Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201607021623

Blogikirjoitus julkaistu aiemmin Uusi Suomi –verkkolehden Puheenvuoro-palstalla.

 

 

Mahdollisia sisäilmaongelmien syitä

 

Maassamme on nykyään ensimmäistä kertaa historiansa aikana kunnollinen rakennuskanta. Viime aikoina on lehdistössä ja muussa julkisessa keskustelussa puhuttu paljon sisäilmaongelmista, joiden vuoksi moni rakennus on kalliiden korjausten ja jopa purku-uhan alaisena. Ennen näitä toimenpiteitä pitäisi jokaisen rakennuksen kohdalla kartoittaa nämä tässä blogikirjoituksessa esille tuomani asiat koulujen ja päiväkotien osalta.

 

Pitää tarkistaa, onko ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvat suodattimet kuivia. Jos suodattimiin pääsee vettä esimerkiksi sateella, suodattimet ollessaan pitkään märkinä saattavat sisältää homekasvustoa.

 

Päiväkodeissa ja kouluissa tavarat pitäisi laittaa kaappeihin ja laatikoihin, jotta niihin kertyvä pöly ei lentäisi koneellisen ilmastoinnin vuoksi sisäilmaan.

 

Siivousta varten tavaroita ei saa olla lattioilla ja pöydillä, jotta kaikki paikat on mahdollista siivota kunnolla.

 

Uudet rakennukset ovat teknisempiä kuin vanhat rakennukset. Laitosmiesten ja talonmiesten tulee saada riittävä perehdytys talotekniikan käyttämiseen ja osaamiseen. Olisi hyvä, että olisi myös ohjeistusta, jonka mukaan talon käyttäjille voidaan perustella edellä mainittuja ja muita talon huoltoon ja käyttöön liittyviä seikkoja. Perehdytys voisi olla esimerkiksi oppisopimuskoulutusta tai vastaavaa mestari oppilas -koulusta muun mahdollisen koulutuksen lisäksi talokohtaisesti.

 

Viime vuosien aikana on korostettu säästämistä lämmityksessä. Uuden talon rakenteiden riittävän kuivumisen takia taloa ehkä kannattaa lämmittää muutaman vuoden ajan tavallista lämpimämmäksi, millä myös on hometta estävä vaikutus.

 

Koulujen ja päiväkotien sopuisaan ilmapiiriin myös ihmissuhteissa kannattaa kiinnittää huomiota. Jos ihmiset ovat riitaisia tai heillä on taipumusta valittaa ongelmittakin, kannattaisi esimerkiksi esimies-alainen keskusteluissa tilannetta yrittää korjata. Huonojen ihmissuhteiden vuoksi ei ehkä tule esimiesten tietoon talon käyttämiseen liittyviä tietoja, joilla huonoa sisäilmatilannetta voitaisiin ennalta ehkäistä.

 

Jutun taustalla on keskustelu talotekniikkaan perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.

 

Muuta aiheeseen liittyvää:

 

Suomen asuttaminen – lähiöt:

http://www.kolumbus.fi/tyhjapaperi/sh9_tiedostot/tp9_suomen_asuttaminen_lahiot.htm

Betonilähiön suoja:

http://www.kolumbus.fi/tyhjapaperi/sh9_tiedostot/tp9_betonilahion_suoja.htm

Kaupunkisuunnittelua:

http://www.kolumbus.fi/tyhjapaperi/sh9_tiedostot/tp9_kaupunkisuunnittelua.htm

Rakennukset kalliit:

http://tarjakaltiomaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/127806-rakennukset-kalliit

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa