Fysioterapeutti Terttu Palovaara    
Etusivu

Palvelut Tilat Yhteystiedot

Olen toiminut fysioterapeuttiyrittäjänä vuodesta 1988 lähtien ja toimin Jyväskylän, Muuramen ja Korpilahden alueilla. Tarjoan fysioterapiapalveluita lapsille ja nuorille, joilla on neurologisia sairauksia, tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja/tai kehitysvammaisuutta ja vaikeavammaisuutta sekä näistä johtuvia toimintakyvyn ja liikkumisen vaikeuksia.  

Fysioterapiaa tarjotaan asiakkaille lääkärin lähetteellä, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, keskussairaalan ja Kansaneläkelaitoksen maksusitoumuksilla sekä itsemaksaville asiakkaille. Fysioterapia toteutetaan kuntoutussuunnitelman tai lähetteen mukaisesti lapsen tai nuoren kotona, koulussa, päivähoidossa sekä fysioterapeutin vastaanottotiloissa. Fysioterapian tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä (perhe, koulu, päivähoito) ja kuntoutuksen ohjauksesta vastaavan tahon kanssa. Fysioterapiassa tuetaan asiakkaan kokonaiskuntoutusta.

Fysioterapia ja allasterapia ovat asiakkaalle maksuttomia, mikäli ne ovat Kelan järjestämää ja rahoittamaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiaa (aik. vaikeavammaisten avoterapiaa), katso Kelan avoterapiastandardi, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat.

Terttu Palovaara

Fysioterapeutti Terttu Palovaara:

  • Fysioterapeutti (v.1982), erikoistumisopinnot (v.1985, sisätautien ja lasten neurologinen fysioterapia)

  • Terveydenhuollon maisteri (v.1991, pääaine: fysioterapia)

  • NDT, Bobath-terapeutti (v.2006, CP-lasten kuntoutus)

  • NDT, Bobath-vauvakurssi (v.2013, vauvaterapiaa)

  • Lisäopintoina erityispedagogiikkaa, tukiviittomia, viittomakieltä, allasterapiaa, faskiakäsittelyt, kinesioteippaus, nivelten mobilisointi, perehtyneisyyttä erityisesti kehitysvammaisuuteen ja harvinaisiin sairauksiin

 

 
 
Fysioterapeutti Terttu Palovaara Suomen Fysioterapeuttin Yrittäjäjäsen