Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201309091943

 

 

Nainen työelämässä

 

Päivän otsikot syyttävät naisen syrjinnästä työelämässä. Kyseessä on tapaus, jossa naisen palkkaa on alennettu ja tehtäviä kevennetty, kun hänestä on tullut perheenäiti. Onko kyseessä syrjintä vai onko kyseessä mediavyörytystä nykyaikaisilla sanoilla ja termeillä. Mielestäni mediassa käytetään joitakin opittuja sanoja ilman, että sanojen sisältöä juurikaan mietitään.

 

Nainen, joka on juuri tullut äidiksi, ei ole syrjitty ihminen vaan hän on miehensä rakkauden kohteena, hän on lapselleen (lapsilleen) kaikki kaikessa, hän on sukunsa ihailun kohteena ja keskipisteenä omassa lähipiirissään.

 

Minkä vuoksi hän valittaa syrjinnästä?

 

Olemme jo pitkään yhteiskunnassamme tottuneet ajattelemaan kaikkea toimintaa melkein vain rahan kautta. Rahalla tunnutaan mittaavan työn arvo ja melkeinpä myös ihmisarvo.

 

Inhimilliseltä kannalta esille nousseessa mediatapauksessa näyttäisi kuitenkin olevan kyse enemmän inhimillisyyden osoittamisesta kuin syrjinnästä. Työtaakka kevenee samalla kuin kotiasiat vaativat naisen huomiota enemmän.

 

Työpaikat eivät ole sama asia kuin sosiaalisektori vaan työpaikat ovat yrityksiä, josta siihen sijoittaneet ihmiset odottavat itselleen hyvää tuottoa ja kannattavuutta. Kaikki yrityksessä liikkuvat rahat tulee mitata, jotta yritys pysyy yrityskentässä ja menestyy kaikkien, sekä omistajien että työntekijöiden hyväksi.

 

Olemme pitkään yhteiskunnassa tottuneet vain nouseviin trendeihin ja nouseviin palkkoihin. Mielestäni myös alenevaa palkkalinjausta pitää voida noudattaa, kun se on välttämätöntä ja tarpeellista yritysten menestymisen ja pysyvyyden kannalta. Kirjoitan tästä blogijutussani Talouskäyrät.

 

Kyseisessä tapauksessa mielestäni syrjintä sanaa käytetään väärin. Ihminen, jonka osalla on paljon onnea elämässä, ei ole oikeutettu tuota sanaa käyttämään. Naiset, joille perhe-elämää ei ole siunaannut, voivat työelämässä toimia tehokkaammin, joten on oikeudenmukaista, että heillä työelämässä on hieman paremmat edutkin kuin naisilla, jotka onnekseen voivat käyttää resurssejaan myös perhe-elämän hyväksi. Perhe-elämä ihmisen elämässä on sitä suurinta onnea, olisi hyvä oppia siitä nauttimaan onnena sellaisenaan, eikä mitata onnea vain rahassa.

 

 

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa