SERVICEBOSTÄDER I ESBO
F Ö R   D E   G Y L L E N E   Å R E N
 

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller servicehuset Tunaberg. Servicehuset är planerat av Eriksson Arkitekterna Ab och inledde sin verksamhet den 1 september 1996. Den 1.2.2011 öppnade stiftelsen vårdhemmet Tunaro i Kilo på Kiloberget 7.

Lediga lägenheter

Kontakta Mona Sandberg om lediga lägenheter i servicehuset.

Lediga tjänster

Tunaro vårdhem har
  lediga närvårdartjänster

Kontakta föreståndare Mona Sandberg 050 520 2700

Tunaberg-broschyr

Tunaberg  Tunaro  Info
Adress Telefon Fax
Framnäsängen 4
02230 ESBO
09 881 1026
050 520 2700
09 881 1042
 
Internet www.tunaberg.net
e-post mona.sandberg@tunaberg.net