Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201406270109
Kirjoitus julkaistu myös Uusi Suomi Puheenvuoro-palstalla.

 

Kumpuilevaa talouspolitiikkaa Euroopassa

 

Olen kirjoittanut muutamia blogikirjoituksia taloudesta ja rahapolitiikasta Puheenvuoro-palstalla.

 

Miten raha kiertää Euroopassa?

Sepät omalla maallaan

Happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista

Ystävät ja kylänmiehet – Suomen talous

 

Huomaan, että pelko ja paniikki on tarttunut talouselämän asiantuntijoiden frakinliepeisiin. Mietitään, olisiko eurosta ja rahaunionista luopuminen oikea ratkaisu talouskriiseihin. Tämä olisi askel – monta askelta – taaksepäin, tavallaan rahapoliittista rintamakarkuruutta.

 

Euroopan mailla on pitkä yhteinen historia ja monesta ristiriidasta ja eripurasta huolimatta taustalla vaikuttaa yhteinen päämäärä, yhteisiä unelmia, yhteinen tulevaisuus. Joka tätä epäilee, suosittelen maailmankartan tutkiskelua ja mietiskelyä: Eurooppa maailmankartalla on oikeastaan melko pieni alue, ja se on talousalueena maantieteellisesti melko pieni, mutta edelleen hyvinvoivaa aluetta, jossa alueen ihmiset ovat tärkein pääomamme myös taloudellisesti.

 

Eurooppalaiset ihmiset ovat lukutaitoisia ja sivistyneitä ihmisiä. Ihmiset ovat tärkein eurooppalainen voimavara.

 

On ymmärrettävää, että ihmiset puhuvat talouspolitiikasta kukin sen kokemuksen ja asiantuntemuksen varassa, joka kullakin on. Eri asiantuntijoilla on erilainen kokemusmaailma ja oma tapansa katsoa talouspolitiikkaa.

 

Kun talousvaikuttaja elää pörssimaailmassa, hän näkee asiat rahavirtojen kannalta. Hän helposti näkee erilaiset resurssit tietokoneellaan erilaisina virtoina ja hyödykkeinä. Ihmiset ovat työvoimaa, jolla on erilaisia hintoja, työvoima maksaa.

 

Eurooppalaiset ovat kehittäneet omaa hyvinvointiaan hyvin mielekkäästi. Monen eurooppalaisen ihmisen sielu ei oikeastaan tunnusta itseään pelkäksi työvoimaksi, vaan ihmiset omaavat pitkän historian elämäntaitajina: monilla ihmisillä on monipuolinen lahjakkuus ja taito tehdä työtä, ja runsaasti ylpeyttä osaamisestaan. Tämän ymmärtääkseen tulee ymmärtää myös, että ihminen on henkinen jatkumo, jolla on menneisyytensä ja joka tähyää toiveikkaana tulevaisuuteen.

 

Blogikirjoituksessa ”Miten raha kiertää Euroopassa?” kirjoitan siitä, että talouspolitiikassa saattaa nykyisen tietotekniikan myötä olla mahdollista raamittaa talous ja budjetit niin, että huomioidaan alueellisena voimavarana myös ihmiset, jotka ovat tärkein rikkautemme. Minkä vuoksi ei tarjottaisi Suomessa ja Euroopan alueella perustoimeentulo, perustulo, jokaiselle ihmiselle, kun tuo asia teknisesti on mahdollinen. Maksuväline on muovikortti. Perustuloa, kansalaispalkkaa, on joskus luultavasti kokeiltu setelipohjalta, mutta niin se ei ole toimiva ratkaisu. Tietokoneistumisen myötä asia on mahdollista toteuttaa. Kansalaispalkan (perustulon) toteuttamiseen tarvitaan patruunahenkeä ja ihmisarvostusta.

 

Uskon ihmisiin. Uskon, että ihminen tekee elääkseen mielellään työtä. Uskon, että perheen vanhemmat tekevät mielellään työtä lastensa tulevaisuuden hyväksi ja uskon, että työmarkkinat jatkuvat voimallisina edelleen, vaikka perustulo ihmisille järjestettäisiin. Perustulo ratkaisee monia ongelmia ja auttaa monia niitäkin ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät voi olla työvoimaa. Kaikilla ihmisillä on ihmisarvonsa, ja tämä asia voidaan tunnustaa talouspolitiikassa perustulon (kansalaispalkan) avulla.

 

Rahapolitiikan vakauttaminen mainitsemillani toimilla vakauttaa myös globaalia taloutta oikeaan suuntaan. Eurooppalaiset ovat taloushistoriassaan jo käyneet läpi teollistumisen ja kaivosteollisuusvaiheet. He ansaitsevat nyt helpotusta talouteensa ja tuo on mahdollista jo järjestää.

 

Mielestäni Euroopan unionia kannattaa kehittää edelleen samoista lähtökohdista, joilla se on perustettu. Euroopan maat ovat kulttuurisesti omalaatuisia ja se on osa Euroopan alueen rikkautta. Mailla voi olla kulttuurinsa puolesta omaleimaista taloutta ja taloudellisilla pisteytysjärjestelmillä on mahdollista toteuttaa talous oikeudenmukaisesti ottaen huomioon kunkin maan omaleimaisuuden.

 

 

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa