Alkuun
Mysteerikoulu
* Kuukausikirjeet
Oheistekstejä
  -merkityt
tulossa

MysteeriKoulu

Ajattoman Viisauden Traditio kertoo meille, että planeettamme Henkinen Hierarkia perustettiin noin kahdeksantoista miljoonaa vuotta sitten Valo-olentojen yhteistyöllä, joita stimuloivat energiavirrat Siriukselta, meidän Auringostamme sekä Venukselta. Aina siitä ajasta alkaen ns. ”Suuri Opetus” on ollut Maan ihmiskunnan henkisenä ohjenuorana. Tämä Opetus tunnetaan nimellä ”Ajaton Viisaus” ja se on aina ollut jossain muodossa olemassa ihmiskunnan saavutettavissa.

Traditio kertoo meille, että Atlantislaisen sivilisaation (joka edelsi nykyaikamme sivilisaatiota) aikana oli suuri sota. Tänä ajanjaksona Henkisen Hierarkian jäsenten oli pakko vetäytyä sisemmille tasoille vieden näin mukanaan monia aspekteja Ajattomasta Viisaudesta kauemmas ihmiskunnan ulottuvilta. Muinaiset mysteerikoulut, jotka opettivat Ajatonta Viisautta, ja joista myöhemmin kehittyivät salaseurat, mutta joista tavallinen kansa ei enää ollut tietoinen.

Siitä alkaen, johtuen tietämättömyydestä, ihmiskunta on kärsinyt paljon, mutta on nyt uudelleen valmis suuntautumaan kohti Valoa. Suuret Syklit ilmaisevat, että on tullut jälleen aika Mysteerien Paluulle ihmiskunnan tietoisuuteen. Ikiaikainen Ajaton Viisaus on jälleen ilmaantunut monien kirjojen välittämänä. Viisauden Mestarit lähentyvät ihmiskuntaa ja valmistautuvat vapauttamaan, ihmiskunnan historiassa vertaansa vailla olevan, Valon virran.

Pohjolan Valon MysteeriKoulu on osa Mysteerikoulujen muinaista ketjua ja (monien muiden sellaisten koulujen kanssa) tekee nyt oman osansa, viedäkseen kauan kätkettynä ollutta Muinaista Viisautta eteenpäin. Pyrkimyksemme on opettaa ja levittää tietoa Ajattomasta Viisaudesta Suomessa ja yleensä Pohjois-Euroopassa.

Mysteerikoulutraditio on miljoonia vuosia vanhaa – ikiaikaista. Mutta jotkut periaatteet pysyvät aina samoina. Vain ne, jotka todella haluavat palvella kanssaihmisiään, voivat päästä ehdokkaiksi todelliseen Mysteerikouluun. Kaikki oppiminen, koko kapasiteetin ja kykyjen kasvattaminen, joka tapahtuu Mysteerikoulussa, on tinkimättä uhrauksista, tarkoitettu ihmiskunnan kohottamiseksi ja parantamaan planeettamme kaikkien olentojen elämänlaatua.

Todellinen koulutus on pitkä ja vaikea. Meditaatioharjoitukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Pohjolan Valolla (toimien vahvasti Seremoniallisen Magiikan ja Järjestyksen Seitsemännen Säteen alaisuudessa) on erityisen seremoniallinen lähestyminen meditaation opiskelemiseen. Tarvitaan myös syvällistä opiskelua, johon myös keskitymme. Palvelemisen tärkeys on syvällä perusajattelussamme. Jokainen Mysteerikouluun osallistuja löytää itse parhaiten oman tiensä palvella. Pohjolan Valon rituaalipalvelukset ja pyhät seremoniat tarjoavat ryhmätyö-metodin uuden ja lähestyvän Seitsemännen Säteen Ajan periaatteiden mukaisesti.

Pohjolan Valo tarjoaa meditatiivista ja akateemista koulutusta kiinnostuneille, mutta Pohjolan Valon MysteeriKoulun tulevilta jäseniltä odotetaan kuitenkin vielä jotain enemmän – epäitsekästä omistautumista Suomen Kansallissielulle, ja mikä vielä tärkeämpää, Ihmiskunnan Sielulle. Kun sellainen epäitsekäs omistautuminen on olemassa, henkilö on täyttänyt olennaisimman vaatimuksen Mysteerikoulujen jäsenyydelle.

Todelliset Mysteerikoulut ovat vielä satojen vuosien päässä. Tänään me vasta harjoittelemme ja valmistaudumme aikaan, jolloin planeetan Henkisen Hierarkian todelliset jäsenet ohjaavat Muinaisia Mysteereitä. Voimme kuitenkin tehdä paljon jo nyt. Pohjolan Valo toivottaa tervetulleeksi Pohjolan Valon MysteeriKouluun kaikki ne, jotka janoavat palvella kanssaihmisiään (Mestarinsa esimerkin mukaisesti), niin että se, jonain päivänä, johtaa Valaistumiseen ja Vihkimyksiin Elämän Todellisessa Mysteerikoulussa.