LEHDISTÖTIEDOTE 7.6.2016: Kaltiomaan uusi kirja (TIEDOTETTA VOI MYÖS JAKAA JA EDELLEENLÄHETTÄÄ)

 

Arvoisa lehdistön edustaja!

 

Julkaisen omalla nimelläni Tarja Kaltiomaa e-kirjoja aiheena kristillinen filosofia (Elisa Kirja 2013 ja 2016). Käsittelen kristillisyyttä länsimaisen talouden ja elämäntavan perustana lähinnä elämäntapafilosofiselta kannalta ja vain sivuan uskontoaspektia. Tämä perusfilosofia taustana olen yleiseen keskusteluun tuonut uuden kirjan nimeltään ”Ruusunmarjoja piikkipensaissa – Vuoropuhelu Simonen kanssa”.

 

Vaikka emme julkisessa keskustelussa eläkään kuuminta naisdebatin aikakautta nykyään, naisten ja miesten tulisi ehkä tiedostaa seikkoja, jotka vaikuttavat myös nykyiseen suhtautumiseemme miesten ja naisten tasa-arvoon avioliitossa ja muihin arkeen vaikuttaviin seikkoihin. Kirjassa luotsaan läpi ranskalaisen kirjailijan ja filosofin Simone de Beauvoirin tuotantoa ja heijastan näkemyksiä omiin kirjoihini ja teorioihini ihmiselämästä. Ihmiselämää koskee lainalaisuudet, joiden tietäminen ei tavallisesti yllä keskusteluihin. En tietenkään pyri kirjoillani siihen, että lopullinen sana olisi sanottu, vaan tuon ne jatkuvan keskustelun ja näkemyspiirin tietoon. Filosofinen keskustelu käydään usein kirjojen avulla. Jokainen kirja tuo keskusteluun oman aikansa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa syntyneen näkemyksen. Naisten asema yhteiskunnassa on parantunut huomattavasti eikä de Beauvoirin vaikutus siihen ole ollut vähäinen.

 

Kirjassa käsittelen tietenkin tasa-arvokysymyksiä, mutta nostan ne tulevaisuusodotuksia vastaan. Molemmilla sukupuolilla ihmislajissa on oma tarkoituksensa tulevaisuuden tuottajina. Tämä asia ei saisi jäädä liikaa usein lyhytnäköisten sukupuolisten valtapyrkimysten varjoon. Lisäksi tuon esille elämänlaatu-kysymyksen. Länsimaissa molempien sukupuolten elämänlaatu huomioidaan yhteiskuntaa hallinnoitaessa. Tämä on myös tärkeä asia myös tulevaisuudessa.

 

Toivotan tervetulleeksi lukijana ja keskustelijana julkisuudessa. Elisa Kirja –palvelu löytyy verkosta hakuohjelma Googlen® avulla.

 

Ystävällisin terveisin,

Tarja Kaltiomaa

Kirjailija

Espoo