VETH peruskurssi

MAPA-Finland Väkivaltatilanteiden Ehkäisy ja Turvallinen Hoito (yht. 40 tuntia) 

TEORIA (yht. 8 tuntia)

Instruktio

Haastava ja uhkaava käyttäytyminen
- käsitteet

Henkilöturvallisuus: Aggression ja väkivallan hallinta organisaatiotasolla

Kohtuullinen voimankäyttö
- käsitteet
- hätävarjelu ja voimankäyttö
- suositukset

Lain antama oikeusturva ja perusteet fyysiselle rajoittamiselle väkivaltatilanteissa
- ihmisoikeudet ja perustuslaki
- lastensuojelulaki
- mielenterveyslaki
- ammatillinen vastuunalaisuus
- työturvallisuuslaki

Arvoperusta ja ammatillinen vastuu

Syitä aggression ja väkivallan esiintymiselle

Aggressiivisen tapahtuman malli
- vihan tunteiden ja aggression kehittyminen, ilmaiseminen ja tukahduttaminen

Potentiaalisen väkivallan riskitekijät ja riskin arviointi
- taustatekijät ja välittömät laukaisevat tekijät

Ennaltaehkäisyn välineet
- Boettcher´in yksilölliset tarpeet
- portaikkomalli

Stressireaktiot
- mahdolliset reaktiot uhkaavassa tilanteessa ja niiden ehkäisy

Irtautumistaitojen käytön periaatteet

Turvallisemman kiinnipitämisen pääperiaatteet

Vähiten rajoittava puuttuminen
- mukana tilanteen laajenemista estävien taitojen käyttö

Vähiten rajoittava kiinnipito
- mukana tilanteen yltymistä estävien taitojen käyttö

Kivun aiheuttaminen rajoittamistilanteessa
- välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset

Potilaan suojeleminen vahingoilta
- fyysiseen rajoittamiseen kiinnipitämällä liittyvät riskit
- toimintasuositukset

Interventiomenetelmien kehittäminen

Trauman jälkeinen tuki ja väkivallan seuraukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Klikkaa kuvia suuremmaksi ]

Kiinnipito ja kuljettaminen seisten Kiinnipito istuenKiinnipito istuen Kiinnipito selinmakuulla  Kiinnipito päinmakuulla 

KÄYTÄNTÖ (yht. 32 tuntia)

Irtaantumistaidot:

                      - käsiotteista vapautuminen

                      - vaateotteista vapautuminen

                      - hiusotteista vapautuminen

                      - syliotteista vapautuminen

                      - kuristusotteista vapautuminen

                      - maassa puolustautuminen  

                      - toimiminen hyökkäystä vastaan ja tilanteesta irtautuminen

                      - avustavat toimet 1-2 henkilön toimesta hyökkääjän irrottamiseksi hyökkäyksen kohteeksi joutuneesta henkilöstä eri tilanteissa                             

Fyysisen rajoittamisen taidot (2-4 henkilöä):

                       -kiinnipito istuen – lähestyminen ja otteet

                       -kiinnipito seisten – lähestyminen ja otteet

                      - rajoitettavan henkilön kuljettaminen ja otteet kuljetettaessa

                      - kiinnipito maassa – otteet päinmakuulla ja selinmakuulla

                      - ohjaaminen seisaalta maahan – päinmakuulle ja selinmakuulle

                      - ohjaaminen ylös maasta – päinmakuulta ja selinmakuulta

                      - rajoitettavan henkilön kääntäminen – päinmakuulta selinmakuulle ja päinvastoin

                      - rajoittavien henkilöiden vaihtaminen kiinnipidon aikana – istuen, seisaallaan ja maassa

                      - tilan hallinta - esteiden ohittaminen ja ovista kulkeminen

                      - vuorovaikutus rajoitettavan henkilön kanssa ja tilanteen johtaminen

                      - tilanteen hallinta – kokonaisuuksien hallinta ja demonstratiiviset harjoitukset

Erityistilanteet:

                      -suljetun käden avaaminen ja esineiden poistaminen kädestä tarvittaessa kiinnipidon aikana

                      - sängyssä kiinnipitäminen – otteet ja sänkyyn selinmakuulle ohjaaminen

                      - vaatetuksen vähentäminen ja poistaminen rajoitettavalta henkilöltä

                      - lääkityksen turvallinen antaminen rajoittamisen aikana – istuen, päinmakuulla ja selinmakuulla