Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1202001111213

Kirjoitus on myös Uusi Suomi –verkkolehden Vapaavuoro-palstalla.

 

 

Hyvät ihmissuhteet, hyvä elämä

 

Elämä jatkuu, ihmisiä kuolee ja syntyy. Nykyaikainen tiedotusilmapiiri on melko vapaamielistä. Olen usein ajatellut, että kirjailijat ja tietäjät kirjoittavat kirjojaan, jotka täyttävät kirjahyllyjä, mutta kaikki tuo tieto on kuin piilossa, jos sitä ei jatkuvasti toimiteta uusien ihmisten tiedoksi. Siinä tulevat kuvaan toimittajat, joiden työ on ensiarvoisen tärkeää kertoa ihmisille sekä uusia että vanhoja asioita jatkuvasti. Television katsojina ja kirjojen lukijoina on aina uusia sukupolvia. Toimittajilla – tiedon välittäjillä – on suuri vastuu sen suhteen, mikä on milloinkin tiedotusilmapiiri ja siitä mitä ihmiset yleisesti pitävät oikeana ja tärkeänä.

 

Ihmissuhteet saattavat olla lapsille ja nuorille hyvin hämmentävä asia. Lapsi ja nuori peilaa kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa itseensä ja saattaa olla epätietoinen omasta oikeudestaan koskemattomuuteen etenkin, jos tiedotusilmapiiri on seksuaalinen, kuten se on jo pitkään ollut. Miten muistetaan kertoa lapsille ja nuorille, että seksuaalisuus ei ole heille tarkoitettua läheisyyttä, vaan läheisyys kuuluu olla hartiahalauksen tasolla. Suomessa laillinen suojaikäraja on 16 vuotta, mutta se ei tarkoita ikää, jonka jälkeen seksuaalisuus olisi välttämätöntä tai edes suotavaa. Seksuaalisuus kuuluu aikuisille ja lupa siihen on avioliitto miehen ja naisen välillä. Sitä ennen ei ole velvollisuutta seksuaaliseen kanssakäymiseen.

 

Kristillisyydessä on perinteisesti noudatettu pidättyvyyttä ihmissuhteissa. Perinteellisesti naisen koskemattomuutta on varjeltu ja vasta avioliitto on lupa läheisyyteen. Tällä perinteellä on pitkät juuret myös suomalaisten ihmissuhteissa vanhastaan.

 

Vanhempien pitäisi tämä edellä mainittu asia kertoa nuorilleen ja myös lapsille. Ihmisellä on oikeus varjella terveyttään. Sukupuoliterveys on tärkeä asia myös perheen perustamisen vuoksi. Avioliittokuulutuksien tarkoituksena on ennalta estää kahden liian läheistä biologista sukua olevien avioituminen. Avioliittoa ei yleensä kannata solmia niiden kesken, jotka ovat varttuneet sisaruksina tai ovat sukulaissuhteiltaan sisaruksia. Vaikuttaa siltä, että insestistä ja sukurutsasta on lainsäädännöllisiä epäselvyyksiä, kun asiaa tiedustelee internetin hakukoneella. Insestin ja sukurutsan pitäisi olla lailla kiellettyä, joten siinä on lainsäädännöllinen aukko. Asian käsittely on luultavasti niin arkaluontoista, että siihen ei ole vielä ryhdytty julkisesti ja kansanedustuslaitoksen toimesta. Sukurutsa ja insesti pitäisi lailla kieltää sen vuoksi, että läheiset sukulaissuhteet mahdollisen raskauden vuoksi saattavat aiheuttaa vammaisuutta ja epämuodostuneisuutta sikiöissä. Ei ole normaalia ryhtyä sukupuoliseen suhteeseen lähisukulaisten kesken. Näistä suhteista saattaa olla seurauksena muitakin kuin fyysisisä seurauksia, nimittäin mielenterveydellisiä ongelmia ja häpeilyä. Mikä aiheuttaa häpeilyä ja salailua, ei yleensä ole ihmisenä oikein. Asioiden käsittely aiheuttaa elämässä alisuorittamista, kun niiden käsittely on lähes ylivoimaista. Ihmisen onnellisuus ja tuottavuus elämässä kärsii.

Avioliitto on tarkoitettu koko elämän kestäväksi yhteiseksi miehen ja naisen väliseksi taipaleeksi. Yhdyntä miehen ja naisen kesken saattaa johtaa naisen raskauteen. Toisiaan rakastavien ihmisten asiana on huolehtia toisistaan ihmisinä. Sen vuoksi yhdyntä kuuluu avioliittoon, siitä johtuvien seurausten kuuluu olla yhteisenä huolena. Ihmissuku jatkuu nimenomaan syntyvyytenä ja hyvässä yhteiskunnassa huolehditaan hyvin lapsista ja nuorista. Huolehtiminen on ensisijaisesti omien vanhempien tehtävä. Avioliittoon astuu toisilleen eri sukua olevat toisiaan rakastavat mies ja nainen.

 

Yhteiskunnan asiana on huolehtia kaikista nuorista ja lapsista. Huolehtimisen ydin on miehen ja naisen välinen avioliitto. Tämä on huolehtimisen peruspilari, mihin perustuu muukin lapsista ja nuorista huolehdinta yhteiskunnassa. Hyvät ihmissuhteet on avain onnelliseen elämään ja hyvään elämänlaatuun.

 

Lasten ja nuorten koskemattomuus on osa sukupuoliterveyttä ja myös mielenterveyttä. Naisen elimistö on herkkä suvunjatkamisen osalta eikä sitä pitäisi häiritä. Lapsettomuus avioliitossa ja elämässä aikuisena saattaa olla vaikeata kantaa, joten tahallisesti ei pitäisi rikkoa mahdollisuutta hedelmällisyyteen. Elämä jatkuu uusissa sukupolvissa, ihminen henkisesti on jatkumoa, jonka salaisuus on osa ihmisyyden mystiikkaa. Ihmiset voivat henkisesti mahdollisimman hyvin, kun elämäntapa ja yhteiskunta järjestetään mahdollisimman hyvin. Tällainen asiantila on nykyään 2000-vuosituhannen alkupuolella olemassa Suomessa eikä elämän edellytyksiä pitäisi rikkoa. Taloudellinen ja kansantaloudellinen menestys maassa, jossa menestys ei ole pohjoisen sijaintinsa vuoksi itsestäänselvyys, perustuu kristillisiin elämänarvoihin ja vastuulliseen elämäntapaan, jossa aikuiset ihmiset avioituivat tuottaakseen uudet sukupolvet. Elämäntapa on vastuuntuntoinen ja vastuuntuntoisten ihmisten huolehdinta ulottuu koko yhteiskuntaan. Kun ihminen elää vakaassa perhe- ja sukutilanteessa, hän voi paremmin huolehtia itsekin omista velvollisuuksistaan ja työstään.

 

Luottamus yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin on tuottanut Suomessa hyvän yrityselämäpohjan ja perustan sekä useita sellaisia rahoitusinnovaatioita, joiden varassa kansantaloutemme voi hyvin. Maatalous ja elintarviketeollisuus varmistavat sen, että ihmisillä on ruokaa ja rahoituslaitokset ja yhteiskunnalliset rahoitusjärjestelmät mahdollistavat jokaiselle elämään työtä ja rahoitusta. Näillä on saavutettu suomalainen hyvinvointi ja hyvinvointiyhteiskuntamalli. Kun elämäntapa on kohtuullinen ja ihmiset voivat elämässään hyvin, rahoitusjärjestelmiä voidaan edelleen kehittää kaikkien ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi.

 

26.11.2019 Tarja Kaltiomaa

 

 

Kirjoitus on myös nimellä Toiminnallinen ajattelu 40.

 

 

 

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa