Aikaleima Copyright © Tarja Kaltiomaa
TKK1201301221841

Julkaistu 19.1.2013 Uusi Suomi –verkkolehden Vapaavuoro blogina

 

Toiminnallinen ajattelu

 

Ihminen on luotu ajattelemaan. Lähes kaikki tekeminen ja jopa tekemättä jättäminenkin vaatii ajattelua. Kukin ihminen on erilainen kuin lumihiutale. Lumihiutaleiden erilaisuutta ei voi todistaa, ei ihmistenkään erilaisuutta. Ihminen voi oman olemuksensa mukaisesti päätellä melko pitkälle, kuka hän ihmisenä on. Ihminen on oma ainutlaatuinen olentonsa, jolla on henkinen jatkumo. Ihminen ei olentomuodossaan ole tupsahtanut tähän jo melkoisen vanhaan maailman tyhjästä, vaan meillä kaikille on menneisyys.

 

Ihminen kulkee henkisenä olentona eräänlaisessa flow’ssa, virrassa. Hän tulee jostakin ja hän menee jonnekin. Joskus ihminen on asettanut itselleen päämäärän, päämääriä, ja joskus olosuhteet tai toinen olento on asettanut hänelle päämäärän tai päämääriä. Monet ihmiset näyttävät olevan kovin varmoja itsestään ja tekemisistään. He tietävät keitä he ovat ja heillä on vahva itsetuntemus ja he tietävät, miten eri tilanteissa on hyvä menetellä. Me kaikki emme kaikkina aikoina ole samalla lailla varmoja itsestämme tai tekemisistämme. Silloin kun on itsestään epävarma eikä oikein tiedä, miten elämässään olisi hyvä suuntautua, jotkut pienetkin apukeinot saattavat olla ratkaisevia. Ihminen kuitenkin on itse itsestään vastuussa, siis aikuisena ihmisenä, ja sen vuoksi kaikkia keinoja on käytettävä harkiten.

 

Kun ihminen etsii suuntaansa eikä oikein tiedä, mikä on elämän tarkoitus, on hyvä keskittyä ajattelemaan asiaa eli siis meditoida. Meditointia voi harjoittaa pelkistetysti niin, että istuu rauhassa aloillaan ja antaa ajatusten virrata. Meditoinnin taitamisessa ihmiset ovat yksilöllisiä, ja jo aloittaessa joku osaa paremmin ja joku toinen joutuu näkemään enemmän vaivaa aloittaessaan. Kun aloittaa meditoinnin, voisi alkutavoitteena olla esimerkiksi vain se, että vähitellen oppii viihtymään itsensä seurassa, itsensä kanssa ja niin meditointi vähitellen alkaa tuntua miellyttävämmältä.

 

Kun meditoinnissa on saavuttanut sen päämäärän, että viihtyy itsensä kanssa, voi alkaa saavuttaa erilaisia muita tasoja. Meditoinnissa kannattaa pyrkiä huolehtimaan siitä, että se on itselle melko miellyttävää. Niin voi ajattelussaan alkaa saavuttaa tuloksia itsensä suhteen.

 

Ajattelussa voi käyttää erilaisia apukeinoja. Niitä voivat olla esimerkiksi runot, taidemaalaukset, valokuvat, näytelmät, kirjat, kaupan tarjouslehtiset, erilaiset esitteet jne, siis oikeastaan kaikki kulttuuriset tuotokset. Osana meditointia ja toiminnallista ajattelua on sen ihmeen tiedostaminen, että miten ohjautuu minkäkin kulttuuritarjonnan äärelle. Ajattelun kehittyminen saattaa kestää kauan ja mm. toiminnallisen ajattelun oppimiseen saattaa kulua jopa vuosikausia, jopa koko elämä. Senkin vuoksi kulttuuritarjonta on suureksi avuksi, kun opettelee ajattelemaan, voi samalla nauttia elämästä ja viihtyä.

 

Joskus ajatusvirrassa on ns. solmukohtia tai ongelmien kasautumia, että niiden purkamisessa saattaa jopa tuntua painetta tai päänsärkyä tai muuta oiretta. Toiminnallisessa ajattelussa tuntemuksia voi olla muuallakin kehossa. Tuollaisiin oireisiin voi kohdistaa mietintäänsä ja antaa ajatusten kulkea. Usein ajatushiertymä, jokin asia, vaivaa mieltä niin kauan, että se alkaa purkautua ja sen selvittäminen muuttuu osaksi arkielämää. Toiminnallisessa ajattelussa ei kannata ylenkatsoa mitään sellaista keinoa, joka jotenkin tuntuu järkevältä omassa elämäntilanteessaan. Avuksi voi pyytää myös muita ihmisiä, kuten joskus ennustajia tai astrologeja. Niihin ei kuitenkaan kannata nojautua liikaa, ettei unohdu astella itse itsenään tässä laajassa maailmassa.

 

Meditoinnin ja toiminnallisen ajattelun myötä sitä tottuessaan harjoittamaan voi saavuttaa lisää itsevarmuutta ja itsetuntemusta. Niin voi tulla itselleen tutuksi ja oppia tulemaan toimeen tärkeimmässä ihmissuhteessaan, siis itsensä kanssa. Itsetuntemuksen myötä toivottavasti lisääntyy myös osaaminen muissa ihmissuhteissa.

Verkkosivusto Tyhjä paperi

Julkaisun ajatus ja filosofia

Ajankohtaista

Julkaisijatiedot

Energia-asiaa

Runosivu

Nostalgiaa

Valokuvakollaasi

Ruokareseptit

Polkujen kirjaus

Pieniä kulkuohjeita

Copyright © Tarja Kaltiomaa