Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201210021049


 

 

Vapaus aatteena

 

Vapaus on erilainen eri maailmoissa.

 

Ihmisen aatteena vapaus on yksi vaikeimmista opittavana olevista aatteista.

 

Vaikeus ei ole este, vaan ehkäpä hidaste.

 

Vapauden saavuttamiseen yksilötasolla kestää ihmisenä jopa miljoonia vuosia jopa tuhansia vuosia jopa satoja vuosia jopa kymmeniä vuosia

 

tai se voi jo olla.

 

?

 

Vapaus on ihmisellä sisäinen tunne.

 

Ehkäpä on niin että vapaalla ihmisellä ei pääsääntöisesti ole kiire minnekään, ihmisenä vapaa ihminen hyväksyy ihmisyytensä — oman ja toisten ihmisyyden.

 

Vapaus ihmisenä on yksilön vapautta.

 

Vapaus kansakuntana? tarkoittanee hyvää kulttuuria, sivistystä ja taloutta, jotta kansakunta voi hyvin.

 

Kansat pysyvät aloillaan, johtajansa kulkevat kulkujaan,

 

ollessaan kansansa parissa viihtyvät aloillaan,

 

kotonaan,

 

vapaasti kulkien kulkujaan.

 

Vapauden voi oppia ja omaksua ihmisenä -

 

jotta ihmisenä voi omaksua ja oppia vapauden, on opittava usko, on opittava toivo, on opittava rakkaus, on opittava luottamus, epäilyskin, on opittava rauha ja ilo, on opittava kärsivällisyyttä, sivistystä, lukemaan, kirjoittamaan, on opittava ystävyys, ystävällisyys, on opittava kunnioitus ja nöyryys, on opittava perhe-elämä, on opittava tuntemaan sukunsa,

 

on opittava istuttamaan puu, aina uusi.

 

On opittava luottamaan jatkuvuuteen, on osattava arvostus

miestä kohtaan,

naista kohtaan,

 

nähtävä kauneus kauneutena, jossa hyväksytään tarkoituksellisuus, joka muuttuu vuosisadoissa...

 

...avaruudessa

 

tähti tuikkii yössä

ei voi kiitää sitä kohti suoraan

 

vaan kenttätuntemus auttaa

 

hyvien pyrkimysten ja tarkoitusten saavuttamisessa.

 

Vapaus saavuttaa jotakin — niin siis tahto — motivaatio on tärkeää, arki, arjen miellyttävyys auttaa saavuttamisessa, auttaa missä tahansa.

 

 

 

 

 

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa