Keep A Knockin' (Richard Penniman)

Keep a knockin' but you can't come in,
Keep a knockin' but you can't come in,
Keep a knockin' but you can't come in,
Come back tomorrow night and try it again.

You said you love me and you can't come in,
You said you love me and you can't come in,
You said you love me and you can't come in,
Come back tomorrow night and try it again.

Back