Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201805291250

Blogikirjoitus julkaistu aiemmin Uusi Suomi –verkkolehden Puheenvuoro-palstalla.

 

 

Kaiken kirjavaa kansaa

 

Näimme television haastatteluissa romaaniperheen jäseniä kertomassa heihin kohdistuneesta mielestään epäoikeudenmukaisesta palvelusta. On tietenkin rikkautta maassamme, että on erilaisia ihmisiä kansalaisina. Noin kuudenkymmenen ikäisenä naisena olen vuosien mittaan seurannut televisiosta erilaisten ihmisten esiintymistä. Voin omasta puolestani sanoa, että nyt tekniikan aikakaudella olen kohdannut usein palvelukatkoksia oman persoonani kohdalla eri tilanteissa, mutta en ole edes pyrkinyt televisioon niistä kertomaan.

 

Palvelukatkoksia sattuu kaikille. Jos palvelukatkos sattuu rodultaan hieman tummemman ihmisen kohdalle, hänen temperamenttinsa ja ilmeisesti hieman matala itsetunto ohjaa tekemään asiasta kuuluvia valituksia. Ehkäpä kyseessä on kansanluonne verrattuna kantasuomalaisiin, jotka suhtautuvat paljon tyynemmin erilaisiin poikkeustilanteisiin ja palvelukatkoksiin.

 

Kun miettii palveluntarjoajan näkökulmaa, on hyvin todennäköistä, vaikka en tarkoittaisi tässä kyseistä televisiossa esitettyä tapausta, että asiakaspalvelijana oleva henkilö ei voi kertoa juurta jaksain työnantajansa teknisestä ympäristöstä vieraalle ihmiselle, vaan hän voi korkeintaan sanoa niin romaanihenkilölle kuin kantasuomalaisillekin, että palvelussa on katkos. Teknisiä häiriöitä sattuu tämän tästä tietokonepohjaisille laitteille.

 

Seurueessa, joka televisiossakin esiintyi, olisi voinut olla sovittelevampi henkilö, joka olisi ohjannut seurueen toiselle huoltoasemalle ja siten paha olo ei olisi vallannut heitä kaikkia. Heillä oli tavoitteena päästä ilmeisesti huvipuistoon ja he olisivat voineet luultavasti pitää kiinni siitä tavoitteesta ja viettää onnistuneen päivän. He valitsivat toisin: he pääsivät tv-julkisuuteen, johon pääsee ilmeisesti, kun pitää kovaa meteliä itseensä kohdistuneesta kohtelusta.

 

Suomen lainsäädäntö on kehitetty Suomen oloja varten. Siinä on lähtökohtaisesti pyritty siihen, että kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Mielestäni lainsäädännössä on onnistuttu hyvin. Elämä on kirjavaa ja ihmisillä on erilainen tausta pitkällä jatkumona. Lainsäädäntöä ei pidä alkaa kehittää erilaisten ilmiöiden suuntaan, vaikka eduskunnalla olisi resursseja tehdä koko ajan lainsäädäntötyötä, vaikka lainsäädäntö olisi jo valmis. Tässä pitää olla tarkkana, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys pitää Suomessa olla aina mahdollista.

 

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa