Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201310141059

 

 

Suomalaisena Suomessa

 

Olin eilen keskustelutilaisuudessa, jossa oli aiheena ”Suomalaisuuden monet kasvot”. Menin tilaisuuteen kiinnostavan aiheen ja myös sen vuoksi, että tilaisuus pidettiin Kansallismuseolla. Museolla oli oikein hyvä auditorio ja näyttely, johon luento ja keskustelutilaisuus liittyivät, oli hyvin rakennettu ja hieno.

 

Mielestäni nykyään Suomessa erilaisten vähemmistöjen kulttuuriasioita huomioidaan oikein hyvin. Paikallislehtien lukijana olen huomannut, että erittäin moniin lehtien artikkeleihin liitettyihin kuva-aineistoihin on valittu maahanmuuttajia ja heidän kommenttejaan. Oikeastaan, jos nojaa tietämyksessään nykyään mediaan pelkästään, näkee, että maahanmuuttajien mielipiteitä media kuulee ja välittää jopa näkyvämmin kuin valtaväestön näkemyksiä.

 

Tämä tietenkin on ihan hyvä asia ja virkistää ja piristää kulttuuriamme. Suomalaisina omaksumme osaksi omaa arkeamme ja kulttuuriamme tänne hiljattain muuttaneiden näkökulmaa.

 

Siihen nähden, että mediatiedotus maahanmuuttajien osalta näyttää tässä kerrotunlaiselta, maahanmuuttajien asenne on mielestäni turhan korostunut sellaisena, että heitä ei huomioitaisi. Mielestäni Suomi huomioi maahanmuuttajia ihan hyvin.

 

Minkä vuoksi maahanmuuttajat ja vähemmistön edustajat pitävät suomalaisten asennetta heihin torjuvana ja väheksyvänä, vaikka niin ei näyttäisi olevan? Ehkä heidän kannattaisi muuttaa omaa asennettaan nöyremmäksi tämän heidän uuden kotimaansa tai oleskelumaansa suhteen. Ehkä maahanmuuttajilla ja täällä oleskelijoilla saattaisi olla jotakin opittavaa täällä jo pitkään eläneiltä ja että he tunnustaisivat myös sen puolen elämässään. Suomalaiset ovat tämän maan olosuhteet rakentaneet melko karuista lähtökohdista, joten he odottavat tänne myöhemmin muuttaneilta asianmukaista kunnioitusta jatkuvan valittamisen sijaan.

 

Keskustelussa väitettiin, että Suomessa ei olisi varsinaista suomalaista kulttuuria. Tuo osoittaa mielestäni keskustelijan kulttuuriosaamattomuutta enemmän kuin mitään muuta. Suomalainen kulttuuri on rakennettu totisesti ja elämää kunnioittaen suomen kielestä alkaen ja näin saatu aikaan vahva kansalliskulttuuri. Kansalliskulttuurimme kestää myös sen, että maassamme on myös vähemmistökulttuureja, jotka integroituvat osaksi pääkulttuuria, suomalaisuutta. Ajan myötä he, jotka eivät sopeudu maamme oloihin, luultavasti muuttavat muihin maihin. On tietenkin totta, että kulttuuri on elävämpää ja vireämpää, kun siinä on nähtävissä myös erilaisia vastakkainasetteluita, joita muodostuu esimerkiksi vähemmistökulttuureista.

 

Kirjoitin aiemmin blogijutun ”Enemmistön rasismia”, jossa valotan kansakunnan enemmistön suhtautumista enemmistön kannalta vieraisiin kulttuuriaineksiin. Maassamme on peruskulttuuriin nähden syntynyt paljon uusia näkemyksiä melko lyhyellä ajalla, ja kuten tässä blogijutussa kerron, uudet asiat ovat usein jopa korostuneemmin esillä kuin valtaväestön kulttuuri viime aikoina.

 

Eräs asia, joka näissä maahanmuuttajakeskusteluissa jää kokonaan varjoon, on se, että suomalaisuuteen ja suomalaiseen elämäntapaan on aina kuulunut maatalaous. Ihmisen kuuluu työn avulla hankkia leipänsä luonnosta, maataloudesta. Miten uudet tulokkaat maassamme ohjautuvat maataloustöihin ja tutustumaan siten suomalaisuuden perusteisiin , jää monissa keskusteluissa käsittelemättä. Tästä asiasta mediassa olisi hyvä saada enemmän tietoa.

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa