Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201010251450

 

 

Arvo ja arvostus

 

Kristillinen filosofia tarkastelee ihmisen arvoa ja ihmisyyden arvostusta välttämättömänä asiana. Ihminen olentona on arvokkainta luomakunnassamme. Joskus tuntuu, että kun ihmisyys on saavutettu, ei sille kuitenkaan osata antaa arvoistansa arvoa. Tämä näkyy monella tavalla nykyihmisen elämässä edelleen, mutta jos asiaa tarkastelee historiallisella aikajanalla, ihmisen arvostaminen on lisääntynyt huikeasti kristittyjen alueilla. Edistystä siis on tapahtunut.

 

Ihmisyyden arvostaminen on oikeastaan jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia samalla, kun se on myös yhteisöllinen asia. Yhteiskunnassa, jossa ihmisistä pidetään huolta ja ihmiset näkevät runsaasti vaivaa toinen toistensa hyvinvoinnin suhteen, arvostus on korkeata.

 

Kun ihminen varttuu aikuiseksi kodissa, jossa jokainen perheenjäsen huolehtii toinen toisistaan, itsensä arvostamiseen kasvaa vahva perusta. Kun ihminen luonnollisella tavalla oppii arvostamaan itseään, hän ei kovin helposti lankea niihin elämän ansoihin, joissa itsensä ja toisten ihmisen arvostus ei ole kovin vankkaa.

 

Kristityt ihmiset ovat aina tukeneet perhearvoja uskollisuutta, lojaalisuutta ja toinen toisistaan huolenpitoa. Tämän on hyvä näkyä lasten kasvatuksessa ja nuorten tukena heidän itsenäisyyteen varttumisen aikoinaan. Itsensä arvostamiseen liittyy perinteinen seksuaalisen identiteetin puhtauden arvostaminen. Ihmisen, ei miehen eikä naisen, pidä ryhtyä läheisyyteen toisen ihmisen kanssa ilman avioliiton suojaa. Tämän lisäksi on tarpeellista varjella kaikkia lapsia seksuaalisuudelta.

 

Uskon, että perhekasvatusta tarvitaan kipeästi edelleen eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Kouluopetuksessa perhekasvatus on varmasti tuloksekkainta. Pyrkimyksenä voisi olla, että nuoret solmisivat turvakseen ja perheen turvaksi aidon avioliiton ja myös että avioliitot kestäisivät elämän ajan ja vähintään niin kauan kuin perheen lapset aikuisia tarvitsevat suojakseen. Avioliiton kestävyys vaatii runsaasti elämäntaitoja, joita kartuttamisessa ja joiden omaksumisessa olisi hyvä tietää jo nuorena, minkälaisia elämäntaitoja tarvitaan. Elämän arvostaminen on itsensä arvostamista ja omien läheisten arvostamista. Ihminen pystyy parhaiten huolehtimaan elämän tuomista velvoitteista, kun hänen ihmissuhteensa ovat kunnossa.

 

Kun tarkastelee iltapäivälehdistön kertomaa nykyisistä ihmissuhteista, mieleen nousee oikeastaan vanha varoitus nuorille naisille. Minkä vuoksi ryhtyisi vapaavuoteeseen  hetken hurman ajamana kantaen yksinään elämän velvoitteen taakkaa yksinhuoltajana, kun voisi maltilla ja arvokkuuden säilyttäen saavuttaa elämänikäisen turvan puolison kanssa. Naisen kannattaa arvostaa itseään ja odottaa kosintaa ja avioliiton solmimista ja miehen kannattaa arvostaa itseään ja keskittää voimavaransa aidon rakkauden varaan.

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa