Risti

TIEKE @-A-AB Työvälineohjelmistot Julkaisuohjelmistot Verkkojulkaisuohjelmistot
Moduli 1 Yhteiskäyttö Yhteiskäyttö Yhteiskäyttö
Moduli 2 Tekstinkäsittely Esitysgrafiikka PDF-tiedostot
Moduli 3 Taulukkolaskenta PDF-tiedostot Multimedia
Moduli 4 Esitysgrafiikka Taitto, Vektorigrafiikka Verkkojulkaisu
Moduli 5 Tietokannat Kuvankäsittely Tietoliikenne