Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1202103280928

Blogikirjoitus on aiemmin julkaistu Uusi Suomi –verkkolehden Puheenvuoro-palstalla.

 

 

Kristillinen filosofia kirja saamassa pahvikannet

 

Kristillinen filosofia – mitä se on?

 

Olen kirjoittanut kirjat Kristillinen filosofia, osat 1 – 4, selityksenä hyvälle yhteiskunnallemme Suomessa. Suomi sijainniltaan ei ole kaikkein todennäköisin paikka menestyä yhteiskunnan osalta, mutta niin on kuitenkin tapahtunut. Selityksenä sille näen kristillisyyden ja kristillisen elämäntavan, lähimmäisen rakkauden. Kristillinen filosofia hakee perustuksensa Jeesus Nasaretilaisen vanhasta filosofiasta, jonka helmiä on kirjattu tarinoiden Raamattuun.

 

En ole Raamatun tutkija kuitenkaan, vaan olen kirjoittanut kirjani seuraamalla nykyluontoa, ihmisluontoa ja luontoa. Elämänarvojen näen nousevan kuin kedon kukkasten maanteidenkin varsilla joka kevät lumisten talvien jälkeen. Kirjoittaessani Kristillinen filosofia -kirjojani sisäinen runoilijani alkoi samalla nostaa päätään. Olen kirjoittanut runoja lukijoiden näkyville suoraan internetiin silloin, kun se itselleni tuli mahdolliseksi. Sitä aiempia runoja löytyy pöytälaatikostani.

 

Nykyisessä eurooppalaisessa ja länsimaalaisessa elämäntavassa on olemassa – sisäänrakennettuna – kaikki se viisaus ja ne elämänarvot, mystiikka, joita tarvitaan ihmiselämän kunnioitukseen. Maapallo voi olla ”kahtiajaettuna” Kiinan muurilla, mutta sekä itäinen että läntinen kertomustaide ihmiselon kulusta on sitä elämäntaitoa kuvaavaa kerrontaa, jota ihminen tarvitsee uskoakseen itseensä ja muihin ihmisiin. Uskoa me tarvitsemme. Länsimaiset ihmiset ovat viime vuosikymmenten aikana, kun taloudelliset olosuhteet ovat parantuneet, usein lähteneet itämaille etsimään mystiikkaa, jossa he voivat kokea jatkuvuuden ihmeen.

Samaan aikaan näitä asioita on jo vuosisatojen ajan kannatellut enemmän tai vähemmän tietoisesti oma läntinen kirkkomme. Uskonto on elämänoppia elettäessä elämästä toiseen. Idän viisaudessa tämä ehkä on selvemmin sanottuna, mutta sama viisaus molemmissa katsannoissa on taustalla – elämän voidaan katsoa jatkuvan, ihmisellä voi olla toivoa tuonpuoleista ja myös tämänpuoleisesta. Elämä on sellaista, minkälaiseksi sen teemme. Kunnioittaakseni ihmiselämän mysteeriä kirjoitin Kristillinen filosofia -kirjani lohdutuksena ihmisille siinä pitkässä elämänjuoksussaan, missä kukin me ihmisinä kamppailemme. Toivon kirjoistani löytyvät aina se toivon sanoma ja mahdollisuus toivon kipinään, joka saa ihmisen jaksamaan tietoisuudessaankin.

 

Arki jatkuu. Elämä sinänsä pitää sisällään elämän mysteerioita, niiden näkeminen ja tiedostaminen vaatii tietenkin vahvaa luonnetta. Vaikka kirjoitan aiheesta julkisesti, minulla on näkemys siitä, että sanoma tavoittaa ne ihmiset, jotka voivat tämän sanoman avulla valaista kulkua myös niille, jotka eivät pitkiä kirjoituksia voi syventyä lueskelemaan. Filosofia kirjagenrenä tavallisesti koetaan vaativana genrenä, toivon sanoma voi lähteä kirjojen sivuilta säteilemään ympärillemme. Elämänarvojen taustalla – elämänarvoista kirjoitan kirjoissani – on aina taustalla elämää kannattelevaa mystiikkaa, sitä jaa havaittavaksi lukijoillekin – kaikkea en osoita sormella.

 

Kirjoitan myös maapallon puolustuksen. Tuo mahtava planeetta, elämänalustamme, antaa varmasti avaruudellisen silauksen myös muille ihmiskuntaa kannatteleville planeetoille – äiti maan siunauksen. Onko taivas, onko maa? Nämä kysymykset ovat ihmisen sisäistä mielenmaisemaa tavoittelevia aina uudestaan. Elämä on sellaista minkälaista siitä teemme – joskus jopa taivaallista. Elämän kierto sekä syntymän että kuoleman arkinen mystiikka on havaintomaailmamme ja sen me olemme osanneet ihmisinä inhimillistää kauniisti. Sillä on suuri merkitys myös tuonpuoleisen kannalta, tuonpuoleinen vaatii uskoa ja uskontoa. Eräässä vanhassa kirjassa, jonka löysin antikvariaatista, sanotaan, että ilman uskontoja ihmiskunta ei selviä. Uskonnoissa on kysymys elämän järjestymisestä mahdollisimman mielekkäästi kaikkien kannalta, molempien sukupuolten kannalta. Kristillisessä filosofiassa näkemyksenä on, että elämän tulee olla molempien sukupuolten kannalta hyvää ja arvokasta elämää, vaikka elämän uusiutumisessa naisella perheen äitinä on raskautetumpi roolinsa. Puolisot keskenään voivat tehdä toisilleen maanpäällisen taivaan toisiaan rakastaessaan. Elämä kannattelee ihmistä, ihminen kannattelee elämää.

 

Lukijalle ehkä herää ajatus, että kuka Tarja Kaltiomaa on kirjoittamaan näin kattavasta aiheesta ja että mikä koulutuspohja hänellä mahdollisesti on. Elämänkoulua olen käynyt vanhempieni nelilapsisessa perheessä, perhe on työläistaustainen, mutta aatelistoa mm. lukemisharrastuksen puolesta. Isäni oli rautatieläinen ja äitini kotirouva, myöhemmin lasten ollessa jo koululaisia hän työskenteli vaatekaupassa myyjättärenä. Perheen kahdesta pojasta tuli ammattikoulun käyneitä putkiasentajia ja perheen kahdesta tyttärestä ylioppilaita ja myöhemmin HSO-sihteereitä. Tiedostamatta ja salaisena haaveena itselleni on ollut kirjailijan työt, mutta se on saanut odottaa varsin myöhäiselle iälle. Kirjoittamisen vapaana kirjailijana aloitin 47-vuotiaana. Tuolloin myös yhteiskuntaa koskevat kysymykset nousivat kiinnostukseni kohteeksi. Olen ollut 15 vuotta naimisissa entisen mieheni kanssa ja meillä on yhteinen tytär. Erosimme liitostamme ja sen myötä olen nähnyt yhteiskunnan myös sen sosiaalipalvelujen hyödyntäjänä - tosin pitkän työuran jälkeen atk- ja sittemin it-alalla tietotekniikan kouluttajana ja järjestelmäasiantuntijana. Kirjoitustyöni mahdollistui yhteiskunnan tuella ja yhteiskunnan tueksi tuon työn tarkoitan.

 

Pienituloisen filosofian ja kirjailijan "kerjuuhaavi" on verkossa. Olen lunastamassa omakustannussopimuksen ensiosto-osuutta.

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi Ajankohtaista (kolumbus.fi)

 

14.3.2021 kirja Kristillinen filosofia on saamassa pahvikannet. Lukijat voivat osallistua hankkeeseen tukemalla omakustannussopimuksen ensiostoa. Linkki löytyy kohdasta Julkaisun ajatus ja filosofia, Projektikansio 2012, Rahoitustoiminta ja rahoituskoordinointi. Tervetuloa!

 

http://www.kolumbus.fi/tyhjapaperi/sh5_tiedostot/tp5_rtkratkaisut.htm 

 

Kristillinen filosofia on julkaistu neljänä erillisenä kirjana Elisa Kirjassa e-kirjana vuosina 2013 - 2019. Sain Elisa Kirjalta ohjeet e-kirjana julkaisuun uudelleen, mutta kirja vaatii jo pahvikirjat ja se on tulossa uudelleen myös e-kirjana saataville, myös kirjastoon.

 

16.3.2021 Tarja Kaltiomaa

kirjailija, filosofi, valokuvaaja

 

 

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa