Alkuun
Pohjolan Valo
* Logo ja
Symbolit
Pohjolan Valon ystävät
FAQ:
* Mitä ovat
Palvelukset
* Mitä ovat
mietiskelyt
Kolmio:
Mietiskely-
Palvelu-
Opiskelu
* Tervetuloa
 

-merkityt
tulossa

Pohjolan Valo ry

Pohjolan Valo on ihmisessä olevan Hengen ja Sielun Valo, Kristustietoisuus, joka nousee Pohjolasta, pohjoisen suunnasta, kun ihminen ja/tai kansakunta kääntyy Polulle kohti henkistä Todellisuutta – kohti henkistä kotiaan.

Pohjolan Valo ry. on perustettu tukemaan henkisen kasvun nousua ja tietoisuuden kohoamista, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Pyrimme rakentamaan siltoja henkisten työntekijä-ryhmien välillä, jotka tunnustavat ihmisten veljeyden ja yhteisen alkuperän todellisuuden kaikkien luotujen olentojen välillä ja jotka haluavat auttaa ns. Suuressa Työssä Kristuksen Tien valmistamisessa. (”Minä Olen Maailman Valo”).

Pohjolan Valo ry. pyrkii virittäytymään planeettamme Henkisen Hierarkian energioihin, suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Hierarkia on ”Planeettamme Sisäinen Hallitus”, joka koostuu henkisesti kehittyneistä sieluista, jotka ovat voitokkaasti läpäisseet kaikki ihmisperheessä kohdattavat koetukset ja testit. Hierarkialle on annettu monta nimeä. ”Suuri Valkoinen Veljeskunta” on yksi niistä. Muita nimiä ovat mm. ”Universaalinen ja Voittoisa Kirkko”, ”Järjestyneiden ja Valaistuneiden Sielujen Seura” ja ”Suuri Ashram”.

Henkisen Hierarkian ihmiskunnalle antama Opetus tunnetaan nimellä ”Ajaton Viisaus”. Tämä Viisaus on kaikille ymmärrettävää, ei dogmaattista, ilmentyen eri muodoissaan lukemattomissa rodullisissa, etnisissä ja kansallisissa traditioissa kaikkialla maailmassa.

Meidän tarkoituksenamme on edesauttaa Ajattoman Viisauden ymmärtämistä ja toteuttaa sitä käytännössä mm. seremoniallisten palvelusten, meditaation ja opiskelun kautta. Pohjolan Valo ry:n ulkoisena keskuspaikkana on ”Rauhanlinna”. Olemme tietoisia suuresta ja kauniista Rauhasta, joka jonain päivänä tulee vallitsemaan ihmiskunnassa ja Maaplaneetalla.

Koska Pohjolan Valo ry. on juuriltaan suomalainen organisaatio, olemme kiinnostuneita Kalevalan – Suuren Suomalaisen Kansalliseepoksemme – syvällisestä okkultismista ja sen läheisestä yhteydestä ihmiskunnan ja planetaarisen historian moniin Viisaustraditioihin.

Pohjolan Valo on Valo, joka nousee pohjoisesta, jonka pienenä osasena toimii myös Pohjolan Valo ry. Meidän ei tule sekoittaa organisoitunutta ryhmää paljon suurempaan ja täydellisempään Pohjolan Valo-ideaan. Pekka Ervast ja monet muut näkijät ja tietäjät ovat maassamme ja pohjoismaissa puhuneet Valosta, joka nousee Pohjolasta. Haluamme toimia tuon nousevan Valon puolesta, tukien sitä kantamalla oman osamme tästä Työstä.