää, mitä hankalampi on  vaivan lähtötilanne.

Jatkossa tehdään tällöin molempien puolten hoitoja. Jos halutaan maksimaalinen tulos , hoito on kaikkiin kaarikäytäviin hoitopuolella joka aamu jatkuvasti. Osan kaarikäytäviä hoidoilla saadaan yleensä vajaa tulos

 

Tapani Rahko Dos.LKT    e-mail tapani.rahko@kolumbus.fi tai tapani.rahko@uta.fi

 puh. +358405049223  

 

 

 

 

 

 

 

TARKENTAVIA OHJEITA KÄYTÄNNÖN SUORITUKSEEN

 MITEN TESTATAAN LUKUNOPEUS

1.              Lukupöytä, hyvä valaistus, Materiaalina: Tutu-kettu  10 vuotiaaksi. Sitten Pietari Kylliäinen

2.              Jos lukee yli 100 tavua/  ½ min TUTU kettua, vaihda Pietari Kylliäiseen

3.              Sano : Lue alusta ääneen .Vedä  teksti näkyviin  , A4 pois päältä.

4.              Kello alkaa käydä silloin kun teksti näkyy.

5.              30 sek: Kiitos

6.              Laske tavut , laske väärin sanotut sanat, korjatut ok

7.              Ei uusia yrityksiä .

8.               

MITEN TESTATAAN RAHKON TESTI

 

Testaa, seiso suoraan edessä, näet pienetkin muutokset

 Seistään jalkaterät vierekkäin kiinni toisissaan.

Kumarrutaan n 30-40 astetta lantiosta taittaen eteenpäin

Suljetaan silmät.

Oikaistaan seisomaan suoraan. Kädet vapaana, ei kiinni vartalooon puristettuna.

Pidetään silmät kiinni ja seistään n 30 sekunttia.

Toistetaan 4-5 kertaa tai riittävä määrä.

Tuloksen arviointi: 30 sekunnin seisomisen aikana alkaa jossain vaiheessa tulla  lievää hidasta kaatamista toiselle sivulle.

Mitä useammin testataan, sitä enemmän  lisääntyy kaatamistaipumus.(kumuloituminnen)

Seurataan siis hidasta liikettä, ei nopeaa tahdonalaista korjausliikettä.

 

MUUTA HUOMIOITAVAA KÄYTÄNNÖN HELPOTTAMISEKSI

 

                 9, Sitten hoidetaan Lempertin, Rahkon ja  Epleyn  ohjeen mukaan kaikki kolme kaarikäytävää siltä puolelta, mihin testi kaataa hitaasti. Kirjasto, www.readingoci.org. Printtaa ja niputa valmiiksi etukäteen.

              10. Käytä sopivaa laskettava pääty tutkimuspöytää tai patjoja. Epleyssä roikuttamisen sijasta n 3 cm tyyny harteiden alla sopivalle pään asennolle. 

                Laita potilasohjenippu, oikea lempert rahko epley tai vasen lempert rahko epley tuolille viereen tai hyvin näkyviin avuksi.

Keittiökello, 3e tms, seinälle esim lapsen jalkopään puolelle tai hyvin näkyviin työasennossasi.

                11.Seiso mieluummin pääpuolella, ja voit tukea lapsen päätä tarvittaessa.( nopeat liikkeet, varo!!) Jos pää tekee pientä liikettä tai pyörittää, lukitse pään  asento ja pyydä kertomaan kun lakkaa. Pidä 5 sek sen jälkeen tuki, sitten pois. Kysy onko pyöritys loppu. Tarvittaessa uudelleen. ( pään liike generoi ärsykettä korjatessaan häiriötä, kunnes se lakkaa.)

Jos lukunopeus tai oikein lukeminen ei parane, se on merkki molemminpuolisuudesta.  Tällöin hoidetaan vastakkainenkin puoli, jolloin tulos paranee .

                 12.Tuolissa istuessa käsinojat tärkeää! Voit kysyä: valo väri tarkkuus näkökentän laajuus, syvyysnäkö muutokset, kokeile kaulalta lempertin jälkeen, lämpeneekö

                 13. Kun tehty asentohoidot, uusi lukeminen . Eri paikka esim. toiselta palstalta. Näytä sormella alkupaikka. Alussa lukeminen voi olla kompurointia, koska näkömalli on uusi; jos ei nouse heti lukunopeus, uudelleen

                 14. Vanhempien testaus, ohjeista vanhemmat.

                 15.Kirjaa tulokset : lomake prosessikaavion  viimeinen suorakulmio klikkaamalla.

                 16. Kiitos! Jos tulee  kysyttävää soita 0405049223 ,puhelin aina auki.

 

            Jos hoitojen tuloksen oltua hyvä yhden puolen hoidolla, se heikkenee , kyseessä on molemminpuolinen  OCI eli kaarikäytävän otokonioärsytys. Tällöin tehdään toisenkin puolen hoidot. Se on sitä todennäköisenpää, mitä hankalampi on  vaivan lähtötilanne.

Jatkossa tehdään molempien puolten hoitoja. Jos halutaan maksimaalinen tulos , hoito on joka aamu jatkuvasti.

 

               .

 

 Luki ja oppimishäiriön osalta on uusimmat tulokset systemaattisesta toteuttamisesta ja miten kunnassa menetellään osoitteessa www.readingoci.org . Tarvittavat lomakkeet löytyvät kaksoisklikkaamalla organisaatiokaavion laatikkoja auki