Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201610312043

 

Julkaistu myös Uusi Suomi –verkkolehden Puheenvuoro-palstalla.

 

 

Mistä koulukiusaaminen on oire?

 

Nyt suosittuna puheenaiheena on ehdotus, jossa mietitään koulukiusaajan ja koulukiusatun lapsen asemaa. Kirjoitin Facebookissa kommentin: Mihin koulukiusaamisen lisääntyminen korreloi? Uskonnon opetuksen vähenemiseen, liikunnan vähenemiseen, käsitöiden vähenemiseen, ei tarpeeksi kotitaloutta, taidekasvatuksesta karsimiseen - vai mihin? Vielä tuli mieleen poikien käsityöt eli veisto-opetus.

 

Mieleen tuli pohtia asiaa syvällisemmin. Olen aiemminkin kirjoittanut koulukiusaamisesta ja pohdin silloin, onko osasyyntä Suomen kielen rakennesyyt, jossa puhuttelu- ja kohteliaisuusfraasit eivät ole keskeistä puhekieltämme, vaan niitä pitäisi opettaa erikseen.

 

Kiusatut ja kiusaajat

http://www.kolumbus.fi/tyhjapaperi/sh9_tiedostot/tp9_kiusatut_ja_kiusaajat.htm

 

Suomenkielen vaaliminen

http://www.kolumbus.fi/tyhjapaperi/sh9_tiedostot/tp9_suomenkielen_vaaliminen.htm

 

Kielen tutkimisessa ja kehittämisessä riittää edelleen työtä ja tästä varmasti nousee tutkimusta Suomen 100-vuotis teeman myötä.

 

Olen viime aikoina puhunut sosiaalisessa mediassa aiheesta lukeminen harrastuksena. Uskon vilpittömästi, että kouluissamme tehdään työtä lukemisharrastuksen ylläpitämiseksi koululaisten keskuudessa ja uskon vilpittömästi siihenkin, että opetus sopeutetaan ja suhteutetaan koululaisaineksen mukaan. Sukupolvien myötä koululaiset ovat opettajille ainainen yllätys ja ilonaihekin – sekä haaste, jonka jokaisen lukuvuoden alussa kohtaa.

Haasteet aikuisille ja sitä myöten myös opettajille pysyä mukana kehityksessä ja oppia uusia asioita, ovat melko suuret nykyään. Mieleeni tuli ajatus, jossa tuo haaste on kuin jonkinlainen möykky mielessä, jota ei normaalilla tavalla pääse purkamaan, kun opetustyö on niin kuormittavaa ja haastavaa. Opettaja ei itse ehkä löydä keinoja saavuttaa itselleen tasapainoa oppimisen haasteiden edessä. Onko niin, että opetusjärjestelmämme pyrkii purkamaan tuota aikuishaastetta lasten opetuksen kautta? Tehdään ehkä liian kunnianhimoisia opetussuunnitelmia, sen oman haasteen vuoksi eikä keskitytä enää siihen, mitä oppia lapsi koululaisena oikeasti tarvitsee. Silloin oireena koulukiusaaminen näyttäytyy eikä oikein tunnu löytyvän ratkaisuja siihen.

 

Tietokoneita voidaan käyttää ihmisen apuna. Monet teoriatiedot löytyvät tietokoneilta, joten teorian pänttääminen ei ehkä samalla tavalla ole tärkeää kuin se on ollut joskus. Niukkuuden ajan opetusvaatimus on toisenlainen kuin nykyajan runsauden vaatimus. Niukkoina aikoina piti ehkä koulukirjoja oppia ulkoa, koska kirjoja oli vähän. Ihmisen piti näyttää osaamisensa muille erilaisten haasteiden edessä.

 

No, joka tapauksessa: eläkkeellä ollessa ehtii asioita pohtia ja toivon, että tästä ajatuksesta on hyötyä koulukiusaamistrauman purkamisessa – kenen silmiin tämä kirjoitus osuukaan.

Sivistys ei ole pelkästään oppiarvoja ja -saavutuksia. Puhutaan myös sydämen sivistyksestä ja jokainen voi omaa sivistystään pitää yllä ja kehittää esimerkiksi lukemisharrastuksen myötä. Keskitymmekö suomalaisina nyt liikaa siihen, että jokaisella pitäisi olla jokin ylempi tutkinto? Pyöritämme sen vuoksi ehkä oravanpyöräämme liialliseen tahtiin, joten sekä koululaitos että oppilaat stressaantuvat liikaa. Vähemmälläkin pääsee ja pärjää ja tietokoneiden ja koneiden tarkoitus on auttaa ihmisiä, ei päinvastoin kuormittaa liikaa. Ehkä tähän ollaan vasta pääsemässä.

 

Johtopäätös: Oma aikuisen turhautuneisuus ja riittämättömyys siirretään lasten opetushaasteeksi, jolloin liian kunnianhimoinen opetussuunnitelma ei anna tilaa kehittymiselle ihmisenä. Kukaan ei oikeastaan voi opettaa toiselle ihmiselle enempää kuin itse osaa. Tällainen mentaliteetti kouluopetuksessa kuitenkin vallitsee. Opettajakunnalla väitetään olevan haasteena tietokoneet ja muut yhteiskuntaan nousseet aiheet, mutta heille ei riittävästi anneta aikaa sopeutua. Lukemisharrastus laajentaa opettajien osaamisalaa ja tuo sivistystä ja itsevarmuutta.

 

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa